>

Relaterade personer

Christer Nylander

Relaterade verksamhetsområden

Fastighetsrätt

27 juni 2024 · Nyhet

Moll Wendén Advokatbyrå utser Christer Nylander till Specialist Counsel inom fastighetsrätt

Christer Nylander har utnämnts till Specialist Counsel inom fastighetsrätt på Moll Wendén Advokatbyrå, där han har arbetat sedan 2018 med fastighetstransaktioner och hyresrättsliga frågor. Utnämningen är en del av byråns strategi för att möta behovet av specialistkunskap och lokalkännedom.

Christer Nylander utses till Specialist Counsel inom fastighetsrätt på Moll Wendén Advokatbyrå. Han har arbetat på byrån sedan 2018, huvudsakligen med inriktning på fastighetstransaktioner och hyresrättsliga frågor. I rollen som Specialist Counsel krävs djupgående kunskap inom rättsområdet samt en gedigen erfarenhet av rådgivning. Christer Nylander tillträder sin nya roll den 1 juli 2024. 

Jag är glad och stolt över förtroendet och det känns såklart väldigt spännande, säger Christer Nylander. Branschen befinner sig i ett utmanande läge, bland annat till följd av förändrade arbetssätt och behov av flexibla kontor, lagkrav på mer hållbart byggande, ökade finansieringskostnader för fastighetsbolag och det minskade bostadsbyggandet på grund av ökade byggkostnader och bolåneräntor samt minskad köpkraft hos hushållen. Vi ser dock positiva tendenser på sikt med ett ökat samarbete i Öresundsregionen, vilket vi hoppas kommer ge positiva effekter på fastighetsmarknaden. 

Utnämningen är en del i byråns arbete för att möta ett växande behov av branschspecifik specialistkunskap kombinerat med kunskap om lokala förutsättningar.  

Christer Nylander har såväl gedigen branschkännedom som specialistkunskap inom sitt rättsområde och är mycket uppskattad av både våra klienter och medarbetare, säger Stefan Wendén, Managing Partner på Moll Wendén Advokatbyrå. Vi är väldigt glada att kunna erbjuda Christer Nylander tjänsten som Specialist Counsel inom fastighetsrätt . Specialiserade roller är ett sätt för byrån att uppfylla klienternas behov att identifiera risker kopplat till sin specifika bransch samt att skapa know-how kring hur dessa på enklast sätt kan undvikas, eller åtminstone minimeras.