>

Thomas Ogard

Advokat, Partner

Thomas Ogard, Advokat och delägare

Thomas Ogard är delägare i Moll Wendén Advokatbyrå och ingår i byråns verksamhetsgrupper Anställda och Bemanning samt Tvistelösning.

Inom arbetsrätten arbetar Thomas med bland annat avtalsfrågor, omorganisationer, företagsöverlåtelser och verksamhetsövergångar. Thomas har omfattande erfarenhet av förhandlingar samt av arbetsrättsliga tvister och skiljeförfaranden, bland annat avseende uppsägningar, avsked, diskrimineringsfrågor, företagshemligheter, immateriella rättigheter och konkurrerande verksamhet. Thomas anlitas återkommande av offentliga och privata arbetsgivare för att leda utredningar avseende arbetsmiljö, diskriminering och ekonomiska oegentligheter. Dessutom anlitas Thomas regelbundet som föreläsare, bland annat för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Inom byråns tvistelösningsgrupp handlägger Thomas processer i domstol och skiljeförfaranden inom alla branscher, både på svenska och engelska.

Visa mer

Visa mindre

Erfarenhet

  • Delägare Moll Wendén Advokatbyrå, 2017 -
  • Biträdande jurist Moll Wendén Advokatbyrå, 2010 - 2016
  • Biträdande jurist Advokatbyrån Persson & Partners, 2007 - 2010

Utbildning

  • Jur. kand. Lunds universitet, 2006

Engagemang

  • Ledamot Sveriges Advokatsamfund, 2012
  • Sveriges HR-förening
  • Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige

Språk

  • Engelska
  • Svenska