>

26 augusti 2011 ·

Moll Wendén legal rådgivare när John Deere omstrukturerar sin svenska verksamhet

John Deere har ökat sin satsning på den svenska marknaden och utvecklat ett nytt Regional Distribution Center i Arlanda. För att förbättra servicen till sina kunder genom bland annat effektivare logisitik har denna enhet överlåtits från John Deere Forestry AB till Svenska John Deere AB.

I syfte att ytterligare möte de numera mycket tekniska aspekterna på bolagens verksamheter och produkter, men även integrera de olika John Deere bolagen har Svenska John Deere AB i samband med överlåtelsen utökat bolagets ledning och förhandlat om byte av kollektivavtal.

John Deere är världens ledande tillverkare av bland annat lantbruks- och skogsmaskiner med verksamhet i över 30 länder.

Moll Wendén har varit John Deeres legala rådgivare i omstruktureringsprocessen. Byråns team bestod av Stefan Wendén och Ebba Walberg Snygg.