>

Relaterade personer

Thomas Ogard

Relaterade verksamhetsområden

Anställning och bemanning

12 augusti 2021 · Nyhet

Moll Wendén anordnar panelsamtal under WorldPride om inkludering

Den 12-22 augusti arrangeras WorldPride och EuroGames i Malmö och Köpenhamn. Årets tema är #YouAreIncluded, och kan till exempel fungera som en påminnelse om att tänka utifrån ett intersektionellt perspektiv på arbetsmiljö.

Vad innebär det att vara en inkluderande arbetsplats och hur ska man agera som arbetsgivare för att säkerställa att man är inkluderande? Den 12 augusti anordnade vi ett panelsamtal i WorldPride House med titeln ”Så skapar du en verkligt inkluderande arbetsmiljö utifrån ett transperspektiv”.

Moderator var Lukas Romson, jämlikhetskonsult på Rätt OLika. Chris Schenlaer, verksamhetsledare på Inkonst, Matilda Wurm, forskare på Örebro Universitet samt Thomas Ogard, advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå deltog i samtalet.

Här kan du se samtalet digitalt. Panelsamtalet finns tillgängligt under tiden som WorldPride pågår.