>

Moll Wendén deltar i ett antal programpunkter med fokus på offentlig upphandling under Almedalsveckan. Du kan läsa om våra programpunkter nedan, eller i Almedalsveckans officiella program (öppnas i ny flik). Programpunkterna sänds även digitalt, du hittar länkar till sändningen nedan.

På plats i Almedalen

På plats i Almedalen deltar våra experter inom offentlig upphandling. Vi deltar gärna i både planerade och spontana möten – välkommen att höra av dig om du är på plats!

Catharina Piper, advokat och partner
catharina.piper@mollwenden.se

Gustaf Strand, biträdande jurist
gustaf.strand@mollwenden.se

Programpunkter i Almedalen

Så utnyttjar välfärdsbrottslingar skattemedel – vad kan göras för att stoppa dem?

Dag och tid: tisdag 25 juni kl. 15:00 – 15:45
Plats: Strandvägen, H520, Offentliga Affärer

Offentliga affärer står för ca 900 miljarder kronor, en sjättedel av Sveriges BNP. Syftet med offentlig upphandling är att främja sund konkurrens så att offentliga medel används på bästa sätt. Offentlig upphandling är en skyddslagstiftning i syfte att främja öppenhet och likabehandling. 

Vi behöver därmed också rättssäkra upphandlingsförfaranden så att skattemedel får rätt vara, tjänst eller byggentreprenad i rätt tid och till rätt pris. Den offentliga affären lockar dessvärre också aktörer med ont uppsåt och det blir allt tydligare att upphandlande myndigheter måste beakta arbetslivskriminalitet och risken för att främmande intressen lockas att delta i svenska offentliga upphandlingar.

Panelen består av experter inom arbetslivskriminalitet, underrättelseverksamhet och offentlig upphandling. Under paneldiskussionen kommer de att diskutera några av de utmaningar som upphandlande myndigheter i allt större utsträckning möter samt hur dessa utmaningar kan hanteras, för att våra gemensamma medel inte och vår gemensamma information inte ska hamna i fel fickor eller användas på fel sätt.

Paneldeltagare

Gå till digital sändning

Hur kan AI och ny innovation bidra till minskade välfärdsbrott och utveckla upphandlingarna?

Dag och tid: onsdag 26 juni kl. 15:00 – 15:45
Plats: Strandvägen, H520, Offentliga Affärer

Det pratas AI överallt, men hur kan man faktiskt maximera användandet av AI och ny teknologi till att utveckla och säkerställa goda offentliga affärer – utan välfärdsbrott? Hur kan vi säkerställa kvalitet i anbuden med den nya tekniken och spara tid och resurser?

Paneldeltagare

Gå till digital sändning

Investment Aktiebolaget Spiltan har förvärvat 47 % av Scandinavian Crusher Partner AB, medgrundaren Michael Wallén behåller 53 % av aktierna och övertar rollen som verkställande direktör.  Under det gångna bokslutsåret omsatte Scandinavian Crusher Partner cirka 70 miljoner kronor och hade ett rörelseresultat (EBIT) på 11 miljoner kronor. Moll Wendén var Grustenius Aktiebolags, säljarens, juridiska rådgivare i transaktionen.

Scandinavian Crusher Partner, etablerat 2010, är en leverantör av maskiner, slit- och reservdelar samt service inom stenkrossningsbranschen, vilket är en central del för gruvdrift, byggandet av vägar, järnvägar och bostäder. 

Investment Aktiebolaget Spiltan är ett investmentbolag som köper och äger minoritetsandelar i svenska tillväxtföretag, både noterade och onoterade, utan en fastställd exitstrategi. Företaget har en diversifierad portfölj värd 8,5 miljarder kronor, inkluderande sektorer som tech, finans, fastigheter och industri.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson och Josefine Ljungberg Palm.

I maj 2024 presenterade Konkurrensverket ett utkast till ställningstagande gällande ändrings- och optionsklausuler i lagen om offentlig upphandling (LOU) i relation till ÄTA-bestämmelserna i standardavtalet AB 04. Konkurrensverkets avsikt med förslaget till ställningstagandet är att klargöra standardavtalens förenlighet med LOU och är ett inlägg i en sedan länge pågående diskussion inom offentlig entreprenadupphandling.  

Konkurrensverkets utkast till ställningstagande

Konkurrensverket gör bedömningen att det finns omständigheter som pekar på att ÄTA-bestämmelserna i AB 04 inte uppfyller LOU:s krav på ändrings- och optionsklausuler. För att en ändring eller tillägg i ett kontrakt eller ramavtal ska vara tillåtet utan ny upphandling, krävs det att klausulen är angiven i upphandlingsdokumenten, beskriver under vilka förutsättningar den kan tillämpas, samt anger omfattningen och arten av möjliga ändringar. I korthet ska ändrings- eller optionsklausulen vara klart, precist och entydigt utformad.

Konkurrensverket kritiserar ÄTA-bestämmelserna för att vara för allmänt hållna och för att inte specificera omfattningen och arten av ändringar på ett tillräckligt detaljerat sätt. Detta kan, enligt Konkurrensverket, leda till tolkningsutrymme som inte är önskvärt i offentlig upphandling. Konkurrensverket understryker dock att det inte finns något som hindrar fortsatt användning av ÄTA-bestämmelserna, förutsatt att de kompletteras för att uppfylla kraven.

Ställningstagandet, som fortfarande är i utkastform och till och med den 31 maj 2024 var öppet för branschens synpunkter, är inte bindande för bl.a. domstolar, men syftar till att ge vägledning i rättsläget. 

Kritik från branschen

Ställningstagandet har mötts av omfattande kritik från branschaktörer, inklusive Moll Wendén Advokatbyrå, som varnar för att förslaget kan leda till mycket negativa konsekvenser för bygg- och anläggningsbranschen, såsom ökade kostnader och förseningar. I sitt yttrande till Konkurrensverket framhåller Moll Wendén vikten av ÄTA-bestämmelserna för att upprätthålla förutsebarhet och konkurrens samt vikten av att ställningstagandets konsekvenser noga övervägs innan det antas. 

Om ställningstagandet antas av Konkurrensverket leder det till en mängd frågor, inte minst hos offentliga beställare som fortsatt är i behov av att kunna upphandla entreprenörer för utförande av arbeten som både till art och omfattning kan vara mycket svåra att förutse och beskriva med sådan exakthet som Konkurrensverket synes begära. Oavsett är det en påminnelse om vikten av att noggrant överväga hur ändrings- och optionsklausuler formuleras och används för att säkerställa en rättvis och effektiv upphandlingsprocess i enlighet med bestämmelserna i LOU.

Moll Wendén Advokatbyrå har börjat samarbeta med Leya Law och under våren 2024 implementerade byrån deras AI-tjänst. Målet är att ligga i framkant med AI och ny teknologi samt att AI-tekniken ska effektivisera juridiska processer. Satsningen förväntas ge byrån möjlighet att öka sitt fokus på mer komplexa juridiska frågor.

Moll Wendén Advokatbyrå och legal tech-bolaget Leya Law har inlett ett strategiskt samarbete. Under våren 2024 har Moll Wendén implementerat Leyas AI-tjänst och samtliga jurister på byrån har nu möjlighet att se på vilket sätt AI kan underlätta och effektivisera delar av arbetet.

– Precis som många andra inom vår bransch och affärsvärlden generellt ser vi att det finns stor potential med att använda AI inom en del av våra processer, menar Henric Stråth, partner inom M&A på Moll Wendén. Vi har den senaste tiden utvärderat flera olika AI-lösningar och har efter noggranna överväganden beslutat att gå vidare med Leya och deras engagerade team.

– Vi är mycket glada över att samarbeta med Moll Wendén, säger Max Junestrand, VD för Leya. Vi känner att de delar vår vision att låta advokater fokusera på den strategiska delen av sitt arbete med hjälp av teknikens möjligheter.

Några av funktionerna som Leya kan hantera är att snabbt sammanfatta och granska dokument. Målet med samarbetet är att hitta ett antal användningsområden där byrån tydligt ser att Leya kan effektivisera hela eller delar av den juridiska processen. Förhoppningen är att användningen långsiktigt ska leda till en annan fördelning av tiden som juristerna lägger på de olika delarna av processerna. 

– För oss handlar användandet av AI om att undvika manuella och repetitiva moment för att istället lägga vår tid på det som skapar mest affärsnytta för våra klienter, säger Henric Stråth. 

Moll Wendén fokuserar aktivt på innovativa legal tech-lösningar och har flera pågående samarbeten (läs mer om Moll Wendéns arbete med legal tech här).

Om Moll Wendén

Moll Wendén är specialister på affärsjuridik och samlar en bredd av experter som delar engagemanget för kundens affär, bransch och för sitt eget område. Med tillgång till fler perspektiv och erfarenheter kan man väga in väsentligheter från bransch, omvärld och utveckling. Det gör att Moll Wendén effektivt kan hitta essensen i varje uppdrag och leverera med precision. Både när det innebär att genom förhandling hitta den bästa lösningen och att skriva avtal som skapar trygghet och goda affärer. 

Om Leya

Leya tar AI till den juridiska sektorn för att hantera tidskrävande och komplexa uppgifter inom olika verksamhetsområden och juridiska system. Genom att effektivisera och förenkla juridiska arbetsflöden gör Leya det möjligt för advokatbyråer och jurister att arbeta mer effektivt, så att de kan fokusera på uppgifter med högre värde och leverera exceptionella kundresultat.

Moll Wendén besökte under förra veckan Höganäs Verkstads AB:s huvudkontor och verkstadshall i Höganäs. Ändamålet var att ge oss på Moll Wendén en inblick i verkstadsverksamheten och fördjupa Höganäs Verkstads AB:s deltagare i avtalsrelaterade frågor.

Höganäs Verkstads AB bedriver verksamhet inom stålverkstadsindustri och är en del av koncernen NPO Industrier. Under förra veckan var Christer Nylander och Lowe Lossing från Moll Wendén på besök på bolagets huvudkontor och verkstadshall i Höganäs och föreläste om allmän avtalsrätt och hyresrätt. Det var en givande upplevelse för både oss och deltagarna, där vi fick möjlighet att koppla den allmänna avtalsrätten till Höganäs Verkstads AB:s specifika och breda verksamhet.

Föreläsningen genomfördes som ett led i vårt projekt att bidra med juridisk medvetenhet inom det skånska näringslivet. Vi på Moll Wendén ser fram emot fortsatt samarbete och fler möjligheter att bidra med vår expertis. 

J2 Sourcing AB, med huvudkontor i Malmö, har förvärvat aktierna i AAAAA Nordic AB (5A) i Vellinge. Förvärvet av 5A är en första strategisk plattform i uppbyggnaden av ett nytt affärsområde inom J2 gruppen. Moll Wendén var säljarnas juridiska rådgivare i processen. 

5A är en etablerad leverantör och distributör av utvalda elektronikkomponenter från kvalitativa komponenttillverkare. Genom en bred produktportfölj erbjuder företaget kostnadseffektiva lösningar med hög leveransprecision till kontraktstillverkare och tillverkningsindustrin i Norden. 5A grundades 1997 av Bo Nilsson som nu kliver av rollen som företagets VD.

J2 Sourcing är en privatägd ledande distributör av elektronikkomponenter med huvudkontor i Malmö. Företaget grundades 2004 och har idag en internationell prägel med kontor i Malmö, London samt Tokyo och ca 120 anställda. Kunderna är ledande aktörer inom tillverkningsindustrin i Europa.

Weibull M&A var säljarnas rådgivare i processen med Oskar Tasso som projektledare. För ytterligare information om affären, se Weibulls hemsida här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare) och Alexandra Johansson.

Mashup är en möteplats för 300 av Nordens och Europas mest ambitiösa startups och framstående investerare. Konferensen syftar till att bygga relationer mellan deltagarna genom spontana möten och personliga samtal, och äger rum i det kreativa och samarbetsinriktade Malmö. Med aktiviteter som panelsamtal, mingel och pitch-sessioner, fokuserar evenemanget på samarbete och gemenskap.


Mashup är en konferens utformad för ambitiösa startups (från pre-seed till serie A) och framstående investerare och VC-bolag i Europa som målgrupp. Genom att erbjuda flera möjligheter till spontana och personliga möten under konferensen, är syftet att skapa en nära gemenskap mellan startups och investerare.

– Att skapa mötesplatser där bolag och investerare kan sammanföras är avgörande för att driva tillväxt och därför är vi väldigt glada att kunna delta som legal partner, säger David Klose, advokat och partner på Moll Wendén. Malmö befinner sig i en region som präglas av samarbete och kreativitet, och därför är det en perfekt plats för ett event som Mashup.

Under konferensen kommer deltagarna ta del av panelsamtal, gemensamma middagar, mingel, pitcher och rundabord-samtal bland annat. 

Fokus för konferensen är att ge grundare och investerare en unik tillgång till varandra samt främja kapitalanskaffning i startups. Konferensen är endast öppen för inbjudna; startups och investerare som önskar delta ansöker via Mashups webbplats.

– Vi har skapat det event som vi själva vill gå på, menar Per Ögren, medgrundare på Mashup. Efter att ha varit runt på några av de allra främsta tech-eventen i Europa förstod vi att det saknas ett meet-up där fokus ligger på kvalitet och access till de rätta människorna i ekosystemet. Därför bygger vi Mashup och Malmö är perfekt placerat för att ta emot deltagare från hela Norden, Tyskland och UK.

Läs mer om konferensen här

Den 16 maj föreläser Simon Wilkens om AI ur ett juridiskt perspektiv hos Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Fokus under förmiddagen kommer bland annat att ligga på ansvarsfrågor, olika rättighetsaspekter och vad du bör överväga för att säkerställa att det värde som ditt företag genererar skyddas.

Deltagare under seminariet kommer få möjlighet att reflektera över:

Läs mer och anmäl dig via Handelskammarens webbplats

Striden om varumärket Nefertiti har nu avgjorts av Högsta Domstolen, som inte beviljar motparten prövningstillstånd i målet. Det innebär att PMÖDs domslut står fast och handläggningen av Jazzklubben Nefertitis ansökningsärenden kan nu återupptas hos PRV. 

Patent- och marknadsdomstolen dömde i juni 2022 till fördel för Jazzklubben Nefertiti AB, som idag driver Nefertiti på Hvitfeldtsplatsen 6 i Göteborg. Den 21 december 2023 fastställde Patent- och marknadsöverdomstolen domen, som i och med HDs beslut den 26 april 2024 vunnit laga kraft. 

David Klose och Simon Wilkens har företrätt Jazzklubben Nefertiti AB i målet.

Nybro Läkarcentrum, med verksamheterna Astrakanen vårdcentraler i Emmaboda och Nybro, har förvärvats av Achima Care. Moll Wendén var säljarnas juridiska rådgivare i transaktionen. 

Achima Care kommer med förvärvet att etablera sig även i Region Kalmar. Verksamheten kommer fortsatt att bedrivas i samma lokaler i både Emmaboda och Nybro.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson och Josefine Ljungberg Palm.

Moll Wendén har agerat legal rådgivare till ägarfamiljen bakom dryckesföretaget Saturnus i samband med förvärv av godisföretaget Eurosweet.

Dryckesföretaget Saturnus har drivits av familjen Liepe i Malmö sedan 1920-talet. Edward Liepe, VD på Saturnus och numera även Eurosweet, har sedan han började i bolaget år 1990 tiodubblat omsättningen samt utvecklat bolaget till att bli Sveriges största tillverkare av glögg och kryddat brännvin. 

Eurosweet bildades 1993 och har sedan dess varit verksamt inom profilgodis och levererat högkvalitativt och innovativt reklamgodis till kunder i hela Norden. Bolagets produkter kommer fortsätta att säljas under varumärket Eurosweet och verksamheten kommer fortsätta att bedrivas i Malmö. 

