>

25 mars 2015 ·

​​Quid blir en del av Infab Vitamin

Quid – Kristianstads största reklambyrå – blir en del av Infab Vitamin som förvärvar samtliga aktier i Quid av säljaren Sappy AB. Quid med 12 medarbetare kommer att drivas vidare som eget bolag och med samma personal. Louisa Jirsell kommer att fortsätta som VD för Quid. 

Bolaget har under många år haft en positiv utveckling och får nu ytterligare resurser och kompetens för fortsatt utveckling. Köparen Infab Vitamin är en dubbelt ISO-certifierad kommunikationsbyrå, med kontor i Helsingborg, Malmö och Karlskrona. Tillsammans kommer företagen att ha 37 anställda.

– Vi ser det som positivt och utmanande att komma in i en företagsgrupp med mycket stor kompetens inom både digitala projekt och inom offentlig kommunikation, säger Louisa Jirsell. Infab Vitamin har också mycket kompetens inom turistapplikationer, geodata och filmproduktion. Tillsammans med Quids styrkor inom marknadsstrategi, reklam, trycksaksproduktion och digital kommunikation blir vårt erbjudande till kunderna mycket starkt.

Bland Quids och Infab Vitamins kunder återfinns Hilding Anders Sweden, Culinar, Rosenqvists Irrigation, Rosenqvists Food Tecnology, C4 Energi, Sparbanken Skåne, Kronfågel, Akzo Nobel, Skånetrafiken, Biogen Idec, SVT, Oriflame, Sony, Ubisoft, Trafikverket, Region Skåne, Blekinge Landsting och Karlskrona kommun.

Moll Wendén har företrätt säljaren Sappy AB i samband med transaktionen.