>

Johan Norin

Biträdande jurist

Johan Norin, biträdande jurist inom arbetsrätt

Utbildning

  • Juristexamen Lunds universitet, 2019

Språk

  • Engelska
  • Svenska