För ytterligare information om affären, se Saturnus pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har bestått av Stefan Wendén (ansvarig delägare), Mikael Karlsson, Alexandra Johansson, Andrea Gicic och Josefine Ljungberg Palm.

I april anordnas den tredje upplagan av LGBTI+ Business Conference i Malmö. I år ligger fokus på entreprenörskap och kompetensförsörjning. Under konferensen, som arrangeras av Numera Events, Malmö stad och SGLCC, bjuds deltagarna in till en dag fylld av insikter och diskussioner om en inkluderande företagskultur. 

Den 18 april arrangeras den tredje upplagan av LGBTI+ Business Conference. Temat för 2024 är entreprenörskap och kompetensförsörjning. Konferensen samlar talare och deltagare för att lyfta kraften i mångfald och en inkluderande företagskultur.  

Thomas Ogard, advokat och specialist inom arbetsrätt på Moll Wendén, kommer under sin presentation att ge perspektiv på kopplingen mellan kompetensförsörjning, AI och mångfald.  

– I detta sammanhang belyser vi hur viktigt det är att ställa rätt frågor till AI-verktyg och att de som använder dessa verktyg har de kunskaper, erfarenheter och värderingar som krävs för att uppnå verklig mångfald och inkludering, menar Thomas. AI handlar helt och hållet om vad som är mest sannolikt i varje given situation, vilket inte nödvändigtvis gynnar mångfald och inkludering. Det är därför avgörande att de som frågar och får svar har en bred förståelse och kan hantera dessa verktyg på ett ansvarsfullt sätt. 

Vi ser fram emot att dela med oss av våra insikter och erfarenheter på LGBTI+ Business Conference och välkomnar alla att delta under dagen. 

För mer information om programmet och hur du anmäler dig till LGBTI+ Business Conference, klicka här.  

MLnX Holding, inklusive dess helägda dotterbolag Tramo-ETV och Unitrafo Electric, med en total omsättning om cirka 190 miljoner kronor, har förvärvats av KAMIC Group. Moll Wendén var säljarnas juridiska rådgivare i transaktionen.

Tramo-ETV har en 50 år lång erfarenhet som tillverkare och leverantör av kundanpassade transformatorer, induktorer och filter med tillverkning i bolagets egen anläggning i Eslöv. Bolaget riktar sig geografiskt mot Norden och norra Europa.

Unitrafo Electric grundades år 1989 och har sedan dess byggt upp en kompetens för förbättrad elmiljö och säker elkraft. Verksamheten bygger på nära samarbeten med flertalet tillverkare i Europa, vilket möjliggör för bolaget att erbjuda ett brett sortiment av allt från mindre isolertransformatorer till större krafttransformatorer och reaktorer för tillverkningsindustrin och till kraft- och nätbolag. 

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson och Josefine Ljungberg Palm.

Southern Lights tar in 1,6 miljoner euro i nytt kapital. Southern Lights mjukvara ska hjälpa energibolag med vätgasprojekt som en del av den gröna omställningen. Investeringen ska användas för rekrytering, vidare kommersialisering, och produktutveckling.  Investerarna består bland annat av den nya gröna finska VC-fonden Greencode Ventures, tyska Wepa Ventures och svenska Bling Capital.

Southern Lights mjukvaruplattform tillhandahåller en omfattande uppsättning verktyg som effektiviserar och optimerar utvecklingen av gröna vätgasprojekt, i syfte att göra det enklare för energibolag att planera, finansiera och genomföra dessa projekt.

Moll Wendén har företrätt Southern Ligths genom David Klose och Hannah Wilör.

Läs mer om investeringen på breakit.se

Genom den riktade nyemissionen tillförs bolaget 30,2 MSEK varav 1 MSEK av emissionen är villkorad av efterföljande godkännande av extra bolagsstämma.

OXE Marine AB är ett bolag baserat i Sverige som grundades 2012 och som står bakom världens första högpresterande dieselutombordare och har en unik patenterad lösning för överföring mellan motorhuvud och underben som lett till en hög global efterfrågan. OXE Marine AB:s ambition är att fortsätta växa och kunna erbjuda kommersiella marina lösningar som är säkrare för människor och planeten.

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare och Redeye AB har varit Sole Manager och Bookrunner till OXE Marine AB i samband med den riktade nyemissionen.

För mer information, se OXE Marines pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Alexander Blom Vigsø och Hannah Wilör.

Striden om varumärket Nefertiti har på nytt avgjorts av domstol. Jazzföreningen som stämt Jazzklubben Nefertiti AB har inte visat bättre rätt till varumärket Nefertiti.

Det legendariska klubbscenen Nefertiti på Hvitfeldtsplatsen 6 i Göteborg drivs av Jazzklubben Nefertiti AB, som förvärvade rörelsen efter att tidigare innehavare försatts i konkurs i början av coronapandemin. Den tidigare ägaren till konkursbolaget, Jazzföreningen Nefertiti, har i domstol påstått sig ha bättre rätt till två varumärksansökningar som omfattar varumärket Nefertiti.

Patent- och marknadsdomstolen dömde i juni 2022 till fördel för Jazzklubben Nefertiti AB, som idag driver Nefertiti. Den 21 december 2023 fastställde Patent- och marknadsöverdomstolen domen, som dock går att överklagas. 

David Klose och Simon Wilkens företräder Jazzklubben Nefertiti AB i målet.

Läs domen här (öppnas i ny flik).

Lagercrantz Group Aktiebolag (”Lagercrantz”) har förvärvat 97 % av aktierna i Material Handling Modules Europe AB (”MH Modules”). MH Modules blir därmed en del av en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Koncernen har omkring 2 600 anställda och omsätter över 7 900 MSEK.  Moll Wendén var säljarnas juridiska rådgivare i transaktionen. 

MH Modules är en ledande nordisk leverantör av modulariserade rullbane- och pallhanteringssystem till integratörer inom automationsindustrin. MH Modules är baserat i Glemmingebro i sydöstra Skåne och omsätter omkring 90 miljoner kronor med god lönsamhet. MH Modules har med hög kompetens och applikationskunskap skapat en unik position i branschen och byggt ett högt förtroende hos maskin- och systembyggare i Sverige och Norden. MH Modules kommer att ingå i divisionen Niche Products från december 2023. 

Weibull M&A var säljarnas rådgivare i processen med Tobias Lundin som projektledare. För ytterligare information om affären, se Weibulls hemsida här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare) och Mikaela Lenander.

Sedan GDPR trädde i kraft 2018 har efterfrågan av juridiska tekniska lösningar ökat för att effektivisera hanteringen av personuppgifter. Pinteg och Moll Wendén Advokatbyrå har inlett ett samarbete med ambitionen att höja standarden på dataskyddsarbetet i Sverige.

Pinteg och Moll Wendén Advokatbyrå har inlett ett samarbete i syfte att underlätta för organisationer i deras hantering av personuppgifter. Båda parter har genom sitt arbete med frågorna insett att många organisationer uppfattar dataskydd som komplext, och därför undviker att engagera sig i frågorna. En lösning på detta är en kombination av ett lättanvänt verktyg med rådgivningstjänster, speciellt riktat till organisationer som utmanas av att hantera GDPR-frågorna själva. Moll Wendéns juridiska expertis, kombinerat med Pintegs mjukvaruskicklighet, bildar en stark grund för ett heltäckande erbjudande.

Partnerskapet innebär att Pinteg och Moll Wendén kombinerar sin omfattande expertis och sina resurser för att erbjuda innovativa och heltäckande dataskyddslösningar. Detta för att möta det ökade behovet från företag, organisationer och individer att hantera personuppgifter på ett respektfullt och korrekt sätt.

Samarbetet syftar till att skapa följande effekter:

– Pinteg och Moll Wendén delar samma vision om att säkerställa dataskydd och integritet på högsta nivå på ett enklare sätt. Det här samarbetet är ett uttryck för vårt gemensamma engagemang för att hjälpa organisationer att möta de ökade kraven som kommer från myndigheter och individer, säger Patrik Persson på Pinteg.

– Många organisationer gjorde ett stort arbete inför att GDPR trädde i kraft 2018 – något som skapade en grund och goda förutsättningar för att arbeta vidare med frågorna, säger Simon Wilkens, jurist på Moll Wendén Advokatbyrå. Jag upplever att fler organisationer har insett att de behöver arbeta med datahantering och processerna löpande. Precis som mycket annat i en verksamhet är även personuppgiftshanteringen föränderlig över tid. Någonting som därför kan vara utmanande – särskilt med tanke på att mer och mer digitaliseras – är att få en överblick över hela organisationens datahantering. Där kan Fairity vara ett stöd i arbetet med att ta fram en struktur och tydlig process, i syfte att säkerställa sin personuppgiftshantering.

Samarbetet mellan Pinteg och Moll Wendén är avsett att erbjuda kunderna en enklare och högre nivå av hjälp i sitt löpande dataskyddsarbete. Detta är särskilt viktigt när branschens efterlevnadskontroll ökar för alla organisationer som hanterar persondata: från ideella idrottsföreningar och bostadsrättföreningar till stora företag och offentliga verksamheter.

Om Pinteg AB

Pinteg är ett svenskt Legal-Tech bolag som grundades i Ideon Science Park i Lund, januari 2020. Företaget utvecklar nya, tekniska lösningar för individer och organisationer med målet att skapa en trygg, transparent och hållbar hantering av persondata. Pinteg tror på ett förtroendefullt och hållbart samhälle där alla individer kan ta del av digitaliseringen, utan att det är på bekostnad av sin personliga integritet.

Kontaktpersoner

Simon Wilkens, biträdande jurist på Moll Wendén
+46 76 698 23 67 
simon.wilkens@mollwenden.se

Patrik Persson, vd och grundare Pinteg
+46 70 669 98 52
patrik.persson@pinteg.se

Moll Wendén biträder Scandinavian ChemoTech AB vid emission av aktier om cirka 14,85 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

För mer information, se ChemoTechs pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Alexander Blom Vigsø och Eira Sjösvärd. 

Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 19,4 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 20,8 MSEK, före emissionskostnader. Bolaget utställer även en obligation om 3,7 MSEK.

SensoDetect Aktiebolag är ett Med Tech AI-företag noterat på Spotlight Stock Market. Företaget erbjuder produkter för diagnostik, medicinering och hälsa inom ADHD, schizofreni, autismutredningar, läkemedelseffektsmätning och hörselscreening, vilket minskar den ekonomiska påverkan på hälso- och sjukvården och ger snabbare och säkrare resultat för patienter och anhöriga. 

För mer information, se SensoDetects pressmeddelande här.

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare och Mangold Fondkommission AB har varit finansiell rådgivare till SensoDetect Aktiebolag i samband med företrädesemissionen respektive utställandet av obligationen.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Alexander Blom Vigsø och Eira Sjösvärd.

I år går Medeonstipendet till Rashmi Prasad på Lunds universitets Diabetescentrum (LUDC) som får priset för sin forskning om diabetes och ärftlighet. Priset delas ut under Världsdiabetesdagen den 14 november.

Årets Medeonstipendiat är Rashmi Prasad på Lunds universitets Diabetescentrum (LUDC). Hon får priset för sin forskning om nedärvning av diabetes (typ 2) och varför arvet från modern påverkar i högre grad. Hon undersöker också hur fostrets miljö påverkar risken att utveckla diabetes samt om det går att minska denna genom åtgärder under graviditeten. På sikt förväntas forskningen leda till individanpassade preventionsmöjligheter. 

Medeonstipendiet på 50 000 kronor delas ut varje år av Medeon i samverkan med Moll Wendén Advokatbyrå till en lovande forskare. De som hittills har blivit tilldelade stipendiet har varit forskare inom diabetesområdet och sedan det delades ut för första gången 2011 har totalt 12 personer från LUDC mottagit Medeonstipendiet. På LUDC arbetar fler än 300 personer i drygt 30 forskningsgrupper för att kartlägga och undersöka mekanismerna bakom diabetes och dess komplikationer. 

Stipendiet delas ut under Världsdiabetesdagen den 14 november på Studio i Malmö. Deltagarna får ta del av föreläsningar och utställare med fokus på den nyaste kunskapen inom olika typer av diabetes. Arrangemanget är öppet för alla som har intresse av diabetes och arrangeras av Medeon Science Park i samverkan med Lunds universitets Diabetescentrum (LUDC), Diabetes Samverkan Sverige (DSS) och Sydvästra Skånes Diabetesförening.

Här kan du läsa mer om Världsdiabetesdagen Skåne 2023.  

Läs Medeons pressmeddelande om stipendiet

Genom emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 26,1 MSEK före emissionskostnader. Bolaget kan tillföras ytterligare högst cirka 28,6 MSEK vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna före emissionskostnader.

OptiCept förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som ökar hållbarheten på olika typer av råvaror. OptiCepts arbete med biologiska processer ökar extraktion ur råvaran, minskar avfallet samt förbättrar kvaliteten genom att bibehålla råvarans smak, doft och färg samt näringsinnehåll. Den patenterade teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på miljön.

OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda. Produkterna säljs på global nivå och Bolaget har sitt huvudkontor i Lund. Aktierna är noterade på First North Growth Market och handlas under namnet OPTI.

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare och Corpura Fondkommission AB har varit finansiell rådgivare till OptiCept i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, se OptiCepts pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Alexander Blom Vigsø och Mikaela Lenander.

L-G C Isolering AB med dotterbolag har förvärvats av Hjo Installation Invest AB och blir därav en del av en framgångsrik koncern med 52 bolag som tillsammans omsätter 2,8 miljarder SEK. Moll Wendén var säljarnas juridiska rådgivare i transaktionen. 

L-G C är ett inarbetat varumärke sedan 26 år tillbaka och förvärvet av L-G C blir ett tydligt avstamp då Hjo Installation fokuserar ytterligare på teknisk isolering och skapar detta som ett fjärde segment i deras erbjudande. Det blir det tionde bolaget inom segmentet. Bolaget grundades i Växjö och har filialer på åtta olika orter runt om i Sverige.

L-G C Isolering startades 1997 tillsammans av Lars-Göran Carlson och Raymound Andersson som varit huvudägare i bolaget fram tills Hjo Installation förvärvade bolaget. L-G C Isolering med ca 120 anställda och ca 180 mkr i omsättning är den största privata aktören i Sverige på teknisk isolering. 

Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare i processen med Tobias Lundin som projektledare. För ytterligare information om affären, se Weibulls hemsida här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare) och Mikaela Lenander

Yazen AB tar in cirka 37 miljoner kronor från existerande och nya investerare med Luminar Ventures och Fåhraeus Startup & Growth som största investerare. Kapitalet ska bland annat användas för att utveckla Yazens viktminskningsapp där läkare, dietister, psykologer och tränare kommunicerar med patienter, samt för att expandera till fler geografiska marknader. Moll Wendén var Yazens legala rådgivare.

För mer information, se Yazens pressmeddelande om investeringen här.

Moll Wendéns team bestod av David Klose och Alexandra Johansson.

I år fyller Moll Wendén 20 år och det ska såklart firas! Senaste året har vi uppdaterat både lokaler och vår grafiska identitet. Nu vill vi bjuda in klienter, samarbetspartners och bekanta till oss för att uppmärksamma denna milstolpe.

Sedan start har vi hela tiden blickat framåt. Därför anordnar vi tre seminarier under hösten där vi tittar närmre på utvecklingen inom tre valda områden. Detta är det första seminariet i en serie om tre tillfällen:

Dag och tid: onsdagen den 20 september 2023, kl. 16:00 – 18:30
Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, 211 34 Malmö

Bolagsstämman är formellt sett det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Det är också ett tillfälle för aktieägarna att möta andra ägare samt styrelse och företagsledning, vilket i längden ger en möjlighet att skapa förtroende och tillit för ledningen samt besluten som ledning fattar. Under pandemin var det inte möjligt att anordna fysiska bolagsstämmor under en tid varför många organisationer höll sina stämmor digitalt. Samtidigt som digitalisering erbjuder möjlighet att mötas på ett platsoberoende och flexibelt sätt tappar det digitala mötet attribut som det fysiska mötet är bättre på att uppfylla. 

