>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

18 september 2008 · Nyhet

Försäljning av Rosenqvists Mekaniska Verkstad AB (RMV)

Moll Wendén har företrätt säljarna. Affären förmedlades av Lars Weibull AB. RMV är legotillverkare av maskiner och utrustning åt ledande företag inom livsmedelsindustrin samt tillverkar egenutvecklade bevattningssystem för lantbruket.

RMVs kunder ligger idag med tyngdpunkten i Sverige men företaget säljer även till en rad kunder runt om i världen. RMV omsätter idag cirka 50 MSEK. De tidigare ägarna kommer att fortsätta i verksamheten.