>

I år fyller Moll Wendén 20 år och det ska såklart firas! Senaste året har vi uppdaterat både lokaler och vår grafiska identitet. Nu vill vi bjuda in klienter, samarbetspartners och bekanta till oss för att uppmärksamma denna milstolpe.

Sedan start har vi hela tiden blickat framåt. Därför anordnar vi tre seminarier under hösten där vi tittar närmre på utvecklingen inom tre valda områden. Detta är det första seminariet i en serie om tre tillfällen:

Dag och tid: onsdagen den 20 september 2023, kl. 16:00 – 18:30
Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, 211 34 Malmö

Bolagsstämman är formellt sett det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Det är också ett tillfälle för aktieägarna att möta andra ägare samt styrelse och företagsledning, vilket i längden ger en möjlighet att skapa förtroende och tillit för ledningen samt besluten som ledning fattar. Under pandemin var det inte möjligt att anordna fysiska bolagsstämmor under en tid varför många organisationer höll sina stämmor digitalt. Samtidigt som digitalisering erbjuder möjlighet att mötas på ett platsoberoende och flexibelt sätt tappar det digitala mötet attribut som det fysiska mötet är bättre på att uppfylla. 

Vilken roll spelar den fysiska bolagsstämman för företaget? I ett forskningsprojekt har Alexander Paulsson, Henrik Rahm, Peter Svensson och Niklas Sandell från Lunds universitet undersökt bolagsstämman och dess ritualer, kultur och normer. Under kvällen ger Peter Svensson och Henrik Rahm exempel på hur tillit och förtroende kan skapas och återskapas på bolagsstämmor. 

Dessutom kommer Henric Stråth, delägare på Moll Wendén och specialist inom det bolagsrättsliga området, att kort gå igenom förslaget om digitala bolagsstämmor som nu är på remiss. Vad behöver man tänka på innan man digitaliserar bolagsstämman?

Kvällen avslutas med förfriskningar och lättare förtäring. Alla deltagare kommer också att få med sig boken Bolagsstämman. Ritualer, kultur, normer och språk hem.

Anmälan är stängd. Mejla emelie.andir@mollwenden.se vid frågor om deltagande

Talare

Foto: Johan Persson

Henrik Rahm är docent i nordiska språk på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet. Hans forskning är framför allt inriktad mot språk i sociala sammanhang (diskursanalys). Just nu arbetar han i projektet Brott och moral i affärskulturen: En studie av konstruktioner av ekonomiska brott i rättegångsförhandlingar och ett annat projekt om statligt ägda företag och politisk-ekonomiska texter.

Foto: Pernilla Sjöström

Peter Svensson är docent inom marknadsföring på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han forskar främst inom området critical management studies. Han bedriver just nu forskning på finansiell kommunikation som årsredovisningar och bolagsstämmor. Just nu arbetar han i projektet Brott och moral i affärskulturen: En studie av konstruktioner av ekonomiska brott i rättegångsförhandlingar

Henric Stråth är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå och är specialist inom det bolagsrättsliga området.

Anmälan är stängd. Mejla emelie.andir@mollwenden.se vid frågor om deltagande

Mötesplats Offentliga Affärer är en konferens och mötesplats för upphandlare och inköpare inom offentlig sektor. Den 27-28 september samlas deltagare från hela Sverige på Nackastrandsmässan i Stockholm för att ta del av det allra senaste inom offentliga affärer. Moll Wendén deltar i ett antal programpunkter och som utställare.

Är du intresserad av att delta?

Utöver två dagar fullspäckade med intressanta föreläsningar där du får tillgång till all ny och nödvändig kunskap för att du ska kunna göra ännu bättre offentliga affärer, kan du dessutom mingla i utställningen, nätverka och umgås med både oss och dina branschkollegor.

Använd vår kod ”SMART PARTNER” så bjuder vi på 1200 kronor rabatt på konferensbiljetter. 

Boka biljett här

Vi ser fram emot att träffa dig på plats!

Programpunkter med fokus på offentlig upphandling

Här nedanför kan du läsa mer om de programpunkter som vi är en del av, med fokus på offentlig upphandling och LOU. Vill du läsa om de andra programpunkterna eller konferensen i helhet kan du besöka Mötesplats Offentliga Affärers webbplats (öppnas i ny flik).

Det senaste inom hållbar offentlig upphandling

27 september kl. 14:30 – 15:00
Plats: Plenum

Klimatet är en av vår tids stora frågor och enligt FN:s globala mål, delmål 12.7, ska hållbara offentliga upphandlingsmetoder främjas, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar. Hållbar offentlig upphandling utvecklas i hög takt och i denna programpunkt kommer vi att diskutera det senaste inom hållbar offentlig upphandling, ny och relevant lagstiftning samt konkreta tips och strategier för att främja hållbarhet. 

Whats hot, Whats not? – Välkomna till dag 2

28 september kl. 08:50-09:10
Plats: Plenum

Upphandlingsspanarna tar temperaturen på snackisarna i nutid, vad var buzzet från gårdagen? Vad pratade vi mest om och vad kommer dagens konferens att bjuda på. Ta del av en interaktiv nutidsspaning där du själv kan vara en del av panelen. Britt-Marie Mattsson leder panelen ihop med Vocean. 

