Lowe Lossing

Biträdande jurist

Specialkompetens

Fastighetsrätt
Skadeståndsrätt
Tvistelösning
Plan- och byggrätt

Jag arbetar sedan juli 2022 som biträdande jurist på Moll Wendén Advokatbyrå och ingår i byråns grupp Bygg & Fastighet. Mina arbetsområden omfattar huvudsakligen avtals- och ersättningsrättsliga frågor, tvistelösning, plan- och byggfrågor, fastighetsrätt samt hyresrättsliga frågor.

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet, 2022

Karriär

2022 – Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå

Språk

Svenska och engelska