>

Relaterade personer

Stefan Wendén

Andrea Gicic

Relaterade verksamhetsområden

Fastighetsrätt

20 maj 2022 · Nyhet

Moll Wendén legal rådgivare åt Medeon vid uthyrning av laboratorier

Medeon har startat Medeon Labs med fullt utrustade laboratorier och kontor för bl.a. läkemedelsutveckling och cellhantering. Diabetesläkemedelsbolaget Abarceo är första hyresgästen som flyttar in i juni. 

Moll Wendén har biträtt Medeon med framtagande av nyttjanderättsavtal för uthyrning av laboratorier och kontor. Avtalet bygger på en flexibel uthyrningsmodell som möjliggör för Medeon att tillhandahålla laboratoriekapacitet med varierande ytor och hyrestid. Särskilt bland uppstartsbolag med begränsade resurser finns det ett stort behov av den här typen av service. 

Medeon erbjuder en av öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande inom life science och hälsa och bidrar därigenom till tillväxt i näringslivet, nyföretagande och ökad sysselsättning. Medeon Labs ligger därför i linje med Medeons uppdrag.

Moll Wendéns team bestod av Stefan Wendén och Andrea Gicic.