>

Relaterade personer

Stefan Wendén

24 oktober 2023 · Nyhet

Medeonstipendiet 2023 tilldelas Rashmi Prasad på LUDC

I år går Medeonstipendet till Rashmi Prasad på Lunds universitets Diabetescentrum (LUDC) som får priset för sin forskning om diabetes och ärftlighet. Priset delas ut under Världsdiabetesdagen den 14 november.

Årets Medeonstipendiat är Rashmi Prasad på Lunds universitets Diabetescentrum (LUDC). Hon får priset för sin forskning om nedärvning av diabetes (typ 2) och varför arvet från modern påverkar i högre grad. Hon undersöker också hur fostrets miljö påverkar risken att utveckla diabetes samt om det går att minska denna genom åtgärder under graviditeten. På sikt förväntas forskningen leda till individanpassade preventionsmöjligheter. 

Medeonstipendiet på 50 000 kronor delas ut varje år av Medeon i samverkan med Moll Wendén Advokatbyrå till en lovande forskare. De som hittills har blivit tilldelade stipendiet har varit forskare inom diabetesområdet och sedan det delades ut för första gången 2011 har totalt 12 personer från LUDC mottagit Medeonstipendiet. På LUDC arbetar fler än 300 personer i drygt 30 forskningsgrupper för att kartlägga och undersöka mekanismerna bakom diabetes och dess komplikationer. 

Stipendiet delas ut under Världsdiabetesdagen den 14 november på Studio i Malmö. Deltagarna får ta del av föreläsningar och utställare med fokus på den nyaste kunskapen inom olika typer av diabetes. Arrangemanget är öppet för alla som har intresse av diabetes och arrangeras av Medeon Science Park i samverkan med Lunds universitets Diabetescentrum (LUDC), Diabetes Samverkan Sverige (DSS) och Sydvästra Skånes Diabetesförening.

Här kan du läsa mer om Världsdiabetesdagen Skåne 2023.  

Läs Medeons pressmeddelande om stipendiet