>

Relaterade verksamhetsområden

Tvistelösning

19 december 2019 · Nyhet

Moll Wendén ansluter till One Sky Solutions som en av de första medlemsbyråerna

Valetta, Malta, 5 december 2019, meddelade Moll Wendén att vi är en av de 16 första advokatbyråerna som kommer att ansluta oss till One Sky Solutions (“OSS”) som medlemsbyrå. OSS-nätverk av advokatbyråer är specialiserat på anspråk från passagerare under EU261 och Montrealkonventionen. OSS startade formellt sin verksamhet vid CAPA World Aviation Outlook på Malta.

OSS antar en innovativ strategi för att hjälpa flygbolag att hantera deras växande volymer av anspråk under EU261 och Montrealkonventionen. OSS tillhandahåller en molnbaserad plattform som länkar flygbolag till juridiska experter (såsom Moll Wendén) på alla större europeiska marknader. På så sätt får flygbolagen snabbt hjälp med att avgöra om de behöver betala ersättning eller försvara mål vid domstol. OSS tillhandahåller också ett callcenter som kontaktar passagerare för flygbolagets räkning och ordnar en uppgörelse av deras fordran.

Moll Wendén är en affärsjuridisk advokatbyrå som specialiserar sig på, bland flera rättsområden, luftfartsrätt, inklusive bistånd till flygbolag inom området EU261 och Montreal-relaterade passageraranspråk. Att vara medlem i OSS kommer att göra det möjligt för oss att hantera dessa anspråk mer effektivt genom utnyttjande av de synergier och andra fördelar som OSS-plattformen tillhandahåller. Vi ser fram emot att hjälpa flygbolag på detta svåra och kostsamma område. 

Läs mer om OSS här