>

Relaterade personer

Henric Stråth

Mikaela Lenander

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

16 maj 2023 · Nyhet

Industri- Teknik Bengt Fridh AB förvärvas av INIVI AB

Industri- Teknik Bengt Fridh AB har förvärvats av INIVI AB, ett nyskapande industribolag med syftet att förvärva, utveckla och långsiktigt äga nischade produkt- och tjänstebolag med egna produkter och varumärken inom industri. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

Industri- Teknik Bengt Fridh AB har en lång erfarenhet och hög teknisk kompetens av att lösa många energi- och processtekniska problem på ett innovativt sätt. Bolaget är ett marknadsledande tillverkningsbolag som utvecklar, konstruerar och levererar system för bland annat projekt inom direkt och indirekt processvärme, förvärmning, olika typer av processgas- och vätskerening samt brännarsystem. Bolaget grundades 1969 och är baserat i Arlöv, Sverige. 

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare i processen med Tobias Lundin som projektledare. För ytterligare information om affären, se Weibulls hemsida här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare) och Mikaela Lenander.