>

Relaterade verksamhetsområden

Fastighetsrätt

24 mars 2020 · Nyhet

MKB Fastighets AB förvärvar en större fastighet i Ellstorp

Moll Wendén har varit legal rådgivare åt MKB Fastighets AB vid förvärv av en fastighet i Ellstorp vid Värnhemstorget och Östervärns station i Malmö. Detta ger MKB förutsättningar att bygga 600 nya lägenheter och utveckla stadsområdet runt Östervärn.

Säljare är Jernhusen och fastighetstransaktionen genomförs som en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om 166 miljoner kronor. Avtalet förutsätter att MKB ska fortsätta utveckla bebyggelsen med blandade upplåtelseformer och omfattar ca 600 lägenheter samt förskola och parkeringshus, totalt åtta kvarter. MKB kommer att genomföra områdesutvecklingen tillsammans med andra aktörer. Tillträde beräknas ske under 2021 när detaljplanen för området fastställts.

MKB, som ägs av Malmö Stad, är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med drygt 24 500 hyreslägenheter och 1 100 lokaler i hela Malmö. Bolaget förvaltar och bygger ett brett och differentierat utbud av attraktiva lägenheter för Malmös befolkning. Just nu har bolaget ca 900 hyreslägenheter i produktion. För nyproduktion av hyreslägenheter är tillgången på detaljplanelagd, byggbar mark en avgörande framgångsfaktor.

Från Moll Wendén har Stefan Wendén (ansvarig delägare), Christer Nylander, Henric Stråth och Lina Andréasson varit MKBs rådgivare i transaktionen.

Bild: MKB Fastighets AB (2020)