>

Relaterade personer

Henric Stråth

4 juni 2024 · Nyhet

Moll Wendén och Leya Law i strategiskt samarbete inom AI

Moll Wendén Advokatbyrå har börjat samarbeta med Leya Law och under våren 2024 implementerade byrån deras AI-tjänst. Målet är att ligga i framkant med AI och ny teknologi samt att AI-tekniken ska effektivisera juridiska processer. Satsningen förväntas ge byrån möjlighet att öka sitt fokus på mer komplexa juridiska frågor.

Moll Wendén Advokatbyrå och legal tech-bolaget Leya Law har inlett ett strategiskt samarbete. Under våren 2024 har Moll Wendén implementerat Leyas AI-tjänst och samtliga jurister på byrån har nu möjlighet att se på vilket sätt AI kan underlätta och effektivisera delar av arbetet.

– Precis som många andra inom vår bransch och affärsvärlden generellt ser vi att det finns stor potential med att använda AI inom en del av våra processer, menar Henric Stråth, partner inom M&A på Moll Wendén. Vi har den senaste tiden utvärderat flera olika AI-lösningar och har efter noggranna överväganden beslutat att gå vidare med Leya och deras engagerade team.

– Vi är mycket glada över att samarbeta med Moll Wendén, säger Max Junestrand, VD för Leya. Vi känner att de delar vår vision att låta advokater fokusera på den strategiska delen av sitt arbete med hjälp av teknikens möjligheter.

Några av funktionerna som Leya kan hantera är att snabbt sammanfatta och granska dokument. Målet med samarbetet är att hitta ett antal användningsområden där byrån tydligt ser att Leya kan effektivisera hela eller delar av den juridiska processen. Förhoppningen är att användningen långsiktigt ska leda till en annan fördelning av tiden som juristerna lägger på de olika delarna av processerna. 

– För oss handlar användandet av AI om att undvika manuella och repetitiva moment för att istället lägga vår tid på det som skapar mest affärsnytta för våra klienter, säger Henric Stråth. 

Moll Wendén fokuserar aktivt på innovativa legal tech-lösningar och har flera pågående samarbeten (läs mer om Moll Wendéns arbete med legal tech här).

Om Moll Wendén

Moll Wendén är specialister på affärsjuridik och samlar en bredd av experter som delar engagemanget för kundens affär, bransch och för sitt eget område. Med tillgång till fler perspektiv och erfarenheter kan man väga in väsentligheter från bransch, omvärld och utveckling. Det gör att Moll Wendén effektivt kan hitta essensen i varje uppdrag och leverera med precision. Både när det innebär att genom förhandling hitta den bästa lösningen och att skriva avtal som skapar trygghet och goda affärer. 

Om Leya

Leya tar AI till den juridiska sektorn för att hantera tidskrävande och komplexa uppgifter inom olika verksamhetsområden och juridiska system. Genom att effektivisera och förenkla juridiska arbetsflöden gör Leya det möjligt för advokatbyråer och jurister att arbeta mer effektivt, så att de kan fokusera på uppgifter med högre värde och leverera exceptionella kundresultat.