>

Relaterade personer

Thomas Ogard

Relaterade verksamhetsområden

Anställning och bemanning

9 april 2024 · Nyhet

Moll Wendén är samarbetspartner till LGBTI+ Business Conference  

I april anordnas den tredje upplagan av LGBTI+ Business Conference i Malmö. I år ligger fokus på entreprenörskap och kompetensförsörjning. Under konferensen, som arrangeras av Numera Events, Malmö stad och SGLCC, bjuds deltagarna in till en dag fylld av insikter och diskussioner om en inkluderande företagskultur. 

Den 18 april arrangeras den tredje upplagan av LGBTI+ Business Conference. Temat för 2024 är entreprenörskap och kompetensförsörjning. Konferensen samlar talare och deltagare för att lyfta kraften i mångfald och en inkluderande företagskultur.  

Thomas Ogard, advokat och specialist inom arbetsrätt på Moll Wendén, kommer under sin presentation att ge perspektiv på kopplingen mellan kompetensförsörjning, AI och mångfald.  

– I detta sammanhang belyser vi hur viktigt det är att ställa rätt frågor till AI-verktyg och att de som använder dessa verktyg har de kunskaper, erfarenheter och värderingar som krävs för att uppnå verklig mångfald och inkludering, menar Thomas. AI handlar helt och hållet om vad som är mest sannolikt i varje given situation, vilket inte nödvändigtvis gynnar mångfald och inkludering. Det är därför avgörande att de som frågar och får svar har en bred förståelse och kan hantera dessa verktyg på ett ansvarsfullt sätt. 

Vi ser fram emot att dela med oss av våra insikter och erfarenheter på LGBTI+ Business Conference och välkomnar alla att delta under dagen. 

För mer information om programmet och hur du anmäler dig till LGBTI+ Business Conference, klicka här.