>

23 juli 2010 ·

Försäljning av bemanningsföretag inriktat på offentlig sektor

Bemanningsföretaget Personal Direkt i Malmö AB har förvärvats av PD Intressenter AB. Personal Direkt är verksamt inom bemanningsbranschen och arbetar främst med den offentliga sektorn.

Bolaget omsatte 2009 ca 30 mkr och har kontor i Malmö, Ängelholm, Helsingborg, Göteborg och Stockholm. Köparen av bolaget är PD Intressenter AB, med fem privata investerare bakom sig.