>

13 november 2023 · Nyhet

Moll Wendén biträder Scandinavian ChemoTech AB vid emission av aktier om cirka 14,85 MSEK 

Moll Wendén biträder Scandinavian ChemoTech AB vid emission av aktier om cirka 14,85 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

För mer information, se ChemoTechs pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Alexander Blom Vigsø och Eira Sjösvärd.