>

20 januari 2015 ·

MKB köper fastigheten Stora Högesten 2 i Limhamn, Malmö

MKB förvärvar den obebyggda fastigheten av Victoria Park AB. Enligt gällande detaljplan kan här byggas 9 000 kvm bostäder. Moll Wendén Advokatbyrå har bistått MKB i förvärvet, fastighetsvärdet uppgår till 43 Mkr.

Den förvärvade fastigheten ligger utmed Annetorpsleden vid infarten av området Victoria Park. Köpet gäller 125 byggrätter och enligt detaljplanen kan området bebyggas med 9 000 kvm bostäder med fyravåningshus och en inskjuten femte våning.

Victoria Park frånträder fastigheten under våren 2015.