Mikaela Lenander

Biträdande jurist

Specialkompetens

Företagsöverlåtelser
Bolagsrätt
Aktiemarknadsrätt
Kommersiella avtal

Jag arbetar som biträdande jurist inom byråns verksamhetsområde företagsöverlåtelser & investeringar. Mina arbetsområden inkluderar huvudsakligen överlåtelser av privata och publika bolag, kommersiella avtal, kapitalanskaffningar samt bolags- och aktiemarknadsrättsliga frågor.

Utbildning

Juristexamen (LL.M.), Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, 2022

Företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, VT 2022

Karriär

2022 –            Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå

2022               Sommarjurist, Axis Communications AB

Språk

Svenska & engelska