>

Relaterade verksamhetsområden

Fastighetsrätt

4 november 2022 · Nyhet

Moll Wendén har biträtt MKB Fastighets AB vid förvärv och efterföljande överlåtelse av fastighetsbolag för utvecklingen av stadsdelen Nya Ellstorp

Moll Wendén har biträtt MKB Fastighets AB vid ett förvärv från Jernhusen av ett fastighetsbolag som äger en stor markyta belägen i östra Malmö. Den 28 oktober 2022 överlät MKB fastighetsbolaget till ett av HSB, Hub Park och MKB gemensamt ägarbolag inför uppförandet av en helt ny stadsdel. 

Moll Wendén har varit legal rådgivare åt MKB vid ett nyligen genomfört förvärv från Jernhusen av ett fastighetsbolag som äger ett drygt 72 000 kvadratmeter stort byggfärdigt markområde vid Värnhemstorget och Östervärns station i Malmö.

Den 28 oktober 2022 samlades företrädare för MKB, HSB och Hub Park på Moll Wendéns kontor på Stortorget i Malmö för att genomföra MKB:s vidareöverlåtelse av fastighetsbolaget till parternas gemensamma ägarbolag. Ägarbolaget har som syfte att exploatera, utveckla och förvalta den framtida stadsdelen Nya Ellstorp. Stadsdelen kommer utgöra en centrumnära och mångfacetterad knutpunkt bestående av förskola, skola, affärer, torg, hyres- och bostadsrätter, parker, mobilitetshus och mycket annat. Runt 1 800 personer kommer att bo i området.

I nästan tre år har parterna samarbetat för att utveckla en ny detaljplan för området. Under detta arbete har Moll Wendén löpande biträtt MKB. 

I och med fredagens tillträde avslutas nästan tre år av förberedelser. Nu kan projektering och byggandet av den nya stadsdelen ta fart. 

Från Moll Wendén har Stefan Wendén (ansvarig delägare), Christer Nylander, Andrea Gicic och Lowe Lossing varit MKB:s legala rådgivare i projektet.

För mer information se MKB:s pressrelease här.