>

16 januari 2015 ·

Fastighets AB Briggen har köpt fastigheten Kniven 7 i Helsingborg

Fastigheten ligger i Berga Industriområde och består av lager och kontor. Moll Wendén Advokatbyrå bistod Fastighets AB Briggen vid förvärvet, köpeskillingen uppgick till 19 Mkr.

Briggen är en av de största fastighetsägarna i Öresundsregionen De förvaltar och utvecklar arbets- och handelsplatser i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn.

Den förvärvade fastigheten har adress Florettgatan 9 och består av ca 3 000 kvm lager och kontor. Fastigheten ligger i Berga Industriområde, ett område där Briggen redan är starkt representerad. Den aktuella fastigheten kompletterar Briggens befintliga fastighetsbestånd och är fullt uthyrd. Investeringen uppgår till 19 Mkr och tillträde har skett.

Briggen ingår i Castellumkoncernen som är en av Sveriges största privata fastighetsägare. Castellum är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Fastighetsförmedlaren Relier – Real Estate Advisor förmedlade försäljningen på uppdrag av säljaren V+ Nordic.