Vilken roll spelar den fysiska bolagsstämman för företaget? I ett forskningsprojekt har Alexander Paulsson, Henrik Rahm, Peter Svensson och Niklas Sandell från Lunds universitet undersökt bolagsstämman och dess ritualer, kultur och normer. Under kvällen ger Peter Svensson och Henrik Rahm exempel på hur tillit och förtroende kan skapas och återskapas på bolagsstämmor. 

Dessutom kommer Henric Stråth, delägare på Moll Wendén och specialist inom det bolagsrättsliga området, att kort gå igenom förslaget om digitala bolagsstämmor som nu är på remiss. Vad behöver man tänka på innan man digitaliserar bolagsstämman?

Kvällen avslutas med förfriskningar och lättare förtäring. Alla deltagare kommer också att få med sig boken Bolagsstämman. Ritualer, kultur, normer och språk hem.

Anmälan är stängd. Mejla emelie.andir@mollwenden.se vid frågor om deltagande

Talare

Foto: Johan Persson

Henrik Rahm är docent i nordiska språk på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet. Hans forskning är framför allt inriktad mot språk i sociala sammanhang (diskursanalys). Just nu arbetar han i projektet Brott och moral i affärskulturen: En studie av konstruktioner av ekonomiska brott i rättegångsförhandlingar och ett annat projekt om statligt ägda företag och politisk-ekonomiska texter.

Foto: Pernilla Sjöström

Peter Svensson är docent inom marknadsföring på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han forskar främst inom området critical management studies. Han bedriver just nu forskning på finansiell kommunikation som årsredovisningar och bolagsstämmor. Just nu arbetar han i projektet Brott och moral i affärskulturen: En studie av konstruktioner av ekonomiska brott i rättegångsförhandlingar

Henric Stråth är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå och är specialist inom det bolagsrättsliga området.

Anmälan är stängd. Mejla emelie.andir@mollwenden.se vid frågor om deltagande

Mötesplats Offentliga Affärer är en konferens och mötesplats för upphandlare och inköpare inom offentlig sektor. Den 27-28 september samlas deltagare från hela Sverige på Nackastrandsmässan i Stockholm för att ta del av det allra senaste inom offentliga affärer. Moll Wendén deltar i ett antal programpunkter och som utställare.

Är du intresserad av att delta?

Utöver två dagar fullspäckade med intressanta föreläsningar där du får tillgång till all ny och nödvändig kunskap för att du ska kunna göra ännu bättre offentliga affärer, kan du dessutom mingla i utställningen, nätverka och umgås med både oss och dina branschkollegor.

Använd vår kod ”SMART PARTNER” så bjuder vi på 1200 kronor rabatt på konferensbiljetter. 

Boka biljett här

Vi ser fram emot att träffa dig på plats!

Programpunkter med fokus på offentlig upphandling

Här nedanför kan du läsa mer om de programpunkter som vi är en del av, med fokus på offentlig upphandling och LOU. Vill du läsa om de andra programpunkterna eller konferensen i helhet kan du besöka Mötesplats Offentliga Affärers webbplats (öppnas i ny flik).

Det senaste inom hållbar offentlig upphandling

27 september kl. 14:30 – 15:00
Plats: Plenum

Klimatet är en av vår tids stora frågor och enligt FN:s globala mål, delmål 12.7, ska hållbara offentliga upphandlingsmetoder främjas, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar. Hållbar offentlig upphandling utvecklas i hög takt och i denna programpunkt kommer vi att diskutera det senaste inom hållbar offentlig upphandling, ny och relevant lagstiftning samt konkreta tips och strategier för att främja hållbarhet. 

Whats hot, Whats not? – Välkomna till dag 2

28 september kl. 08:50-09:10
Plats: Plenum

Upphandlingsspanarna tar temperaturen på snackisarna i nutid, vad var buzzet från gårdagen? Vad pratade vi mest om och vad kommer dagens konferens att bjuda på. Ta del av en interaktiv nutidsspaning där du själv kan vara en del av panelen. Britt-Marie Mattsson leder panelen ihop med Vocean. 

Så vinner du fler anbud

28 september kl. 13:20 – 13:50
Plats: Anbudsscenen

Offentlig upphandling upplevs ofta som svårt och snårigt. Vi hjälper er att navigera rätt inför, under och efter anbudsgivningen och ger er därtill några goda tips och råd på vägen som ska hjälpa er förbättra er anbudsgivning och därmed vinna fler offentliga kontrakt. 

Kontakt på plats

Vi deltar gärna i både planerade och spontana möten – kom förbi vår monter eller hör av dig om du är på plats!

Catharina Piper

Catharina Piper, Advokat och delägare

Catharina Piper är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå. Hon har mångårig erfarenhet av offentlig upphandling och därtill relaterad juridik. 

Catharina har flera gånger blivit rankad som en av de främsta och mest inflytelserika inom offentlig upphandling i Sverige och anlitas regelbundet som föreläsare och moderator på området. Catharina är en av medförfattarna till Lagkommentarerna om offentlig upphandling och upphandling inom försörjningssektorerna.

Gustaf Strand

Gustaf Strand, biträdande jurist

Gustaf Strand är biträdande jurist hos oss på Moll Wendén Advokatbyrå.

Han har flerårig erfarenhet av offentlig upphandling från såväl kommunal som statlig upphandlande myndighet.

Moll Wendén har varit legal rådgivare åt miljöteknikföretaget Nederman Holding AB vid ett nyligen genomfört förvärv av Aagaard A/S. Genom förvärvet stärker Nederman sin division Extraction & Filtration Technology och segmentet för träbearbetning i främst sin europeiska verksamhet.

Aagaard grundades 1965 och är verksamt inom utveckling, produktion, marknadsföring och installering av nyckelfärdiga system för träbearbetnings- och möbeltillverkningsindustrin globalt, med huvudfokus på den europeiska marknaden. Bolaget, med huvudkontor beläget i Danmark, har en stark marknadsposition och hade 2022 en omsättning om cirka DKK 53 miljoner – en omsättning som väntas stiga under 2023. Företaget kommer fortsätta under varumärket Aagaard.

För ytterligare information om affären, se Nedermans pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson och Josefine Ljungberg Palm.

Mintra Holding AS, ett norskt ledande bolag inom digitalt lärande och Human Capital Management-lösningar, har ingått avtal om att förvärva aktierna i Seably AB. Moll Wendén var säljarnas ombud i transaktionen. 

Seably AB är den globalt ledande onlineutbildningsplattformen inom sjöfartsindustrin. Bolaget grundades tillsammans med Svensk Sjöfart 2017 utifrån en stark efterfrågan från sjöfartssektorn efter ett bättre sätt att genomföra obligatoriska utbildningar. Sedan förvärvet förra året har även det prisbelönta hälso- och teknikbolaget WellAtIt ApS varit en del av Seably. 

Mintras förvärv av Seably belyser Mintras accelererande tillväxt inom den globala sjöfartssektorn och förstärker Mintras position som en utvald maritim leverantör. Genom förvärvet kommer Mintras befintliga branschledande Human Capital Management-lösningar och digitala lärande tas till nästa nivå.

För ytterligare information om affären, se Mintras pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Mikael Karlsson och Henric Stråth (ansvariga delägare) samt biträdande juristerna Alexandra Johansson, Alexander Blom Vigsø och Josefine Ljungberg Palm. 

Mark- och miljööverdomstolen har i ett nyligen meddelat avgörande förklarat att bedömningen av byggnadshöjden för en byggnad, som beräknas från marknivån invid byggnaden, ska ske med utgångspunkt i ritningarna som ligger till grund för bygglovsbeslutet.

I de flesta detaljplaner föreskrivs en maximal byggnadshöjd. För villaområden brukar denna ligga någonstans mellan 4 och 5 meter. Enligt plan- och byggförordningen beräknas byggnadshöjden från medelnivån som marken har invid byggnaden upp till skärningspunkten mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak, se figur 1 ovan.

Ett problem som alltjämt kvarstår är beräkningen av markmedelnivån invid byggnaden, såsom när det finns nivåskillnader i marken eller när marknivån förändras i samband med byggnationen. Då Mark- och miljööverdomstolens (”MÖD”) avgörande tar sikte på situationer när marknivån förändras i samband med byggnationen kommer detta vara vårt fokus i den här texten.  

Förändringar i marknivån

I samband med nybyggen, eller uppbyggnad av en riven byggnad, förändras ofta marknivån runtomkring den uppförda byggnaden jämfört med hur marken tidigare var beskaffad. Detta kan exempelvis bero på att jord- och sandmassor schaktas för att förhöja nivån eller att markägaren väljer att asfaltera runt byggnaden. 

Anta exempelvis att det uppförs en byggnad med en byggnadshöjd om 4,2 meter, mätt från den ursprungliga marknivån. Därefter väljer markägaren att anlägga ett 20 cm tjockt asfaltslager runt den uppförda byggnaden. Då uppstår frågan om beräkningen av byggnadshöjden ska ske mot den ursprungliga marknivån innebärande en byggnadshöjd om 4,2 meter, eller om beräkningen ska ske mot den nya marknivån (efter asfalteringen) innebärande en byggnadshöjd om 4 meter.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens praxis ska höjden räknas från den marknivå som är avsedd att föreligga när ”byggnadsföretaget avslutas” (RÅ 1991 ref. 94). Med andra ord ska hänsyn inte tas till den ursprungliga marknivån vid bedömningen om byggnadshöjden är tillåten, utan bedömningen ska göras utifrån den tilltänkta marknivån. I exemplet ovan hade alltså byggnadshöjden ansetts vara 4 meter, och inte 4,2 meter. 

Mark- och miljööverdomstolens avgörande

I MÖD:s nyligen meddelade dom (Mark- och miljööverdomstolens dom 2023-04-28, mål nr P 5913-22) var omständigheterna som exemplifierats ovan. Stadsplanen angav en maximal byggnadshöjd 4,4 meter. Markägaren hade efter en brand, i enlighet med bygglovsbeslutet, uppfört en ny byggnad som visade sig ha en byggnadshöjd om 4,77 meter. Efter att byggnaden uppförts överklagade en granne bygglovsbeslutet och anförde flera grunder till varför lovbeslutet skulle upphävas, däribland att byggnaden var för hög.

MÖD ställdes således inför frågan om överskriden byggnadshöjd i efterhand kunde läkas med hänvisning till att markägaren avsåg att företa senare åtgärder som att fylla upp marken invid byggnaden genom asfaltering e.d., och därigenom höja markmedelnivån, trots att (2) sådan information inte fanns i underlaget för lovbeslutet. 

MÖD kom fram till att det var betydelselöst huruvida markägaren avser fylla upp marken runt byggnaden eller inte. Vid beslut av bygglov måste utgångspunkt tas i vad som anges i ritningen som ligger till grund för lovet. Då sådan information inte fanns vid tiden för lovbeslutet ansåg MÖD att byggåtgärden var planstridig.

Slutsats

Sammanfattningsvis måste det tydligt framgå av ritningarna, för vilka bygglov söks, vilken marknivå som kommer föreligga när byggnadsföretaget är avslutat. Detta förutsätter givetvis att övriga förutsättningar för att få genomföra den planerade byggnationen är uppfyllda.

Vi på Moll Wendén följer noggrant utvecklingen inom fastighetsrätt och plan- och byggrätt. Har du några frågor om bygglovsprocessen, eller vill veta mer om fastighetsrätt i övrigt? Hör av dig till våra specialister inom fastighet. Du når oss via länkarna till vänster.

Moll Wendén deltar i och anordnar ett antal programpunkter med fokus på offentlig upphandling under Almedalsveckan. Du kan läsa om våra programpunkter nedan, eller i Almedalsveckans officiella program (öppnas i ny flik). De programpunkter som sänds digitalt har även länkar till sändningen nedan.

På plats i Almedalen

På plats i Almedalen deltar våra experter inom offentlig upphandling. Vi deltar gärna i både planerade och spontana möten – välkommen att höra av dig om du är på plats.

Catharina Piper, advokat och partner
catharina.piper@mollwenden.se

Gustaf Strand, biträdande jurist
gustaf.strand@mollwenden.se

Emelie Andir, kommunikationsansvarig Moll Wendén
emelie.andir@mollwenden.se

Programpunkter i Almedalen

Kan smartare upphandling leda till sänkta kostnader och minskat klimatavtryck för offentlig sektor?

Dag och tid: onsdag 28 juni kl. 10:00 – 10:45
Plats: Strandvägen, H520, Offentliga Affärer

Bristande prioritet från ledning, kompetensbrist och oro för högre kostnader är de tre största hindren för offentlig sektor i omställningen till cirkulär IT-hantering enligt en ny undersökning. Men kan smartare IT-upphandlingar leda till minskade kostnader och klimatavtryck? Krävs beslut ovanifrån?

Trots ambitiösa klimatmål visar en rapport från Klimatpolitiska rådet att Sverige halkar efter i klimatarbetet och en ny undersökning från 3stepIT visar att offentlig sektor ligger efter privat sektor. För att lyckas behålla en position som hållbart föregångsland är en effektiv omställning till cirkulär ekonomi avgörande. Som det avfallsslag med störst klimatpåverkan har IT en särskild roll i denna omställning. En paneldiskussion kring hur omställningen kan göras möjligt kommer att ledas med utgångspunkt från resultaten i en kvantitativ undersökning bland beslutsfattare och påverkare inom IT-inköp i offentliga verksamheter.

Medverkande
Stefan Lindqvist, Affärsutvecklingschef, 3 StepIT
Catharina Piper, Advokat och delägare, Moll Wendén Advokatbyrå
Sebastian Nordgren, Inköpschef, Nacka kommun
Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef, Adda inköpscentral

Länk till digital sändning

Lärdomar efter kris och krig – 10 upphandlingsmåsten inför framtida osäkra tider

Dag och tid: onsdag 28 juni kl. 13:00 – 13:30
Plats: Strandvägen, H520, Offentliga Affärer

Ständigt avlösande kriser innebär olika krav på upphandlande myndigheter och leverantörer. Vilka lärdomar kring upphandling kan vi dra från erfarenheter av våra senaste kriser?

Ett av nyorden från 2022 var permakris. Frasen innebär en serie av kriser, ett tillstånd av permanent kris, som ett sätt att beskriva omvärldsläget just nu. Kriser av olika slag har kraften att påverka både offentlig och privat sektor, i vissa fall även konjunkturen. Kriser kan också påverka hur organisationer gör affärer samt vilka varor och tjänster som köps in. I en kris kan det även finnas särskilda faktorer i omvärldsläget som behöver vägas in i beslutet – eller det faktum att man faktiskt inte vet hur framtiden kommer att se ut.

De senaste årens på varandra följande kriser har gett erfarenheter och lärdomar inom upphandlingsområdet som upphandlande organisationer och leverantörer kan dra nytta av. Under detta seminarium får du bl a ta del av erfarenheter och goda exempel kring upphandling under och efter en kris. Erfarenheterna har samlats i listan ”10 måsten efter krisen”.

Medverkande
Catharina Piper, Advokat och delägare, Moll Wendén Advokatbyrå
Gustaf Strand, Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå

Länk till digital sändning

Maximera varje skattekrona med rätt offentlig upphandling

Dag och tid: onsdag 28 juni kl. 13:45 – 14:15
Plats: Strandvägen, H520, Offentliga Affärer

Offentlig upphandling omsätter ca 800 miljarder kronor årligen, ca 20% av BNP. Genom erforderlig och ändamålsenlig behovsanalys samt proportionerliga krav och villkor kan upphandlande myndigheter få ut mer effekt för varje enskild skattekrona.

Med exempel i verkliga upphandlingar diskuterar vi hur offentlig upphandling kan användas på ett mer kostnadseffektivt och mer ändamålsenligt sätt.

