>

Relaterade personer

Mikael Karlsson

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

22 november 2021 · Nyhet

Nederman förvärvar Energy Save Systems Ltd

Miljöteknikbolaget Nederman har den 16 november 2021 tecknat avtal och förvärvat 100% av aktierna i det engelska bolaget Energy Save Systems Ltd. Energy Save Systems utvecklar och säljer unik hård- och mjukvara för kontroll och styrning av filtersystem som bland annat sänker energiförbrukning, minskar miljöpåverkan och förbättrar filterprestanda.

Moll Wendén har företrätt Nederman i transaktionen med assistans av Clarke Willmott LLP i Bristol. Mikael Karlsson har varit ansvarig delägare för Moll Wendén. Simon Smith har varit ansvarig delägare för Clarke Willmott LLP.

För mer information om transaktionen se denna pressrelease.