Henric Stråth

Advokat/Partner

Specialkompetens

Jag arbetar inom byråns verksamhetsområde Företagsöverlåtelser och Investeringar med fokus på företagsöverlåtelser, kapitalanskaffningar och investeringar samt bolags- och aktiemarknadsrätt. Medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 2018.

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet, 2014

Karriär

2014 –           Moll Wendén Advokatbyrå
2012 – 2014 Lundon Marketing AB (spelsektorn/onlinemarknadsföring)
2012 – 2014 Kabissa AB (E-handel)
2011 – 2014  Strathorn AB (spelsektorn/onlinemarknadsföring)

Språk

Svenska & engelska