>

Johan Norin

Biträdande jurist

Johan Norin, biträdande jurist inom arbetsrätt

Erfarenhet

  • Biträdande jurist Moll Wendén, 2023 -

Utbildning

  • Juristexamen Lunds universitet, 2019

Språk

  • Engelska
  • Svenska