Medverkande
Catharina Piper, Advokat och delägare, Moll Wendén Advokatbyrå

Länk till digital sändning

Trendspaning inom offentlig upphandling – hur kan vi utveckla den offentliga affären?

Dag och tid: torsdag 29 juni kl. 10.00–10.45 
Plats: Warfsholms bageri, Södra Kyrkogatan 7 

Offentlig upphandling omsätter årligen 800 miljarder kronor. Det finns en stor köparmakt kring fördelningen av dessa kontrakt. Hur kan vi som medborgare och leverantörer få ut så mycket som möjligt för våra skattemedel? Kan den offentliga upphandlingen råda bot på de samhällsproblem vi ställs inför och hur kan vi uppnå den optimala balansen mellan samhällsnytta och konkurrens? 

Välkommen till ett samtal om betydelsen av offentlig upphandling och hur vi kan utveckla den offentliga affären. Hur kan vi öka attraktionskraften till offentliga affärer? Genomsnittet för antal inkomna anbud i offentlig upphandling är 5,4 och beställare och leverantörer har ett stort ansvar att bidra till ökad konkurrens. Vilka utmaningar kan uppstå vid integreringen av samhällsnyttiga kriterier och vilka potentiella lösningar kan vi gemensamt identifiera? Digitalisering och teknologi har förändrat och effektiviserat offentlig upphandling. Vilka trender kan vi utläsa och hur kan vi ta hjälp av digitalisering för att öka intresset och antal anbud i offentlig upphandling?  

Medverkande
Magnus Johansson, expert offentlig upphandling, Företagarna 
Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten 
Catharina Piper, advokat och delägare Moll Wendén Advokatbyrå

Vikten av offentliga kontrakt – hur kan du vinna fler upphandlingar?

Dag och tid: torsdag 29 juni kl. 14:00 – 14:30
Plats: Strandvägen, H520, Offentliga Affärer

Offentlig upphandling är ca 20% av BNP (800 mdr). Alla kriser ger olika krav på upphandlande myndigheter och leverantörer och när kriserna ökar blir offentliga kontrakt allt viktigare. Vilka lärdomar har vi från de senaste årens högkonjunktur och kriser som är viktiga inför framtida upphandlingar?

Medverkande
Catharina Piper, advokat och delägare
Gustaf Strand, Biträdande jurist

Länk till digital sändning

Industri- Teknik Bengt Fridh AB har förvärvats av INIVI AB, ett nyskapande industribolag med syftet att förvärva, utveckla och långsiktigt äga nischade produkt- och tjänstebolag med egna produkter och varumärken inom industri. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

Industri- Teknik Bengt Fridh AB har en lång erfarenhet och hög teknisk kompetens av att lösa många energi- och processtekniska problem på ett innovativt sätt. Bolaget är ett marknadsledande tillverkningsbolag som utvecklar, konstruerar och levererar system för bland annat projekt inom direkt och indirekt processvärme, förvärmning, olika typer av processgas- och vätskerening samt brännarsystem. Bolaget grundades 1969 och är baserat i Arlöv, Sverige. 

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare i processen med Tobias Lundin som projektledare. För ytterligare information om affären, se Weibulls hemsida här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare) och Mikaela Lenander. 

Moll Wendén har varit legal rådgivare till IMCD Sweden AB (”IMCD”) i samband med förvärv av ACM (Applied Chemicals and Minerals) AB (”ACM”). Genom förvärvet stärker IMCD sin verksamhet inom mineraler och kemikalier för beläggnings- och pappersindustrin.  

IMCD N.V., en ledande distributör av specialkemikalier och livsmedelsadditiver, har genom IMCD Sweden AB förvärvat samtliga aktier i ACM. ACM grundades 2007 och är framför allt verksamt inom beläggnings-, lim-, pappers-, plast-, gummi- och byggindustrin. Bolaget är baserat i Sverige och genom att serva en mängd olika industriföretag inom Norden hade ACM en omsättning om cirka 13 miljoner euro. 

För mer information, se IMCD:s pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson, Anna Johansson och Josefine Ljungberg Palm. 

Det norska bolaget Nordic Racking Group AS har förvärvats av Brännehylte Lagersystem AB. Moll Wendén var köparens juridiska rådgivare i transaktionen. 

Brännehylte Lagersystem utvecklar, tillverkar och säljer kompletta sortiment av lagerinredning och är en av marknadens ledande aktörer inom lagerinredning. Nordic Racking Group AS har varit verksamma i över trettio år och erbjuder rådgivning och försäljning av lagerinredning och lagersäkerhet i hela Norge. Genom förvärvet stärker Brännehylte Lagersystem sin position som en ledande leverantör av lagerinredning och tillhörande tjänster ytterligare.

Moll Wendéns team bestod av Stefan Wendén (ansvarig delägare), Christer Nylander, Andrea Gicic, Lowe Lossing och Johanna Borg. 

Asker Technologies AB tar in cirka 6,5 miljoner kronor från nya investerare, bland annat The Talent Company, Fast Track Capital, tyska APX och finska Illusian och Wave Ventures. Moll Wendén var Asker Techs legala rådgivare i investeringen.

För mer information, se Asker Techs pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av David Klose och Alexandra Johansson.

AMO Toys AB har förvärvat alla tillgångar från leksaksdistributören TecTeam. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

TecTeam Scandinavia AB är en distributör av leksaker i form av byggleksaker, drönare och erbjuder ett stort sortiment av högkvalitativa radiostyrda bilar, båtar samt helikoptrar från världskända märken. Med märken såsom NIKKO, Syma, RASTAR och NINCO har TecTeam en stark position på den nordiska leksaksmarknaden för radiostyrda leksaker. All verksamhet och alla anställda från TecTeam har integrerats i AMO Toys. Överlåtelsen kommer stärka AMO Toys portfölj genom TecTeams know-how och produktportfölj som kompletterar AMO Toys nuvarande produktsortiment. 

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare i processen med Tobias Lundin som projektledare. För ytterligare information om affären, se Weibulls hemsida här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare) och Mikaela Lenander. 

Moll Wendén har agerat legal rådgivare till Veidekke i samband med förvärv av JMF Fältgeoteknik AB. Genom förvärvet stärker Veidekke sin verksamhet inom geoteknik och geoinstallationer.

JMF Fältgeoteknik AB bildades 2018, men dess grundare har sedan 2005 bedrivit verksamhet inom fältgeoteknik, och har som mål att leverera geotekniska undersökningar och installationer av hög kvalité. Företaget har stor erfarenhet av alla typer av fältgeotekniska undersökningar och metoder. JMF Fältgeoteknik AB jobbar främst mot företag, konsultbolag och kommuner med både stora entreprenader och mindre uppdrag. Verksamheten fokuserar främst i västra Sverige med Göteborg som bas. 

För mer information, se Veidekkes pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson, Andrea Gicic och Anna Johansson.

Solstenen i Skåne AB har förvärvats av det nordiska omsorgsföretaget Humana Vuxna Holding AB. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

Solstenen i Skåne AB erbjuder läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende för patienter som uppfyller kriterierna för LARO-behandling. Företaget är en av Sveriges största privata LARO-aktörer och består av fem öppenvårdsmottagningar: Lund, Helsingborg, Landskrona, Ängelholm och Höör.

Solstenen besitter hög kompetens och är bland de aktörer i Skåne som har längst erfarenhet. De verkar inom vårdval Skåne och har genom sitt gedigna, kvalitativa arbete ökat antalet inskrivna patienter kontinuerligt från starten 2014. Under förra räkenskapsåret omsatte Solstenen 46 Mkr. Förvärvet förstärker Humanas erbjudande inom LARO-verksamhet. Genom förvärvet förstärker Humana sitt tjänsteutbud, till att hjälpa fler människor med vårdbehov och på så sätt utöka sitt samhällsbidrag.

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare i processen med Oskar Tasso som projektledare. För ytterligare information om affären, se här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare) och Mikaela Lenander.

Kristianstads Lyftdon AB har förvärvats av Granitor Systems AB, en av Norra Europas ledande leverantör av hårddriftskranar till industrin. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

Kristianstads Lyftdon AB är en välrenommerad leverantör inom kranbranschen. Bolaget grundades 1978 och är baserat i Kristianstad, Sverige. Genom förvärvet av Kristianstads Lyftdon AB förstärker Granitor Systems AB på ett betydande sätt sin leveransförmåga och marknadsposition för kranverksamheten.

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare i processen med Daniel Pålsson som projektledare. För ytterligare information om affären, se Weibulls hemsida här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare) och Mikaela Lenander.

MMAB Group AB har förvärvats av teknikkoncernen ICAPE Holding S.A.. Moll Wendén var säljarnas juridiska rådgivare i transaktionen. 

MMAB Group AB är Sveriges äldsta och största mönsterkortstillverkare. Företaget är baserat i Malmö i Sverige, med försäljning särskilt fokuserat på Skandinavien. Med förvärvet ökar ICAPE-koncernen sitt fotavtryck i Norra Europa som en mönsterkortsdistributör.

För ytterligare information om affären, se ICAPEs hemsida här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Mikael Karlsson, Mikaela Lenander och Alexandra Johansson. 

Moll Wendén har agerat legal rådgivare till Seably AB i samband med förvärv av det danska bolaget WellAtIt ApS (även känt som WellAtSea).

Seably AB, som är den globalt ledande onlineutbildningsplattform inom sjöfartsindustrin, har förvärvat det prisbelönta bolaget WellAtIt ApS. Förvärvet är en del av Seably AB:s strategiska plan för tillväxt och utökning av sitt SaaS-produktsortiment som även förstärker bolagets ställning inom sjöfartssektorn samt engagemanget för förbättrade villkor till sjöss. 

WellAtIt ApS, med huvudkontor i Danmark och operativ bas i Manila, sysselsätter 27 personer och har globala samarbeten med rederier med över 450 fartyg som hjälper mer än 17 000 sjömän. Bolagen behåller sina varumärken och oberoende verksamheter samtidigt som de drar nytta av varandras innovation och effektivitet. WellAtIt ApS:s kontor i Manila kommer att integreras i Seablynätverket och således kommer båda bolagen kunna erbjuda 24-timmars support. 

För mer information, se Seably AB:s pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson och Henric Stråth (ansvariga delägare) samt biträdande juristerna Alexandra Johansson och Hannah Horndahl-Vilör.

Occtoo AB tar in cirka 46 miljoner kronor från Newion, 42CAP och Stiftelsen Industrifonden i sin senaste investeringsrunda. Investeringen kommer att användas till produktutveckling, bolagets Experience Data Platform, investeringar och utveckling av det globala teamet och investeringar i bolagets partnernätverk. Moll Wendén var Occtoos legala rådgivare.

Occtoo bistår företag med att skapa enhetliga relevanta digitala upplevelser och applikationer för bolagets kunder som består av återförsäljare och varumärken som exempelvis Cartier, Fjällräven och Nordic Nest. Occtoos molnbaserade SaaS-plattform gör det enkelt att komma åt och förena företagsdata från backend-system som exempelvis CRM, ERP, PIM och kombinera det med beteende- och kontextuella data från digitala destinationer för att skapa relevanta digitala upplevelser som kan användas i alla kanaler genom skalbara realtids-API:er.

För mer information, se Occtoos pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av David Klose (ansvarig delägare), Henric Stråth, Alexandra Johansson och Hannah Wilör.

Moll Wendén biträder OptiCept Technologies AB vid emission av units om cirka 110 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Vid full teckning i erbjudandet tillförs Bolaget initialt cirka 110 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 58,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

OptiCept förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som ökar hållbarheten på olika typer av råvaror. OptiCepts arbete med biologiska processer ökar extraktion ur råvaran, minskar avfallet samt förbättrar kvaliteten genom att bibehålla råvarans smak, doft och färg samt näringsinnehåll. Den patenterade teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på miljön.

OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda. Produkterna säljs på global nivå och Bolaget har sitt huvudkontor i Lund. Aktierna är noterade på First North Growth Market och handlas under namnet OPTI. Moll Wendén har varit juridisk rådgivare och Pareto Securities AB har varit finansiell rådgivare till OptiCept i samband med Företrädesemissionen. 

För mer information, se OptiCepts pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Alexander Blom Vigsø, Alexandra Johansson, Mikaela Lenander och Hannah Horndahl Vilör.

Moll Wendén agerar legal rådgivare till Nederman vid förvärv av det schweiziska företaget MBE AG. Genom förvärvet stärker Nederman divisionen Monitoring & Control Technology (M&CT) och dess verksamhet Gasmets närvaro och försäljning i Schweiz och Europa.

MBE AG har i mer än 35 år sålt gasmätningsinstrument och tjänster för gasdetekteringsteknik och kontinuerlig övervakning av vätskeprocesser till den schweiziska marknaden. Deras sortiment omfattar gasmätningsteknik för en mängd olika tillämpningar, från gasprovtagning och specifik gasbehandling till lämpliga gasmätningsinstrument.

Schweiziska advokatbyrån Niederer Kraft Frey Ltd agerar lokal legal rådgivare i transaktionen. 

För mer information, se Nedermans pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare) och Alexandra Johansson.

Moll Wendén har biträtt MKB Fastighets AB vid ett förvärv från Jernhusen av ett fastighetsbolag som äger en stor markyta belägen i östra Malmö. Den 28 oktober 2022 överlät MKB fastighetsbolaget till ett av HSB, Hub Park och MKB gemensamt ägarbolag inför uppförandet av en helt ny stadsdel. 

Moll Wendén har varit legal rådgivare åt MKB vid ett nyligen genomfört förvärv från Jernhusen av ett fastighetsbolag som äger ett drygt 72 000 kvadratmeter stort byggfärdigt markområde vid Värnhemstorget och Östervärns station i Malmö.

Den 28 oktober 2022 samlades företrädare för MKB, HSB och Hub Park på Moll Wendéns kontor på Stortorget i Malmö för att genomföra MKB:s vidareöverlåtelse av fastighetsbolaget till parternas gemensamma ägarbolag. Ägarbolaget har som syfte att exploatera, utveckla och förvalta den framtida stadsdelen Nya Ellstorp. Stadsdelen kommer utgöra en centrumnära och mångfacetterad knutpunkt bestående av förskola, skola, affärer, torg, hyres- och bostadsrätter, parker, mobilitetshus och mycket annat. Runt 1 800 personer kommer att bo i området.

I nästan tre år har parterna samarbetat för att utveckla en ny detaljplan för området. Under detta arbete har Moll Wendén löpande biträtt MKB. 

I och med fredagens tillträde avslutas nästan tre år av förberedelser. Nu kan projektering och byggandet av den nya stadsdelen ta fart. 

Från Moll Wendén har Stefan Wendén (ansvarig delägare), Christer Nylander, Andrea Gicic och Lowe Lossing varit MKB:s legala rådgivare i projektet.

För mer information se MKB:s pressrelease här.

Moll Wendén agerar legal rådgivare till Frigoscandia AB i samband med ingåendet av aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av Götene Kyltransporter AB. Tillträdet förväntas ske under fjärde kvartalet 2022 och är villkorat av godkännande från Konkurrensverket.

Frigoscandia AB är Nordens ledande aktör inom tempererad livsmedelslogistik och har som strategi att vara en helhetsleverantör av logistiktjänster till livsmedelsbranschen. Götene Kyltransporter AB har under många år varit en viktig samarbetspartner till Frigoscandia AB. Genom förvärvet kommer det gemensamma kunderbjudandet inom lager- och transporttjänster att ytterligare utvecklas.

Götene Kyltransporter AB, med huvudkontor i Götene, bedriver transport och lagring av både tempererade och koloniala livsmedel. Bolaget har en omsättning på 350 MSEK, cirka 300 anställda och förfogar över 90-talet lastbilar med efterfordon. Deras tre tempererade lager om totalt 45 000 pallplatser är belägna i Götene och Lidköping.

