>

9 oktober 2013 ·

Indutrade förvärvar Medexa Diagnostisk Service AB

Lars Weibull AB var rådgivare vid försäljning av Limhamnsbaserade Medexa Diagnostisk Service AB där Moll Wendén Advokatbyrå ingick i teamet för att hantera legala frågor.

Indutrade har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Medexa Diagnostisk Service AB med en årsomsättning om cirka 25 mkr. Medexa är verksamt inom högteknologisk sjukvård med fokus på förlossningsvård och ultraljud. Kunder är huvudsakligen landsting och privata kliniker.

Tillträde sker 2013-10-08, och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Industrial Components. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie. Sedan 2008 har Indutrades segment inom medicinteknik utvecklats från en årsomsättning på cirka 60 mkr till cirka 400 mkr.