>

Relaterade personer

David Klose

Henric Stråth

22 december 2016 · Nyhet

Moll Wendén biträder när skånska affärsänglar går samman för att investera i startups

Affärsänglar går samman i bolaget Fast Track Capital I AB (FTC) och kommer investera i bolag som antas till acceleratorn Fast Track Malmö. I ett första steg går affärsänglarna in med 6 miljoner kronor i FTC vilket räcker till ungefär tre omgångar av Fast Track Malmö-bolag. Acceleratorn Fast Track Malmös verksamhet bedrivs efter ett saminitiativ från Minc, Malmö Startups, Almi Invest och Invest in Skåne.

För mer information, se artikeln i Dagens Industri.