>

Relaterade personer

Stefan Wendén

Relaterade verksamhetsområden

Fastighetsrätt Företagsöverlåtelser (M&A)

1 februari 2017 · Nyhet

Moll Wendén har biträtt ELF Development A/S vid förvärv av 20 000 kvm byggrätter vid Limhamns Läge

ELF Development A/S, en dansk samhällsbyggare och bostadsutvecklare, inträder som en ny aktör på den svenska fastighetsmarknaden genom förvärvet av 20 000 kvm byggrätter vid kajkanten i Limhamns Läge. Säljare var Bonava och förvärvet genomfördes som en bolagsaffär. 

Det forna cementfabriksområdet har på senare tid utvecklats till ett attraktivt bostadsområde, där ELF Development nu planerar att i tre etapper bygga bostadsrätter. För att utveckla området sätts för närvarande en organisation upp under ett svenskt bolag, ELF Development AB, vilket håller på att etablerar kontor i Malmö.

ELF Development har idag en projektportfölj på ca 200 000 kvadratmeter i Storköpenhamn. En del av detta utvecklas för förvaltning i den egna fastighetsportföljen, som idag har ett värde på cirka 1,8 miljarder kronor.

Moll Wendén har vid förvärvet biträtt ELF Development genom Stefan Wendén (ansvarig partner).