>

12 januari 2011 ·

T-Emballage AB bygger vidare och förvärvar GGM Plast AB

T-Emballage AB har idag förvärvat GGM Plast AB, som är en rikstäckande distributör och logistikpartner inom byggvarubranschen. Tillsammans kommer bolagen att omsätta 530 Mkr och ha ca 55 medarbetare, vilket gör dem till en av de större aktörerna inom sin bransch. GGM Plast AB blir ett dotterbolag till T-Emballage AB och de båda företagen kommer att fortsätta att verka på marknaden under respektive varumärke.