Andrea Gicic, biträdande jurist

Andrea Gicic

Biträdande jurist

Specialkompetens

Företagsöverlåtelser
Bolagsrätt
Aktiemarknadsrätt
Kommersiella avtal

Jag började arbeta i gruppen företagsöverlåtelser & investeringar på Moll Wendén direkt efter min juristexamen i januari 2021. Mina arbetsområden omfattar huvudsakligen överlåtelser av privata och publika bolag, bolagsstyrning, kapitalanskaffningar, kommersiella avtal samt diverse bolags- och aktiemarknadsrättsliga frågor.

Utbildning

Juristexamen, Uppsala universitet, 2021

Fördjupningskurs inom skadestånds- och försäkringsrätt, Lunds universitet, 2019

Karriär

2021 –          Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå

2018 – 2019 Juridisk rådgivare, Lawline

Språk

Svenska & engelska

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB