>

1 februari 2010 ·

Affär mellan CapMan och Triton

Det svenska Inflight Service, ledare på den nordiska retail marknaden, förser reseindustrin med produkter som resenärer köper genom att erbjuda sina kunder ett brett utbud av travel retail lösningar och distributionstjänster.

Bolaget redovisade en nettoomsättning på cirka 1 646 MSEK år 2008 och sysselsätter cirka 300 personer. Triton företräddes av Moll Wendén i M&A- och konkurrensrättsliga frågor.