>

1 oktober 2010 ·

Briggen överlåter fastighet i centrala Malmö

Fastighets AB Briggen har sålt en kontors- och bostadsfastighet i centrala Malmö. Fastighetens yta uppgår till 4150 kvm och det underliggande fastighetsvärdet uppgick till 60 miljoner kronor. Tillträde skedde i slutet av september. Köpare är en lokal fastighetsägare.

Moll Wendén med Stefan Wendén har biträtt Fastighets AB Briggen i ärendet.