>

Relaterade personer

Christer Nylander

Lowe Lossing

Relaterade verksamhetsområden

Fastighetsrätt

27 maj 2024 · Nyhet

Moll Wendén har besökt Höganäs Verkstads AB

Moll Wendén besökte under förra veckan Höganäs Verkstads AB:s huvudkontor och verkstadshall i Höganäs. Ändamålet var att ge oss på Moll Wendén en inblick i verkstadsverksamheten och fördjupa Höganäs Verkstads AB:s deltagare i avtalsrelaterade frågor.

Höganäs Verkstads AB bedriver verksamhet inom stålverkstadsindustri och är en del av koncernen NPO Industrier. Under förra veckan var Christer Nylander och Lowe Lossing från Moll Wendén på besök på bolagets huvudkontor och verkstadshall i Höganäs och föreläste om allmän avtalsrätt och hyresrätt. Det var en givande upplevelse för både oss och deltagarna, där vi fick möjlighet att koppla den allmänna avtalsrätten till Höganäs Verkstads AB:s specifika och breda verksamhet.

Föreläsningen genomfördes som ett led i vårt projekt att bidra med juridisk medvetenhet inom det skånska näringslivet. Vi på Moll Wendén ser fram emot fortsatt samarbete och fler möjligheter att bidra med vår expertis.