För mer information, se Frigoscandias pressmeddelande här och Mutares pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson (projektledare), John Lundberg, Christer Nylander, Andrea Gicic, Simon Wilkens och Hannah Horndahl-Vilör.

Moll Wendén har varit legal rådgivare åt Scanbygg Eslöv AB (”Scanbygg”) vid förvärv av del av fastigheten Eslöv Stenbocken 14 och upprättande av avtalshandlingar för att möjliggöra exploatering av fastigheterna Eslöv Stenbocken 14 och Eslöv Stenbocken 15. Genom exploatering av fastigheterna kan kommersiella lokalytor omvandlas till bostadskvarteret Eslövs Terrasser med 112 nya bostadsrätter i centrala Eslöv. 

För mer information om bostadsrättsprojektet, se här.

Scanbygg en del av Sydinvestkoncernen, är ett bostadsbolag från 1980 med förvaltning av hyresrätter i Ystad. Sedan 2011 har Sydinvestkoncernen skiftat fokus till nyproduktion av högkvalitativa bostadsrätter i Skåne. 

Moll Wendéns team har bestått av Stefan Wendén (ansvarig delägare), Elisabeth André, Christer Nylander, Sara Lindh och Andrea Gicic. 

Moll Wendén biträder Scandinavian ChemoTech AB vid emission av units om cirka 20,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Vid fullteckning i erbjudandet tillförs bolaget initialt cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 40,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

ChemoTech är ett medicinteknikföretag med säte i Lund som grundades 2015 av experter inom strålfysik, kirurgisk onkologi och klinisk utveckling. Bolaget har utvecklat ett nytt patenterat behandlingsalternativ för människor och djur med maligna tumörer (cancer). Metoden syftar till att signifikant förstärka upptagningen av cellgifter enbart i de områden som avses att behandlas och där cancerceller finns, och möjliggör därmed en cancerbehandling med mycket låga cellgiftsdoser i jämförelse med konventionella cancerterapier.   

ChemoTechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra kostnadseffektiva innovationer och lösningar för behandling av olika typer av cancer för både människor och djur genom att minska biverkningar och oönskad destruktion av frisk vävnad. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet CMOTEC B. Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt ChemoTech och Mangold Fondkommission AB har varit finansiell rådgivare och agerar emissionsinstitut till ChemoTech i företrädesemissionen. 

För mer information, se ChemoTechs pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Alexandra Johansson och Alexander Blom Vigsø

Moll Wendén går in som huvudpartner till Minc inom området affärsjudik. Minc har funnits i Malmö sedan 2002 och erbjuder stöd i olika former till entreprenörer och nystartade bolag. Minc, The Startup House of Malmö, driver programmen Inkubator, Startup Labs, Scale och Fast Track Malmö i ett och samma hus där det även finns ett community för alla som är intresserade av startup-världen.

– Vi tror starkt på den innovativa kraft och entreprenörsanda som finns i Malmö och resten av regionen och därför känns det självklart att delta i Mincs arbete inom innovationssektorn. Minc bolagen spelar en viktig roll i både stadens och regionens framtida näringsliv, säger David Klose, advokat och ansvarig för samarbetet med Minc. 

Moll Wendén kommer att hjälpa bolagen som sitter på Minc i generella affärsjuridiska frågor. 

– Som entreprenör ska man ha koll på många olika områden. En del i det handlar om att välja rätt rådgivare eftersom ingen kan allt själv, menar David Klose. En advokat kan hjälpa till att bedöma olika legala risker men också möjligheter i form av exempelvis utformning av avtal och immateriella rättigheter. Vi hjälper bolag i många olika branscher och faser utifrån deras specifika förutsättningar.

Medeonstipendiet 2022 går till Helena Elding Larsson, överläkare och forskargruppschef vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC). Priset på 50 000 kr delas ut årligen i ett samarbete mellan Medeon och Moll Wendén och går till en lovande forskare på Clinical Research Centre. Priset delas ut den 12 november under Världsdiabetesdagen Skåne 2022.

Läs mer om pristagaren på Lunds universitets forskningsportal

Under Världsdiabetesdagen finns möjlighet att ta del av det senaste inom diabetesforskningen och syftet är att sätta fokus på de miljontals människor som lever med diabetes. Dagen är särskilt till för personer med diabetes, anhöriga och patientorganisationer men även alla som är intresserade av ny kunskap och forskning inom diabetes är välkomna att delta.

Läs mer om Världsdiabetesdagen

Moll Wendén biträder Calmark Sweden AB vid emission av units om cirka 26,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Vid fullteckning i erbjudandet tillförs bolaget initialt cirka 26,1 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 13,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin påbörjades under 2020.

I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad.

Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. 

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare till Calmark i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, se Calmarks pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Mikaela Lenander och Alexander Blom Vigsø. 

Moll Wendén har varit rådgivare till miljöteknikföretaget Nederman vid förvärv av amerikanska RoboVent för en köpeskilling om cirka 430 miljoner kronor.

RoboVent är en ledande aktör inom luftreningsteknik och lösningar för kontroll och filtrering av industriell rök, damm och oljedimma. Bolaget har över 100 anställda i Nordamerika.

RoboVent omsatte cirka 32 miljoner dollar 2021 och spår en högre omsättning för helåret 2022. I och med förvärvet stärker Nederman avsevärt sin ställning i Nordamerika genom att bli den främsta aktören i USA inom industriell luftfiltrering i svetssegmentet.

För mer information, se Nedermans pressmeddelande här. 

Mikael Karlsson har varit ansvarig för Moll Wendéns rådgivning.

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av Giroventilation AB. Med förvärvet stärker Lindab både försäljning och produktion av rektangulära ventilationskanaler.

Girovent är väletablerade tillverkare av rektangulära ventilationskanaler sedan 1980-talet.  Lindab har tillverkning av rektangulära ventilationskanaler i regionen genom Crenna, vilka Lindab förvärvade år 2020. Girovent kommer att kunna dra nytta av Crennas produktionsanläggningar för att skala upp sin verksamhet. Bolaget är baserat i Huddinge utanför Stockholm, omsätter cirka 55 MSEK årligen och har 31 medarbetare. 

För mer information, se Lindabs pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson (projektledare), John Lundberg, Ebba Walberg Snygg och Andrea Gicic.

AegirBio AB genomför en företrädesemission av units till befintliga aktieägare. AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel.

AegirBio AB genomför en företrädesemission av units till befintliga aktieägare. Vid fullteckning i erbjudandet tillförs bolaget initialt cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ges ut inom ramen för erbjudandet, kan bolaget komma att tillföras maximalt ytterligare cirka 50,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. AegirBios aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Moll Wendén har varit juridisk rådgivare, Eminova Partners AB har varit finansiell rådgivare och Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Aegirbio i företrädesemissionen. 

För mer information, se AegirBios pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Alexandra Johansson, John Lundberg och Alexander Blom Vigsø.

Twiik AB genomför en företrädesemission som vid fullteckning innebär att bolaget tillförs 12,1 MSEK före emissionskostnader. Twiik utvecklar digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att digitalisera sitt tjänsteerbjudande.

Twiik AB genomför en företrädesemission av units till befintliga aktieägare. Vid fullteckning i erbjudandet tillförs bolaget initialt cirka 12,1 MSEK före emissionskostnader. I det fall företrädesemissionen övertecknas har styrelsen möjlighet att tilldela ytterligare units, motsvarande upp till cirka 2,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ges ut inom ramen för erbjudandet och eventuell övertilldelning, kan bolaget komma att tillföras maximalt ytterligare cirka 24,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

Twiik utvecklar digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster och därmed digitalisera sitt tjänsteerbjudande och göra bra träning tillgänglig för en större målgrupp. Twiiks aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Moll Wendén har varit juridisk rådgivare och Mangold Fondkommission har varit finansiella rådgivare till Twiik i samband med Företrädesemissionen. 

För mer information, se Twiiks pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av David Klose, Henric Stråth, John Lundberg, Alexandra Johansson, Alexander Blom Vigsø. 

Jazzföreningen försatte sitt helägda aktiebolag Jazzklubben Nefertiti AB i konkurs under våren 2020. Bolagets rörelse, inklusive tillhörande lokalhyreslokal och immaterialrätter, förvärvades i en sluten auktion av köparen Nef Swe AB (Nef), i syfte att rädda den legendariska klubbscen som Nefertiti utgör i Göteborg.

I rörelsen som förvärvades av konkursförvaltaren fanns två varumärkesansökningar, som jazzföreningen påstod sig ha bättre rätt till. Föreningen ville inte att köparna skulle få använda varumärket Nefertiti alls för verksamheten på Hvitfeldtsplatsen 6 i Göteborg. Jazzföreningen invände därför mot registrering hos PRV och stämde därefter Nef inför domstol.

Patent- och marknadsdomstolen har nu avgjort frågan som första instans, den 20 juni 2022. Jazzföreningens talan avslås eftersom någon bättre rätt till varumärkesansökningarna (Nefertiti) inte visats i målet. Domstolen anger bland annat att verksamheten i föreningen och dotterbolaget bedrivits sammanblandat och att varumärket i stor utsträckning använts som en platsbestämmare för klubben på Hvitfeldtsplatsen 6 i Göteborg, som drivits av dotterbolaget sedan 1982. Vinner domen laga kraft återupptas handläggningen av varumärkesansökningarna hos PRV. 

Moll Wendén, genom David Klose och Simon Wilkens, företrädde köparen Nef i målet. Mer information om verksamheten på Nefertiti på Hvitfeldtsplatsen 6 hittar ni på nefertiti.se.


Även detta år deltar vi under Almedalsveckan. Nedan ser du de programpunkter som vi deltar i. Är du också på plats i Visby och vill boka ett möte med oss? Hör gärna av dig till någon av våra representanter! I år deltar Catharina Piper, Gustaf Strand och Madelene Rask, alla specialister inom offentlig upphandling, samt Christer Nylander, specialist inom fastighetsrätt. 

Du kan läsa om våra programpunkter nedan, eller i Almedalsveckans officiella program (öppnas i ny flik).

Dynamiskt område i förändring – Ta del av rättspraxis och lagändringar inom offentlig upphandling

Datum: Tisdag 5 juli

Tid: 09:30 – 10:00

Plats: Strandvägen, H521, ”Offentliga Affärers tält på hörnet Strandvägen/Hamnplan”

Ämne: Hållbarhet, Rättsväsende/brott

Arrangör: Tidningen Offentliga Affärer, Moll Wendén Advokatbyrå

Medverkande: Catharina Piper, Advokat och delägare, Moll Wendén Advokatbyrå

Offentlig upphandling regleras i genom bl.a. lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Samtidigt är det vid överprövningar och överklagande som lagen prövas. Vilka lärdomar kan vi dra från aktuella och relevanta avgöranden från domstol?

Under detta seminarium får du veta mer om vilka avgöranden under det senaste året som är av vikt för dig att uppmärksamma. Vad kan vi lära oss av dessa och hur påverkar avgörandena offentlig upphandling i stort framöver? Vi kommer också att i förekommande fall informera om nya lagförslag och vilken betydelse detta kan få för offentlig upphandling.

Länk till programpunkten i det Almedalsveckans officiella program här

Se seminariet på Almedalen Play via den här länkenHållbarhet vid offentlig upphandling. Vad tillåter lagstiftningen och hur upphandlar du hållbart?

Datum: 5 juli 

Tid: 10:15-10:45

Plats: Strandvägen, H521, ”Offentliga Affärers tält på hörnet Strandvägen/Hamnplan”

Ämne: Hållbarhet, ekonomi

Arrangör: Tidningen Offentliga Affärer, Moll Wendén Advokatbyrå

Medverkande: Catharina Piper, Advokat och delägare, och Gustaf Strand, Biträdande jurist.

Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att bidra till nå olika samhällspolitiska mål, såsom bättre miljö samt bättre sociala och arbetsrättsliga villkor. Begreppet hållbar upphandling utgår från en definition av hållbarhet som inkluderar miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner.

Upphandlande myndigheter har stor frihet att definiera och bestämma vad som ska upphandlas och vilka mervärden som ska premieras. Det är emellertid inte tillåtet att ställa hållbarhetskrav på ett sätt som strider mot de grundläggande rättsprinciperna eller på ett sätt som ger upphandlande myndigheter obegränsad valfrihet. Metoderna för att driva en hållbar utveckling framåt är många. 

Vi vill under seminariet visa vilka konkreta möjligheter som finns för att främja hållbarhet vid offentlig upphandling samt hur man kan gå till väga. På seminariet behandlas frågeställningar om möjligheter att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav samt kriterier i offentlig upphandling enligt LOU i teorin och i praktiken. Kravställande i offentlig upphandling kan göra en reell skillnad för miljö och människor och driver hållbarhetsarbetet framåt. 

Under seminariet redovisas även kort bakgrunden till lagstiftningen om hållbar upphandling och relevant praxis på området.

Länk till programpunkten i det Almedalsveckans officiella program här

Se seminariet på Almedalen Play via den här länkenVälkommen till upphandlingståget. Vart är vi på väg? Är dina kunskaper om upphandling på rätt spår?

Datum: 5 juli

Tid: 16:30 – 17:00

Ämne: Ekonomi, Rättsväsende

Plats: Strandvägen, H521, ”Offentliga Affärers tält på hörnet Strandvägen/Hamnplan”

Arrangör: Tidningen Offentliga Affärer, Moll Wendén Advokatbyrå

Medverkande: Catharina Piper, Advokat och delägare, och Gustaf Strand, Biträdande jurist.

Offentlig upphandling står för nära en sjättedel av Sveriges BNP enligt statistik från Upphandlingsmyndigheten. Vad känner du till om offentlig upphandling? 

Sätt din kunskap om offentlig upphandling på prov under detta tillfälle. Tävla med dina kunskaper om offentlig upphandling. Fina priser till vinnaren/vinnarna!

Läs mer om programpunkten här

Se programpunkten på Almedalen Play via den här länken


Årets medverkande

Catharina Piper

Catharina Piper är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå. Hon har över 20 års erfarenhet och är ansvarig för byråns specialistgrupp inom offentlig upphandling och upphandlingsrelaterad juridik och har särskild kunskap om innovativ och hållbar upphandling. Catharina har mångårig erfarenhet av rollen som jurist och advokat, och har även arbetat som chefsjurist/bolagsjurist för en av Nordens största privata vård- och omsorgskoncern. 

Catharina anlitas ofta som föreläsare vid olika utbildningsinstitut och föreläser även regelbundet vid olika universitet. Hon har även medverkat som författare till Norstedts gula bibliotek och lagkommentaren Lagen om offentlig upphandling – en kommentar. Just nu arbetar hon även på en bok om hållbarhet och offentlig upphandling.


Gustaf Strand

Gustaf Strand har sedan 2019 arbetat som biträdande jurist på Moll Wendén och har från start tillhört specialistgruppen inom offentlig upphandling. Dessförinnan arbetade han med offentlig upphandling i offentlig sektor.


Gustafs huvudsakliga arbetsområden är offentlig upphandling och kommersiell socialrätt samt kommersiell förvaltningsrätt där han biträder såväl privata som offentliga aktörer.

Även Gustaf har medverkat som författare till Norstedts gula bibliotek och lagkommentaren Lagen om offentlig upphandling – en kommentar. 

Medeon har startat Medeon Labs med fullt utrustade laboratorier och kontor för bl.a. läkemedelsutveckling och cellhantering. Diabetesläkemedelsbolaget Abarceo är första hyresgästen som flyttar in i juni. 

Moll Wendén har biträtt Medeon med framtagande av nyttjanderättsavtal för uthyrning av laboratorier och kontor. Avtalet bygger på en flexibel uthyrningsmodell som möjliggör för Medeon att tillhandahålla laboratoriekapacitet med varierande ytor och hyrestid. Särskilt bland uppstartsbolag med begränsade resurser finns det ett stort behov av den här typen av service. 

Medeon erbjuder en av öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande inom life science och hälsa och bidrar därigenom till tillväxt i näringslivet, nyföretagande och ökad sysselsättning. Medeon Labs ligger därför i linje med Medeons uppdrag.

Moll Wendéns team bestod av Stefan Wendén och Andrea Gicic. 

PMH International AB har förvärvats av teknik- och industrikoncernen Indutrade AB. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

PMH International AB är ett nischat teknikhandelsbolag med ett erbjudande inom två olika områden, lyft- och materialhantering samt industri- och lagerhallar. Bolaget som grundades 1974 har en årsomsättning om cirka 140 miljoner kronor, är baserat i Ystad och har 26 anställda.

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare i processen med Tobias Lundin som projektledare. För ytterligare information om affären, se Lars Weibull AB:s hemsida här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare) och Alexandra Johansson.

debricked AB har förvärvats av multinationella Micro Focus, ett av världens största mjukvarubolag. Moll Wendén var säljarnas juridiska rådgivare i transaktionen.

debricked AB utvecklar verktyg för att skydda mjukvara och framför allt program med öppen källkod. Genom transaktionen accelereras bolagets resa mot visionen om att göra det lättare för företag att använda öppen källkod på ett säkert sätt. Dessutom kommer debrickeds kunder kunna erbjudas en mer fullskalig säkerhetslösning. debricked AB sitter på inkubatorn Minc i Malmö.

För ytterligare information om affären, se debrickeds pressmeddelande här.  

Moll Wendéns team bestod främst av Mikael Karlsson, David Klose, Henric Stråth och Alexandra Johansson.

Sveriges två ledande leverantörer av gröna lösningar för stadsmiljöer Urban Green och Veg Tech har nu blivit ett bolag, Veg Tech AB. Syftet med fusionen är att skapa synergieffekter och fortsätta utveckla det gemensamma erbjudandet så att ännu fler får upp ögonen för hur man skapar grönskande städer med naturliga och hållbara växtsystem.

Veg Tech och Urban Green har tillsammans ett 65-tal medarbetare med en omsättning på 175 MSEK. Bolagen kompletterar varandra väl och genom fusionen skapas ett helhetserbjudande inom gröna lösningar för tak, fasader, mark- och vattenmiljöer.

För ytterligare information om fusionen, se bolagens pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare) och Alexandra Johansson.

Ökade kostnader, likviditetsproblem och arbetskraftsbrist är tänkbara effekter av kriget mellan Ryssland och Ukraina. Om du som part i pågående eller kommande entreprenad befarar att kriget kan komma att påverka ditt projekt negativt bör du lyfta frågan till diskussion med din beställare eller entreprenör i ett så tidigt skede som möjligt. Offentliga beställare bör överväga att föreskriva indexreglering av efterfrågade fasta priser i förfrågningsunderlaget.

Under morgonen den 24 februari 2022 gick Rysslands reguljära armé in i Ukraina var krig nu officiellt råder. Utvecklingen medför att det kan finnas behov för byggbranschen att se över hur pågående och planerade entreprenader påverkas. Krigets effekter på den svenska byggbranschen har ännu inte uppenbarats och det är svårt att idag överblicka hur den svenska byggsektorn kommer att påverkas. 

Tänkbara följder för den svenska byggbranschen

Det är dessvärre tänkbart att problem med resurser i form av arbetskraft, leverans av varor, material och råvaror riskerar att uppkomma. Detta på grund av förseningar, försvårad produktion och till följd av att utländsk arbetskraft kallas hem för krigsplacering i sina respektive hemländer. 

För den svenska byggsektorn förefaller de mest sannolika konsekvenserna av kriget i Ukraina vara försenade leveranser och personalbrist till följd av stoppade leveransflöden och hemkallad personal. Kriget i Ukraina medför även följande risker:

Identifiera risker och upprätta åtgärdsplan

Entreprenörer och beställare bör var för sig och tillsammans inventera och bedöma de risker för störningar i pågående projekt som kriget i Ukraina medför, samt upprätta åtgärdsplaner för att reducera de identifierade riskerna. De svenska standardavtalen AB 04 och ABT 06 ålägger beställaren och entreprenören en ömsesidig förpliktelse att kommunicera omständigheter av betydelse för entreprenaden till den andra avtalsparten. Entreprenören måste oftast skriftligen underrätta beställaren om kända omständigheter och förhållanden som påverkar kostnaderna och/eller tidplanen för att entreprenören ska ha rätt till tilläggsersättning och tidsförlängning till följd av uppkomna störningar i entreprenaden. 

Särskilt om prisökningen på drivmedel

Den senaste tidens kraftiga prishöjningar på drivmedel i allmänhet, och på dieselpriset i synnerhet, har inneburit stora kostnadsökningar för många entreprenader. Dessa hänger delvis samman med Rysslands invasion av Ukraina. 

Prisförändringen på diesel riskerar att i vissa fall helt äventyra ett projekts lönsamhet. Standardavtalet har en regleringsmekanism i AB 04 kap. 6 § 3 som medför att part har rätt att kräva ändring av det avtalade priset om kostnadsändringen beror på något av nedan:

Vid ökade dieselkostnader kan i teorin samtliga tre punkter ovan åberopas till stöd för en prishöjning. Det måste dock understrykas att den part som begär prisändring måste kunna bevisa att det finns ett orsakssamband mellan kostnadsändringen och den grund som görs gällande. 

Orsakssamband avgörande

En entreprenör som vill åberopa dieselprisets höjning, under AB 04 kap. 6 § 3, till följd av t.ex. kriget i Ukraina (punkten 2 ovan) måste därmed kunna visa på ett orsakssamband mellan kriget i Ukraina och den ökade materialkostnaden.

Vid åberopande av den tredje punkten, onormala prisförändringar avseende material, spelar dock orsaken till prisförändringen mindre roll. Det avgörande är i stället avvikelsen från det normala. 

När det är fråga om en allmän prisökning på marknaden av ett visst material torde det således vara mest fördelaktigt att åberopa den tredje punkten (onormala prisförändringar avseende material). Punkterna 1 (myndighets åtgärd) eller 2 (krig eller annat krisförhållande) kan tillämpas när det finns en tydlig orsak till prisökningen och särskilt när de tillkommande kostnaderna är av sådan art att de inte är en del av en allmän prisökning, utan kostnader som uppstår för den enskilda entreprenaden.

Bedömning av graden av oförutsebarhet och påverkan

En prisändring förutsätter även att kostnadsökningen varit oförutsebar och väsentligt har påverkat hela kostnaden för entreprenaden.

Det framgår inte direkt av bestämmelserna om prisändring i AB 04 och ABT 06 vad som är en ”väsentlig” påverkan på kostnaden eller när en kostnadsändring kan anses ”oförutsebar”. 

Det finns inte heller någon omfattande rättspraxis som anger när kriterierna är uppfyllda. Frågorna har dock behandlats i ett äldre rättsfall som angett en satt procentsats för prisförändringen om 4,8 procent av kontraktssumman för att kravet på väsentlighet ska vara uppfyllt. Rättsfallet är från 1978 och det är troligt att det, med ledning av hur mycket entreprenadmarknaden förändrats sedan sjuttiotalet, saknar relevans för dagens situationer.  

Väsentlighetsbedömningen utgår från hela entreprenadens kostnad. Utöver den procentsats om 4,8 % som angetts i äldre praxis saknas dock fortfarande vägledning avseende när en prisändring ska anses väsentlig. Det råder inom den juridiska diskursen olika meningar om väsentlighetsbedömningen ska ske utifrån branschens förutsättningar som helhet eller om det är det enskilda projektets ekonomi som är avgörande för vad som ska anses vara väsentligt. En gemensam uppfattning tycks dock vara att väsentlighetskravet inte ska sättas så högt att entreprenören går utan vinst på projektet. Rättsläget får mot denna bakgrund anses oklart. 

Att kostnadsändringen är oförutsebar innebär vidare att entreprenören vid avgivandet av anbudet inte har haft anledning att kalkylera med kostnaden. Kraftiga och onormala prisförändringar kan, enligt rättsfallet ovan, i sig medföra att en kostnadsändring anses oförutsebar. Några mer direkta anvisningar om hur en förutsebar prishöjning ska beräknas framgår dock inte av domen då Hovrätten slutligen – utifrån vad som kan anses skäligt – uppskattar vilken prisändring som entreprenören borde ha kunnat förutse. 

Viktigt att meddela motparten om förändringar

Bestämmelserna om prisförändring innehåller ingen underrättelseskyldighet. Av andra regler i standardavtalen framgår dock att parterna har en skyldighet att skyndsamt meddela motparten om betydelsefulla förändringar. I svensk rätt gäller även en allmän lojalitetsplikt för part i kontraktsförhållanden som föreskriver en omsorg om motparten, varför en underrättelseplikt torde föreligga även när man vill påkalla prisförändring.

I pågående entreprenader bör entreprenören därför alltid skyndsamt underrätta beställaren om eventuella prisförändringar för att säkerställa att en kostnadsökning kan göras gällande. I kommande projekt kan en reglering om rätt till prisförändring i avtalet skapa förutsebarhet för båda parter och minska risken för att tvist uppkommer. 

Prisförändringar kan hanteras med indexreglering

Vår erfarenhet är att det är vanligt förekommande med särskilda villkor om prisförändringar i ramavtal och enskilda entreprenadavtal med lång avtalstid – typiskt sett flera år.

Mot bakgrund av den senaste tidens omvärldshändelser utanför parternas kontroll såsom Covid-19-pandemin och nu kriget i Ukraina, med stora prisförändringar på kort tid som följd, blir det allt vanligare att parterna väljer att reglera prisförändringar särskilt även i avtal med kortare avtalstid. Det sker genom att beställaren föreskriver indexreglering av fasta priser i förfrågningsunderlaget, eller genom att entreprenören för in reservationer i sitt anbud om indexreglering av fasta priser. 

När man efter att ha bedömt omfattningen av de arbeten som ska utföras i entreprenaden tar fram en väl genomarbetad prisjusteringsmodell – med utgångspunkt i exempelvis viktning av lämpliga index (littera) enligt Entreprenadindex – så begränsas anbudsgivarens/entreprenörens utrymme för ensidiga riskbedömningar och riskpåslag för framtida okända prisförändringar vid offererande av fasta priser. Detta medför att förutsebarheten i projektet ökar.

Om du som part i pågående eller kommande entreprenad befarar att kriget i Ukraina kan komma att påverka ditt projekt negativt bör du lyfta frågan till diskussion med din beställare eller entreprenör på ett så tidigt skede som möjligt.  Offentliga beställare bör överväga att föreskriva indexreglering av efterfrågade fasta priser i förfrågningsunderlaget för att minimera risken för att anbudsgivarna gör olika riskbedömningar av prisutvecklingen samt öka möjligheterna att erhålla anbud som är jämförbara.

byNordic Acquisition Corporation noterades på amerikanska Nasdaq New York den 9 februari 2022 och stängde den 11 februari 2022 sin kapitalanskaffning om USD 150 000 000. 

Initiativtagarna bakom byNordic är ett svenskt team av affärsmän och entreprenörer med erfarenhet från olika branscher. Moll Wendén har biträtt byNordics team i samband med IPO:n. 

Vill du veta mer om kapitalanskaffningen kan du läsa pressmeddelandet här.

Moll Wendéns team bestod primärt av David Klose (ansvarig delägare) och Henric Stråth. 

Orbital Systems tar in 23 miljoner dollar i en ny investeringsrunda. Investeringen kommer att användas för att öka expansionstakten. Moll Wendén var Orbital Systems juridiska rådgivare.

I slutet av januari blev det klart att Orbital Systems tar in ytterligare 23 miljoner dollar i sin senaste investeringsrunda. Förutom tidigare investerare har nu ett antal bolag verksamma inom fastighetsbranschen investerat (som K2A, M2 Asset Management, Stena, Polar Growth och Vatio). Orbital Systems startades i Malmö 2012 och tillverkar ett energieffektivt duschsystem.

Investeringen kommer att användas för att öka expansionstakten samt för att utveckla produktutbudet. 

Moll Wendén har varit Orbital Systems juridiska rådgivare genom advokat David Klose.

Zara Hellmark har blivit utsedd till Specialist Counsel inom entreprenadrätt. Den fördjupade specialiseringen innebär fortsatt fokus på löpande rådgivning i entreprenadprojekt samt på frågor rörande inköp och avtalsskrivning i byggbranschen.

Sedan 1 januari 2022 är det klart att Zara Hellmark kliver på en ny tjänst som Specialist Counsel inom entreprenadrätt på Moll Wendén Advokatbyrå. Hon har arbetat på byrån med entreprenadrätt sedan år 2015. Tjänsten innebär en möjlighet att fortsätta den specialiseringen, någonting som ytterligare stärker byråns erbjudande till sina klienter. I Zaras fall innebär specialiseringen ett fortsatt fokus på löpande rådgivning i entreprenadprojekt samt på frågor rörande inköp och avtalsskrivning i byggbranschen.

– Jag är glad att få det här förtroendet och det känns oerhört spännande! säger Zara. Rollen som Specialist Counsel är en möjlighet för mig att specialisera mig ännu mer – någonting som vi sett en ökad efterfrågan på inom juristbranschen. Den stora fördelen med möjligheten att arbeta specialiserat inom ett rättsområde är att det ger en erfarenhet av och medvetenhet om de aktuella utmaningar som branschens aktörer står inför. Det gör att vi vet vilka risker som finns och hur vi kan hjälpa våra klienter att undvika dem.

Utöver kännedom och kunskap inom det aktuella rättsområdet krävs en gedigen erfarenhet av rådgivning samt ledarskapsförmåga i rollen som Specialist Counsel. Dessutom ingår ett ansvar för kompetensutvecklingen inom gruppen. 

– Vi har märkt att jurister efterfrågar olika karriärvägar och rollen som Specialist Counsel är ett led i att fortsatt vara en attraktiv arbetsplats, säger Johan Håkansson, ansvarig för personal på Moll Wendén. Zara är en viktig nyckelspelare i ett starkt team och därför är vi glada att kunna erbjuda henne den här rollen på byrån.

Telesteps AB har förvärvats av Hultafors Group AB som är ett helägt dotterbolag till Investment AB Latour. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

Telesteps AB är en ledande tillverkare av teleskopiska stegar för professionella användare. Företaget är baserat i Tranås i Sverige, med försäljning på en global basis. Telesteps nettoförsäljning uppgår till cirka 87 miljoner SEK under 2021. Försäljningen har förmedlats av Lars Weibull AB som var säljarens rådgivare i processen.

För ytterligare information om affären, se Lars Weibull AB:s hemsida här.

Moll Wendéns team bestod av Henric Stråth (ansvarig delägare) och Alexandra Johansson.

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av Nord Trade AB. Genom förvärvet etablerar sig Lindab i Skellefteå.

Nord Trade AB är en återförsäljare av Lindabs byggprodukter och kommer framöver att bredda sortimentet till att även erbjuda Lindabs ventilationsprodukter. Lindab har idag ingen egen närvaro i Skellefteå och får genom förvärvet en väletablerad butik och distributionspunkt på en geografiskt viktig ort.

För mer information, se Lindabs pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod bland annat av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson (projektledare) och Ebba Walberg Snygg.

Moll Wendén Advokatbyrå har biträtt Top Marketing Group TMG AB i samband med förvärv av samtliga aktier i TeQflo AB. Köpeskillingen erlades genom nyemitterade aktier i Top Marketing Group TMG AB. 

TeQflo AB erbjuder tjänster inom IT och integrationer, kundanpassade mjukvarulösningar, digital marknadsföring/modern försäljning och digitalt ledarskap. 

Moll Wendéns team bestod av Henric Stråth (ansvarig delägare), Julia Ekerot och Alexandra Johansson.

Moll Wendén har företrätt ett bolag i en tvist som gällde hävning av företagsnamn. Högsta domstolen fastställde Patent- och marknadsöverdomstolens (PMÖD) dom vilket innebar att företagsnamnet inte skulle hävas. 

Får man registrera ett företagsnamn som innehåller någonting som uppfattas som någon annans efternamn? 

Enligt Lag om företagsnamn (2018:1653) ska företag inte kunna registrera företagsnamn som innehåller någonting som kan uppfattas som någon annans efternamn, under förutsättning att efternamnet är särskilt skyddat. Ett efternamn som bärs av färre än 2000 personer i Sverige anses vara särskilt skyddat. Om ett företagsnamn registrerats trots detta är det även möjligt att i efterhand häva registreringen.

Bakgrund

Innehavarna av ett efternamn hävdade att en registrering av ett företagsnamn skulle hävas då efternamnet innehar ett särskilt skydd. Familjen framförde även att företagsnamnet innebar en nackdel för innehavarna av efternamnet samt att det var vilseledande. Bolaget i fråga menade att företagsnamnets ursprung var en ort med samma namn, som bolaget och bolagets företrädare hade anknytning till. 

Högsta domstolens bedömning

HD fastställde Patent- och marknadsöverdomstolens dom, vilken innebar att registreringen av företagsnamnet inte skulle hävas. 

HD konstaterade att efternamnet var särskilt skyddat och att företagsnamnet innehöll någonting som kan uppfattas som annans efternamn men att företagsnamnet inte medförde någon nackdel i lagens mening samt att företagsnamnet inte kunde anses vara vilseledande. Bolaget får således ha kvar sitt företagsnamn.

Moll Wendén, genom advokat David Klose, företrädde bolaget i tvisten. 

Här kan du läsa avgörandet i sin helhet

Moll Wendén har varit legal rådgivare åt MKB Fastighets AB vid förvärv av tomträtten till fastigheten Taxeringsrevisorn 2 i Rosengård i Malmö. Detta ger MKB förutsättningar att göra fastigheten och området mer attraktivt för boende och jobba för långsiktig utveckling och stabilitet i Rosengård. 

Säljaren är Bostadsrättsföreningen Taxeringsrevisorn 2 och tomträtten till fastigheten har förvärvats för en köpeskilling om 80 miljoner kronor. Förvärvet innebär att föreningens 79 bostadsrätter ombildas till hyresrätter. Tillträdet skedde den 15 december 2021. 

För mer information, se MKB:s pressmeddelande här.

MKB, som ägs av Malmö Stad, är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med drygt 25 000 hyreslägenheter och 1 000 kommersiella lokaler i hela Malmö. Bolaget förvaltar och bygger ett brett och differentierat utbud av attraktiva lägenheter för Malmös befolkning. 

Från Moll Wendén har Stefan Wendén (ansvarig delägare), Christer Nylander och Andrea Gicic varit MKB:s legala rådgivare i transaktionen.

Ecophon Group och Lindab Group, globala ledare inom sina respektive fält, går samman för att lansera nya taksystem för akustisk-termisk komfort. Partnerskapet lägger grunden för hybrida helhetslösningar som effektivt bekämpar två hinder för en hälsosam inomhusmiljö: dålig akustik och oreglerade rumstemperaturer.

Taksystem med Ecophons akustikpaneler kombineras med Lindabs värme- och kylpaneler, vilket skapar stilrena, designervänliga tak som reglerar inomhusklimatet samtidigt som ljudmiljön förbättras. Systemen är optimala för projekt med höga krav på en god inomhusmiljö.

Det nya taksystemet för akustisk-termisk komfort kommer att lanseras under december 2021.

För mer information, se Lindabs pressmeddealnde här.

Från Moll Wendén har advokat Mikael Karlsson varit Lindabs rådgivare

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av Alig Ventilation AB. Tillträde förväntas ske under januari månad.

Alig Ventilation AB erbjuder rådgivning, kalkyler, ritningar och ventilationsprodukter till hustillverkare, byggentreprenörer och privatpersoner. Med förvärvet får Lindab tillgång till ökad kompetens kring ventilation i småhus och andra mindre fastigheter. Dessutom ger förvärvet inarbetade relationer med Sveriges småhustillverkare och en direkt försäljningskanal till konsument.

Lindab har tecknat avtal om att förvärva Alig Ventilation AB och tillträde förväntas ske i januari. Bolaget grundades i början av 70-talet och drivs idag av grundarens söner. Verksamheten, som omsätter cirka 65 MSEK årligen, utgår från Mariestad där bolaget har 15 anställda. 

För mer information, se Lindabs pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson (projektledare), Ebba Walberg Snygg och Christer Nylander.

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av Profilplåt i Sverige AB. Med förvärvet förstärker Lindab sin marknadsposition i norra Sverige.

Profilplåt i Sverige AB, som säljer plåttak och väggplåt, kompletterar Lindabs nuvarande produktion med högkvalitativa produkter inom samma område. Förvärvet medför dessutom kompetenstillgång och utökade kundkontakter i norra Sverige. Genom bolagets placering i Sundsvall ges Lindab även förbättrade transportmöjligheter till norra Sverige.

Profilplåt i Sverige AB är baserat i Sundsvall och sysselsätter 13 medarbetare. Bolaget grundades 1968 och omsätter cirka 70 MSEK årligen. Verksamheten kommer ingå i Lindabs affärsområde Profile Systems. 

För mer information, se Lindabs pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson (projektledare), Ebba Walberg Snygg och Christer Nylander.

Miljöteknikbolaget Nederman har den 16 november 2021 tecknat avtal och förvärvat 100% av aktierna i det engelska bolaget Energy Save Systems Ltd. Energy Save Systems utvecklar och säljer unik hård- och mjukvara för kontroll och styrning av filtersystem som bland annat sänker energiförbrukning, minskar miljöpåverkan och förbättrar filterprestanda.

Moll Wendén har företrätt Nederman i transaktionen med assistans av Clarke Willmott LLP i Bristol. Mikael Karlsson har varit ansvarig delägare för Moll Wendén. Simon Smith har varit ansvarig delägare för Clarke Willmott LLP.

För mer information om transaktionen se denna pressrelease.

OptiCept Technologies AB (”OptiCept”) har genomfört en riktad nyemission av aktier som tillförde bolaget cirka 83 MSEK före emissionskostnader. Moll Wendén har varit juridisk rådgivare och Erik Penser Bank AB har varit finansiell rådgivare till OptiCept i kapitalanskaffningen. 

Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande till 55,50 kronor per aktie. Detta motsvarar en rabatt om cirka sju (7) procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio handelsdagar till och med den 27 september 2021. I nyemissionen deltog ett antal institutionella och privata investerare. 

För mer information, se OptiCepts pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har bestått av Henric Stråth (delägare), Julia Ekerot (biträdande jurist), Andrea Gicic (biträdande jurist) och Alexander Blom Vigsø (biträdande jurist).

Debricked tar in 22 miljoner kronor i syfte att växla upp sin verksamhet. Brightly Ventures och Luminar Ventures är huvudinvesterare. 

Debricked tar in 22 miljoner kronor i sin senaste investeringsrunda, vilket innebär att de totalt tagit in 50 miljoner kronor sedan start. Brightly Ventures och Luminar Ventures är huvudinvesterare. 

Debricked arbetar med en funktion för att analysera öppen källkod och identifiera säkerhetsbrister. Öppen källkod är populärt eftersom det kan återanvändes och inte kräver någon licens, samtidigt som det på grund av sin tillgänglighet kan innebära en säkerhetsrisk då fler har tillgång till koden. 

Moll Wendéns team bestod av David Klose, Henric Stråth och Andrea Gicic.

Moll Wendén agerar legal rådgivare till AegirBio AB i samband med ingåendet av aktieöverlåtelseavtal om förvärv av Dynamic Code AB (publ). Under förutsättning att samtliga aktieägare genomför aktieförsäljningen och att samtliga teckningsoptioner förvärvas uppgår köpeskillingen sammanlagt till cirka 1,5 miljarder kronor. Köpeskillingen ska erläggas dels kontant, dels genom nyemitterade aktier i AegirBio. 

Transaktionen avses genomföras den 1 november 2021 varvid AegirBio kommer att emittera aktierna i apportemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Förvärvet är villkorat av genomförd due diligence samt att 95 procent av aktieägarna i Dynamic Code ansluter sig till aktieöverlåtelseavtalet.

I anslutning till förvärvet biträdde Moll Wendén AegirBio vid en riktad nyemission om 127,4 miljoner kronor. Kapitaltillskottet från nyemissionen samt en lånefinansiering om 75 miljoner kronor avses primärt användas till att finansiera förvärvet av Dynamic Code samt att möjliggöra ytterligare förvärv.

Dynamic Code utvecklar och säljer säkra självprovtagningslösningar för sjukdomar baserat på DNA-teknik, både till vården och direkt till konsument. Bolaget, som har sitt säte i Linköping, har cirka 60 anställda och en omsättning om 278 miljoner kronor. 

Genom förvärvet kommer AegirBio att vidga sitt erbjudande med en helhetslösning som erbjuder en komplett kedja från säkra hemtester till efterföljande diagnos och behandling. Bolaget stärker därmed sitt erbjudande på marknaden för patientnära tester med ytterligare ett bolag. 

För mer information, se AegirBios pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (delägare), Henric Stråth (delägare), Julia Ekerot (biträdande jurist), Alexandra Johansson (biträdande jurist), Andrea Gicic (biträdande jurist). 

Moll Wendén har varit juridiska rådgivare åt S:t Eriks AB vid försäljningen av två industrifastigheter i Västra Götaland med en gemensam areal om ca 31 500 kvadratmeter. Fastigheterna har sålts via en bolagsaffär genom försäljning av samtliga aktier i ett helägt dotterbolag. Köparen tillträdde aktierna den 10 september 2021. Köpeskillingen är inte officiell.

Från Moll Wendén har Mikael Karlsson och Christer Nylander varit S:t Eriks AB:s rådgivare i transaktionen.

Den 17 augusti, arrangerar Scandinavian LGBT Chamber of Commerce en konferens där mångfald inom näringslivet (specifikt ur ett HBTQ-perspektiv) diskuteras.

Thomas Ogard, partner och advokat på Moll Wendén, kommer att prata om behovet av förebilder samt även ställa frågan om företagskultur är en förutsättning för att lyckas med sin mångfaldssatsning. 

Konferensen anordnas i Rådhuset i Malmö, men går också att följa digitalt (digital medverkan är dessutom kostnadsfritt!) 

Anmäl dig via denna länk

Ta chansen att lära dig mer om de utmaningar som finns för att uppnå mångfald samt vad ni har att vinna med att arbeta mer aktivt med det på arbetsplatsen!

Här kan du läsa mer om programpunkterna

Den 12-22 augusti arrangeras WorldPride och EuroGames i Malmö och Köpenhamn. Årets tema är #YouAreIncluded, och kan till exempel fungera som en påminnelse om att tänka utifrån ett intersektionellt perspektiv på arbetsmiljö.

Vad innebär det att vara en inkluderande arbetsplats och hur ska man agera som arbetsgivare för att säkerställa att man är inkluderande? Den 12 augusti anordnade vi ett panelsamtal i WorldPride House med titeln ”Så skapar du en verkligt inkluderande arbetsmiljö utifrån ett transperspektiv”.

Moderator var Lukas Romson, jämlikhetskonsult på Rätt OLika. Chris Schenlaer, verksamhetsledare på Inkonst, Matilda Wurm, forskare på Örebro Universitet samt Thomas Ogard, advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå deltog i samtalet.

Här kan du se samtalet digitalt. Panelsamtalet finns tillgängligt under tiden som WorldPride pågår.

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av KAMI AB som tillverkar och säljer premiumtak i plåt. Med förvärvet förstärker Lindab sin marknadsposition i norra Sverige och i Norge.

KAMI har utvecklat en egen pressteknik som ger plåttak en sandbelagd yta. KAMI:s tak, vilket marknadsförs under namnet Plegel, tål stora påfrestningar och är utvecklat för nordiskt klimat. Bolaget är etablerat i Kalix i norra Sverige och sysselsätter idag 22 medarbetare. Cirka 70 procent av försäljningen sker i Sverige och 30 procent sker i Norge. 

KAMI grundades 1976 och har sina rötter i Luleå Tekniska Universitet. Idag omsätter bolaget cirka 100 MSEK och har en rörelsemarginal som är högre än Lindabs rörelsemarginal, både globalt och jämfört med Lindabs affärsområde Profile Systems, i vilken verksamheten kommer att vara inkluderad.

För mer information, se Lindabs pressmeddelande här. 

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson (projektledare), Christer Nylander och Simon Wilkens.

Moll Wendén sponsrar Beddingespelen, en nationell tennisturnering som ingår i Sommartouren som en SM-deltävling. Beddingespelen anordnas av Fair Play Tennisklubb i samarbete med Beddingestrands Tennisklubb och Visit Trelleborg. Tävlingen är en av Sveriges äldsta utomhusturneringar – första gången den arrangerades var 1937. 

Segrare i årets turnering (elitklass, singel) var Julia Lövqvist och John Hallquist Lithen. 

Österlen Assistans AB har förvärvats av NOA Personlig Assistans AB. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

Österlen Assistans AB har växt i en stadig takt under de senaste 20 åren och har nu en omsättning på drygt 30 miljoner kronor och sysselsätter cirka 90 anställda. Försäljningen förmedlades av Lars Weibull AB som var säljarens rådgivare i processen.

Moll Wendéns team har bestått av advokat Henric Stråth och Andrea Gicic.

För ytterligare information om affären, se Lars Weibull AB:s hemsida här.

EnRival AB har förvärvats av Storskogen. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen.

EnRivals verksamhet består bland annat av tillhandahållande av arbetsmarknadstjänster, omställning och rekrytering samt Rusta och Matcha. Idag omsätter bolaget cirka 145 miljoner kronor och har cirka 190 anställda fördelade över 130 lokala kontor i Sverige. Försäljningen har förmedlats av Lars Weibull AB som var säljarens rådgivare i processen.

Moll Wendéns team har bestått av advokat Henric Stråth och Andrea Gicic.

För ytterligare information om affären, se Lars Weibull AB:s hemsida här.

Eldupphör AB har förvärvats av Safe Life AB. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen.

Eldupphör AB bedriver verksamhet inom försäljning och uthyrning av hjärtstartare, brandskyddsutrustning och SBA-verktyg samt konsult- och utbildningsverksamhet inom hälso- och sjukvård, arbetssäkerhet och arbetsmiljö. 

Moll Wendéns team bestod av advokat Henric Stråth och biträdande jurist Andrea Gicic.

Moll Wendén har varit legal rådgivare till OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) i den publika fusionen med ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”). 

OptiFreeze är listat på Nasdaq First North Growth Market och ArcAroma var fram till och med den 18 maj 2021 listat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Fusionen verkställdes genom att ArcAroma absorberades av OptiFreeze i samband med att Bolagsverket registrerade fusionen den 21 maj 2021. Samgåendet förutsatte bland annat att aktieägarna i OptiFreeze och ArcAroma godkände fusionen.

Genom fusionen skapas ett kraftfullare och mer kostnadseffektivt bolag med förutsättningar för att utveckla den globala marknaden för bolagens teknologi inom affärsområdena FoodTech och PlantTech.

Efter fusionen har nya OptiFreeze ändrat namn till OptiCept Technologies AB. För mer information om fusionen kan du läsa detta pressmeddelande.

Moll Wendéns team bestod av advokaterna Henric Stråth (ansvarig delägare) och Mikael Karlsson samt biträdande juristerna Alexandra Johansson, Andrea Gicic och Alexander Blom Vigsø.

Moll Wendén har varit legal rådgivare till SYSCO vid förvärvet av SQL Service Nordic AB, Nordens främsta Microsoft SQL-serverspecialist och Managed Service-bolag. 

SQL Service Nordic AB är experter inom Microsoft SQL Server och Azure Data Platform samt erbjuder specialiserad övervakning, support och 24/7 drift av SQL Server till kunder i både den privata och offentliga sektorn. SQL Service Nordic AB, som har sitt huvudkontor i Stockholm, har 22 anställda och startades 2009.

Genom förvärvet utvidgar SYSCO sin portfölj på den nordiska marknaden ytterligare och stärker bredden i sin spetskompetens inom Microsoft-området, särskilt inom business intelligence. Med SQL Service Nordic AB kan SYSCO ge kunder i hela Norden ett komplett datadrivet erbjudande, både med säker 24/7 drift av affärskritiska databaser och spetskompetens kring hur man förvandlar data till insikt.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson (projektledare), David Klose och Christer Nylander. 

Nu tar teknikbolaget Corsmed in 26,4 mnkr i kapital. Corsmeds plattform effektiviserar medicinska undersökningar med magnetkameror och har bland annat beskrivits som ”en flygsimulator för MRI”. Tekniken bygger på många års forskning vid Lunds universitet av medgrundarna Christos Xanthis och Anthony Aletras.

Bland de nya investerarna finns Spotifys tidigare teknikchef Andreas Ehn och Göran Nordlunds investeringsbolag Fore C. Kapitalet ska bland annat användas för att skala upp säljorganisationen i USA och i Europa.

David Klose hos Moll Wendén har biträtt Corsmed i samband med investeringen.

Här kan du läsa mer om Corsmed

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt MKB Fastighets AB vid förvärvet av Skjutsstallslyckan Fastighets AB.

MKB har förvärvat fastigheten Malmö Skjutskontoret 4, belägen på Lundavägen 48 i Kirsebergsstaden där Hedbergs Bil en gång bedrev sin verksamhet i den välkända bilhallen. Förvärvet ger MKB förutsättningar att enligt en nyligen antagen detaljplan bygga 230 nya lägenheter och fortsätta utvecklingen av sitt fastighetsbestånd i östra Malmö.

Säljare är Ikano Bostad och transaktionen har genomförts som en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om 62 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske under fjärde kvartalet 2021 och förväntad byggstart är sommaren 2022. 

MKB, som ägs av Malmö Stad, är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med 25 300 hyreslägenheter och 1 100 lokaler i hela Malmö. Bolaget förvaltar och bygger ett brett och differentierat utbud av attraktiva lägenheter för Malmös befolkning. Just nu har bolaget ca 1 000 hyreslägenheter i produktion och lika många i projektering. För nyproduktion av hyreslägenheter är tillgången på detaljplanelagd, byggbar mark en avgörande framgångsfaktor.

Från Moll Wendén har advokat Stefan Wendén och Christer Nylander varit MKBs rådgivare i transaktionen.

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt en dansk köpare vid förvärvet av skogsfastigheterna Horvhult och Gassgöljhult, belägna i Kronobergs län.

Fastigheterna har en gemensam areal på 133 hektar, med drygt 120 hektar produktiv skogsmark. Förvärvet har skett genom en kombinerad fastighetsöverlåtelse och köpeskillingen uppgår till 21 mnkr. Säljare är tio religiösa organisationer och köparen har tillträtt fastigheterna i mars 2021. 

I köpet ingick även två mindre gårdscentra med tillhörande åker och betesmark. Fastigheterna bedöms ha ett stort virkesförråd med hög bonitet och goda möjligheter till framtida skogsavverkning.

Från Moll Wendén har advokat Stefan Wendén och biträdande jurist Christer Nylander varit köparens svenska rådgivare i transaktionen.

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Nordic Waterproofing vid förvärvet av Urban Green AB som är en ledande leverantör av gröna miljöer för taklandskap. 

Urban Green, som har sitt huvudkontor i Stockholm och produktionsanläggningar i Vislanda, tillhandahåller framför allt stora komplexa takentreprenader där syftet är att både skapa en lösning av dagvattenproblematiken och skapa ett socialt rum för möten och samvaro.

Bolaget har 27 anställda och en årlig omsättning om cirka 50 miljoner kronor. Urban Green kompletterar Nordic Waterproofings befintliga verksamhet inom Veg Tech.

Med båda dessa verksamheter stärks det erbjudande av tjänster och produkter som Nordic Waterproofing kan erbjuda sina kunder inom gröna lösningar för stadsmiljöer.

För mer information, se Nordic Waterproofings pressmeddelande här. 

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson (projektledare), Henric Stråth, Stephanie Stensson och Christer Nylander. 

Vi är oerhört stolta – men inte förvånade – över att vår fantastiska kollega Catharina Piper, advokat och delägare på Moll Wendén, har fått äran att vara medförfattare till Norstedts Juridiks LOU-kommentar (som också finns på Juno). När Catharina inte arbetar med att tillvarata klienters intressen så har hon på kvällar och helger suttit och skrivit på lagkommentaren. 

– Att få arbeta med så många duktiga medförfattare och med justitierådet Helena Rosén Andersson är en sådan ynnest och ett privilegium, säger Catharina.

Catharina står bland annat bakom ett kapitel om elektroniska metoder för upphandling, som är ett område på frammarsch.

– I en alltmer digitaliserad värld ser vi t.ex. att användning av dynamiska inköpssystem ökar. En ökad digitalisering underlättar för den som upphandlar och den som lämnar anbud. Som yrkesverksam advokat vet jag att de skarpaste och mest välskrivna lagkommentarerna är Norstedts Gula bibliotek. Att själv få vara medförfattare till Norstedts LOU-kommentar är därför en mycket stor ära.

Catharina har dock inte varit själv på Moll Wendén att skriva på lagkommentaren, utan till sin hjälp har hon haft kollegan Gustaf Strand som med research och kloka inspel har varit till stor hjälp.

Här hittar du boken för beställning.

Under hösten 2020 har Moll Wendén biträtt MKB Fastighets AB vid upprättande av exploateringsavtal med Malmö stad för stadsdelen Holma i Malmö. 

MKB och Malmö stad har genom ingångna exploateringsavtal kommit överens om att gemensamt exploatera och utveckla södra och mellersta Holma i Malmö. Som ett led i detta samarbete ska MKB och Malmö Stad gemensamt verka för att ett antal detaljplaner genomförs. 

Genom samarbetet ska parterna utveckla stadsdelen Holma genom anläggande av ca 1 500 nya bostäder, lokaler för centrumverksamhet, nya grönytor anpassade för barn och unga samt promenadstråk inom området. Samtidigt ska Pildammsvägen göras om till en stadsgata med busstrafik. 

MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med drygt 24 500 hyreslägenheter och 1 000 lokaler i hela Malmö. Bolaget förvaltar och bygger ett brett och differentierat utbud av attraktiva lägenheter för Malmös innevånare. Genom samarbetet kring stadsdelen Holma ges MKB förutsättningar att hålla en fortsatt hög produktionstakt av nya bostäder för Malmös växande befolkning.

Från Moll Wendéns sida har advokaten Stefan Wendén och biträdande juristen Christer Nylander varit MKB:s rådgivare.

Fotograf/Källa: Jaenecke Arkitekter

Catharina Piper och Gustaf Strand har nyligen publicerat en artikel i Upphandlingsrättslig tidskrift 2020 nr 3/4 om märkning.

Genom LOU, som trädde i kraft år 2017, fick Sverige nya bestämmelser om märkning. Bland märkningar som är aktuella inom offentlig upphandling kan Svanen, KRAV, Forest Stewardship Council (FSC), TCO Deve-lopment, EU Ecolabel, Miljöbyggnad och Marine Stewardship Council (MSC) nämnas. I artikeln (via länk nedan) beskriver Catharina Piper och Gustaf Strand de nya bestämmelserna, gällande lagstiftning samt vad bestämmelserna har fått för innebörd för praxis.

Den 1 januari 2021 gick Henric Stråth in som ny delägare i Moll Wendén Advokatbyrå. Henric har arbetat på Moll Wendén sedan 2014 och är en av specialisterna inom byråns verksamhetsområde Förvärv & Investeringar. Där fokuserar han på företagsöverlåtelser, kapitalanskaffningar och investeringar samt bolags- och aktiemarknadsrätt. 

”Vi är glada att välkomna Henric Stråth som delägare med start den 1 januari 2021. Henric har kompetens och erfarenhet som är uppskattad av både klienter och medarbetare. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete”

Stefan Wendén, Managing Partner på Moll Wendén

Orbital Systems in 200 miljoner kronor i nytt kapital. Moll Wendén har varit Orbital Systems juridiska rådgivare. 

Orbital Systems tar in 200 miljoner kronor i nytt kapital för att finansiera en expansion. Investerarna är bland annat investmentbolaget Öresund, Formica Ventures och NREP.

Orbital Systems har utvecklat en energi- och vattensnål dusch. Tidigare har man riktat sig mot fastighetsbolag, hotell och villaägare, men under 2020 började Orbital Systems även sälja duschen till konsumenter via sin egna e-handel. 

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare till Orbital Systems genom advokaterna David Klose och Henric Stråth. 

Bild: Orbital Systems AB

Trans El Matic har förvärvats av Ernströmgruppen. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

Trans El Matic AB är en svensk systemleverantör inom elkraft och automationsteknik med lösningar för fastighetsautomation, elcentraler för styrning av belysning och värme, samt ställverk för små och stora industriapplikationer. Bolaget har en stark position på marknaden och bygger innovativa och effektiva lösningar från sina lokaler i Jönköping. Tillsammans med dotterbolaget Nässjö Elkonstruktion AB omsätter bolaget cirka 65 miljoner kronor och har cirka 35 anställda. Genom förvärvet blir Trans El Matic AB Ernströmgruppens fjärde tillskott inom området elektroteknik. Försäljningen har förmedlats av Lars Weibull AB.

Moll Wendén har biträtt säljaren genom advokat Henric Stråth.

För ytterligare information om affären, se Lars Weibull AB:s hemsida här.

På världsdiabetesdagen den 14 november delades Medeonstipendiet på 50 000 kr ut. Årets stipendiat var Karl Bacos, forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum. 

Diabetes är en folksjukdom som ökar i hela världen. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 422 miljoner personer har diabetes. Faktorer som spelar in i ökningen är att vi blir allt äldre, samtidigt som antalet överviktiga har ökat. Ytterligare faktorer som påverkar förekomsten av diabetes är ärftlighet, miljö och livsstil. 

Årets stipendiat, Karl Bacos, forskar på de insulinproducerande cellerna som utgör en liten del av bukspottskörteln. Forskningen handlar om att titta på hur molekyler som sitter på DNA:t, så kallade epigenetiska förändringar, påverkar genernas aktivitet och därmed cellernas funktion. Genom att titta på epigenetiska förändringar hoppas man hitta faktorer som påverkar risk och förekomst av diabetes. 

Hur känns det att ta emot Medeonstipendiet?

– Jättekul, det är en stor ära att bli nominerad! säger Karl. 

Hur kommer det sig att du fastnade för just det här området? 

– Jag har specialiserat mig inom diabetesforskning sedan jag doktorerade. Diabetes är en av våra största hälsoutmaningar och det ökar extremt fort. Det är redan en stor fråga som i framtiden kommer att bli ännu större för sjukvården, samhällsekonomin och individerna, vilket är en stimulerande utmaning.

Karl tror att vi kommer se mer specifika behandlingsformer i framtiden. 

– Det finns många subtyper av diabetes. Om man tar typ 2 som exempel: vi vet nu att individer med denna sjukdom kan delas in i olika grupper beroende på hur sjukdomsbilden ser ut. En optimal behandling kommer inte se likadan ut för dessa olika subgrupper, utan kommer vara beroende av gruppspecifika faktorer . 


Om Medeonstipendiet

Medeonstipendiet på 50 000 kronor delas ut av Medeon i samverkan med Moll Wendén Advokatbyrå till en lovande forskare på Clinical Research Centre en gång per år. De som hittills har blivit tilldelade stipendiet har varit forskare inom diabetesområdet.

Här kan du läsa mer om Medeonstipendiet. 

I mars 2020 biträdde Moll Wendén MKB Fastighets AB vid förvärv en större fastighet i stadsdelen Ellstorp i Malmö. Moll Wendén har nu biträtt MKB vid ingående av samarbete med HSB och Hub Park för gemensam exploatering av området Nya Ellstorp.

MKB, HSB och Hub Park ska genom ett gemensamt ägt bolag utveckla området och arbeta för en detaljplan baserad på det samrådsförslag som sedan tidigare tagits fram. 

Genom samarbetet och exploateringen av fastigheten, med totalt 72 540 kvadratmeter byggfärdig mark, ska ett nytt bostadsområde uppföras med 750 bostäder till runt 1 800 personer, förskola, mobilitetshus, äldreboende, kommersiella lokaler, torg och park. Av bostäderna kommer cirka 450 att bli hyresrätter och 300 bostadsrätter. 

Innovativt och klimatsmart område 

De framväxande kvarteren kommer att genomsyras av innovativa miljö-och klimatsmarta byggnader och effektiva mobilitetslösningar. Fastigheten kommer att bebyggas etappvis och den första inflyttning är planerad till slutet av 2023.

MKB, som ägs av Malmö Stad, är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med drygt 24 500 hyreslägenheter och 1 000 lokaler i hela Malmö. Bolaget förvaltar och bygger ett brett och differentierat utbud av attraktiva lägenheter för Malmös befolkning. Genom det ingångna samarbetet ges MKB förutsättningar att hålla en fortsatt hög produktionstakt av nya bostäder för Malmös växande befolkning.

Från Moll Wendéns sida har advokaten Stefan Wendén och biträdande juristen Christer Nylander varit MKBs rådgivare.

För mer information se MKB:s pressrelease här

Bild: MKB Fastighets AB (2020)

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av EKOVENT Aktiebolag, en ledande svensk tillverkare av ventilations- och brandskyddsprodukter.

EKOVENT, som sysselsätter 64 medarbetare, är ett marknadsledande ventilationsbolag inom brandskydd med huvudkontor och två produktionsanläggningar i Vellinge utanför Malmö samt försäljningskontor i Stockholm och Göteborg. År 2019 omsatte Bolaget cirka 123 miljoner kronor med en rörelsemarginal i linje med Lindabs lönsamhet. EKOVENT tillverkar främst produkter för brand- och rökskydd, men erbjuder även andra ventilationsprodukter såsom takhuvar, galler, spjäll och fläktar. Förvärvet kompletterar Lindab på många plan och stärker Lindabs position inom brandskydd i Sverige.

För mer information, se Lindabs pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av advokat Mikael Karlsson samt biträdande juristerna Christer Nylander och Alexandra Johansson.

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt Region Skåne vid uppförande och uthyrning av Spårvagnsdepån i Lund.

Som en del av Region Skånes och Lunds kommuns gemensamma projekt avseende utbyggnad av en spårvagnslinje mellan centrala Lund och Brunnshög har Region Skåne genom sina förvaltningar Skånetrafiken och Regionfastigheter uppfört en modern spårvagnsdepå i närheten av ESS, som en sista anhalt i spårvagnslinjen. Under sommaren anlände de första spårvagnarna och trafikstart är beslutad till den 13 december 2020.

Depån omfattar drygt 4 000 m² byggnader som innehåller utrymmen för dagligt underhåll och rengöring, verkstad för större underhållsarbeten, kontor för bl.a. trafikledning samt uppställningsplats för de sju spårvagnarna. Anläggningen har en produktionskostnad på runt 200 mkr.

På uppdrag av Region Skåne har Skanska varit generalentreprenör för projektet och NCC uppfört depåbyggnaden i egenskap av underentreprenör. Hyreskontrakt har ingåtts med den spanska spårvagnsleverantören CAF (Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles) och dess dotterbolag EuroMaint Rail, som under de kommande tio åren ska underhålla spårvagnarna, samt med Vy Buss AB, som ska bemanna spårvagnarna och sköta trafikledningen under de inledande tre åren.

Moll Wendéns team har bestått av advokaterna Stefan Wendén (fastighets- och hyresrätt) och Johan Håkansson (entreprenadrätt).

Foto: Klas Andersson/NCC