Thomas Ogard

Advokat / Partner

Specialkompetens

Tvistelösning
Anställda & Bemanning

Sedan 2010 har jag arbetat på Moll Wendén Advokatbyrå och ingår i byråns specialistområde Anställda & Bemanning. Jag är specialiserad på arbetsrätt och tvistelösning och hjälper till med både strategiska och praktiska frågor in om arbetsrätt.

Jag hjälper framförallt stora och medelstora företag inom de flesta branscher, men har särskilt stor erfarenhet av utmaningar inom transportsektorn, byggbranschen, gruvnäringen och industrin. Vissa klienter arbetar jag återkommande med under flera år. Jag stöttar också vid större projekt som omorganisationer och sammanslagningar, flytt av produktion till andra länder och utländska bolags etableringar i Sverige samt tvister.

Jag tycker att en bra advokat inte bara ser till juridiken utan även tar hänsyn till affärsnyttan i de lösningar man föreslår till sin klient. Som advokater är vi specialister på juridik, men på Moll Wendén är vi också specialister på att arbeta med juridiska lösningar som är både praktiskt genomförbara och hållbara över tid. Vi fungerar i många fall som en strategisk affärspartner eftersom vi även bedömer de ekonomiska konsekvenserna av de olika strategierna vi föreslår.

Här är några exempel på vad jag kan hjälpa er med:

  • Agera bollplank i strategiska frågor: hur kan man resonera i en specifik fråga, hur agerar andra i samma fråga, vad säger lagen?
  • Delta i förhandlingar med fackförbund och anställda: Detta gör jag antingen som företrädare för dig som arbetsgivare, men lika gärna som bollplank ”back office” eller för dig som vill ha en extern bedömning/second opinion.
  • Utforma och ta fram avtal – från anställningsavtal till exempelvis komplicerade bonusavtal, förordnanden och tjänsteledigheter.
  • Uppdatera och skriva policydokument för att skapa strukturer och säkerställa att arbetsgivare följer utvecklingen på arbetsmarknaden.
  • Utreda ärenden som rör exempelvis kränkande särbehandling, diskriminering eller bristande arbetsmiljö.
  • Företräda er organisation (oavsett om ni är stat, kommun eller ett privat företag) i rättsprocesser. Det kan exempelvis handla om uppsägningstvister eller anställdas angrepp på företagshemligheter och immateriella rättigheter.

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet, 2006

Karriär

2010 –             Moll Wendén Advokatbyrå
2007 – 2010  Biträdande jurist, Advokatbyrån Persson & Partners

Yrkeserfarenhet
Tillverkningsindustri
Livsmedel
Detaljhandel
Bemanning
Informationsteknologi
Läkemedel
Media

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund
Sveriges HR-förening
Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige

Språk

Svenska & engelska

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB