>

Relaterade personer

Stefan Wendén

Relaterade verksamhetsområden

Tvistelösning

27 april 2009 · Nyhet

Rörvik Timber vinner stormig tvist

Under några timmar i januari 2005 fällde stormen Gudrun över 60 miljoner m³ skog i södra Sverige, motsvarande flera årsavverkningar för skogsägarna.

Strax efter stormen ingick ett dotterbolag till börsnoterade skogsbolaget Rörvik Timber avtal med ett flertal underentreprenörer om avverkning av den stormfällda skogen. En norrländsk underentreprenör ansökte om stämning på Rörvik Timber med yrkande om skadestånd till ett belopp om tio miljoner kronor på grund av påstått kontraktsbrott.

Den 27 april 2009 meddelade Eksjö tingsrätt dom i målet. Enligt tingsrätten var Rörvik Timber inte skadeståndsskyldigt gentemot underentreprenören, varför underentreprenörens yrkanden ogillades i sin helhet.

Domen har principiellt intresse eftersom en rad liknande tvister fn handläggs vid domstolar.

Rörvik Timber företräddes av Moll Wendén genom advokat Stefan Wendén.