>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

9 maj 2017 · Nyhet

Ages Industri AB (publ) förvärvar Hörle Automatic Gruppen AB – Moll Wendén rådgivare till köparen

Ages Industri AB (publ) (”AGES”) har den 3 maj 2017 förvärvat samtliga aktier i Hörle Automatic Gruppen AB (”Hörle Automatic”). Hörle Automatic är en väletablerad leverantör inom skärande bearbetning, rörbearbetning, svetsning, gjutgods och smide. Bolaget har verksamhet i Hörle (strax norr om Värnamo) och i Ningbo, Kina.

Kunderna återfinns inom branscher som fordon, lagertruckar, jordbruksutrustning och industri. Gruppen sysselsätter sammanlagt 130 personer och omsatte under fjolåret 212 MSEK.

Köpeskillingen uppgår till 150 MSEK som erläggs dels kontant med 120 MSEK, dels med 240 000 nyemitterade aktier i AGES till ett totalt värde av ca 30 MSEK.

Hörle Automatic breddar AGES kunderbjudande inom skärande bearbetning och ger en ingång till delvis nya marknadsområden. Hörle kompletterar befintlig verksamhet väl både när det gäller produktionsteknik och kompetens. Ett nära samarbete med övriga bolag i gruppen förväntas stärka AGES position på marknaden och möjliggöra nya affärer. Genom förvärvet får AGES också tillgång till nya intressanta kunder liksom en etablerad verksamhet i Kina.

AGES verksamhet omfattar huvudsakligen pressgjutning i aluminium och zink, skärande bearbetning av metall samt montage. Produktionen är koncentrerad till komponenttillverkning i större serier med hög andel försäljning till fordonsindustrin. AGES B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North.

Moll Wendén har företrätt AGES i affären.