>

Henric Stråth

Advokat, Partner

Henric Stråth, Advokat och delägare

Henric Stråth är specialiserad på bolags- och kapitalmarknadsrättsliga frågor såsom företagsöverlåtelser, kapitalanskaffningar, bolagsstämmor och bolagsstyrning.

Visa mer

Visa mindre

Erfarenhet

  • Delägare Moll Wendén Advokatbyrå, 2021 -
  • Biträdande jurist Moll Wendén Advokatbyrå, 2014 - 2020
  • Grundare Lundon Marketing AB (spelsektorn/onlinemarknadsföring), 2012 - 2014
  • Grundare Strathorn AB (spelsektorn/onlinemarknadsföring), 2011 - 2014

Utbildning

  • Jur. kand. Lunds universitet, 2014

Engagemang

  • Ledamot Sveriges advokatsamfund, 2018

Språk

  • Engelska
  • Svenska