>

Relaterade personer

Henric Stråth

Alexandra Johansson

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

26 april 2022 · Nyhet

PMH International AB förvärvas av Indutrade AB

PMH International AB har förvärvats av teknik- och industrikoncernen Indutrade AB. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

PMH International AB är ett nischat teknikhandelsbolag med ett erbjudande inom två olika områden, lyft- och materialhantering samt industri- och lagerhallar. Bolaget som grundades 1974 har en årsomsättning om cirka 140 miljoner kronor, är baserat i Ystad och har 26 anställda.

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare i processen med Tobias Lundin som projektledare. För ytterligare information om affären, se Lars Weibull AB:s hemsida här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare) och Alexandra Johansson.