Så vinner du fler anbud

28 september kl. 13:20 – 13:50
Plats: Anbudsscenen

Offentlig upphandling upplevs ofta som svårt och snårigt. Vi hjälper er att navigera rätt inför, under och efter anbudsgivningen och ger er därtill några goda tips och råd på vägen som ska hjälpa er förbättra er anbudsgivning och därmed vinna fler offentliga kontrakt. 

Kontakt på plats

Vi deltar gärna i både planerade och spontana möten – kom förbi vår monter eller hör av dig om du är på plats!

Catharina Piper

Catharina Piper, Advokat och delägare

Catharina Piper är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå. Hon har mångårig erfarenhet av offentlig upphandling och därtill relaterad juridik. 

Catharina har flera gånger blivit rankad som en av de främsta och mest inflytelserika inom offentlig upphandling i Sverige och anlitas regelbundet som föreläsare och moderator på området. Catharina är en av medförfattarna till Lagkommentarerna om offentlig upphandling och upphandling inom försörjningssektorerna.

Gustaf Strand

Gustaf Strand, biträdande jurist

Gustaf Strand är biträdande jurist hos oss på Moll Wendén Advokatbyrå.

Han har flerårig erfarenhet av offentlig upphandling från såväl kommunal som statlig upphandlande myndighet.

Moll Wendén har varit legal rådgivare åt miljöteknikföretaget Nederman Holding AB vid ett nyligen genomfört förvärv av Aagaard A/S. Genom förvärvet stärker Nederman sin division Extraction & Filtration Technology och segmentet för träbearbetning i främst sin europeiska verksamhet.

Aagaard grundades 1965 och är verksamt inom utveckling, produktion, marknadsföring och installering av nyckelfärdiga system för träbearbetnings- och möbeltillverkningsindustrin globalt, med huvudfokus på den europeiska marknaden. Bolaget, med huvudkontor beläget i Danmark, har en stark marknadsposition och hade 2022 en omsättning om cirka DKK 53 miljoner – en omsättning som väntas stiga under 2023. Företaget kommer fortsätta under varumärket Aagaard.

För ytterligare information om affären, se Nedermans pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson och Josefine Ljungberg Palm.

Mintra Holding AS, ett norskt ledande bolag inom digitalt lärande och Human Capital Management-lösningar, har ingått avtal om att förvärva aktierna i Seably AB. Moll Wendén var säljarnas ombud i transaktionen. 

Seably AB är den globalt ledande onlineutbildningsplattformen inom sjöfartsindustrin. Bolaget grundades tillsammans med Svensk Sjöfart 2017 utifrån en stark efterfrågan från sjöfartssektorn efter ett bättre sätt att genomföra obligatoriska utbildningar. Sedan förvärvet förra året har även det prisbelönta hälso- och teknikbolaget WellAtIt ApS varit en del av Seably. 

Mintras förvärv av Seably belyser Mintras accelererande tillväxt inom den globala sjöfartssektorn och förstärker Mintras position som en utvald maritim leverantör. Genom förvärvet kommer Mintras befintliga branschledande Human Capital Management-lösningar och digitala lärande tas till nästa nivå.

För ytterligare information om affären, se Mintras pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Mikael Karlsson och Henric Stråth (ansvariga delägare) samt biträdande juristerna Alexandra Johansson, Alexander Blom Vigsø och Josefine Ljungberg Palm. 

Moll Wendén deltar i och anordnar ett antal programpunkter med fokus på offentlig upphandling under Almedalsveckan. Du kan läsa om våra programpunkter nedan, eller i Almedalsveckans officiella program (öppnas i ny flik). De programpunkter som sänds digitalt har även länkar till sändningen nedan.

På plats i Almedalen

På plats i Almedalen deltar våra experter inom offentlig upphandling. Vi deltar gärna i både planerade och spontana möten – välkommen att höra av dig om du är på plats.

Catharina Piper, advokat och partner
catharina.piper@mollwenden.se

Gustaf Strand, biträdande jurist
gustaf.strand@mollwenden.se

Emelie Andir, kommunikationsansvarig Moll Wendén
emelie.andir@mollwenden.se

Programpunkter i Almedalen

Kan smartare upphandling leda till sänkta kostnader och minskat klimatavtryck för offentlig sektor?

Dag och tid: onsdag 28 juni kl. 10:00 – 10:45
Plats: Strandvägen, H520, Offentliga Affärer

Bristande prioritet från ledning, kompetensbrist och oro för högre kostnader är de tre största hindren för offentlig sektor i omställningen till cirkulär IT-hantering enligt en ny undersökning. Men kan smartare IT-upphandlingar leda till minskade kostnader och klimatavtryck? Krävs beslut ovanifrån?

Trots ambitiösa klimatmål visar en rapport från Klimatpolitiska rådet att Sverige halkar efter i klimatarbetet och en ny undersökning från 3stepIT visar att offentlig sektor ligger efter privat sektor. För att lyckas behålla en position som hållbart föregångsland är en effektiv omställning till cirkulär ekonomi avgörande. Som det avfallsslag med störst klimatpåverkan har IT en särskild roll i denna omställning. En paneldiskussion kring hur omställningen kan göras möjligt kommer att ledas med utgångspunkt från resultaten i en kvantitativ undersökning bland beslutsfattare och påverkare inom IT-inköp i offentliga verksamheter.

Medverkande
Stefan Lindqvist, Affärsutvecklingschef, 3 StepIT
Catharina Piper, Advokat och delägare, Moll Wendén Advokatbyrå
Sebastian Nordgren, Inköpschef, Nacka kommun
Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef, Adda inköpscentral

Länk till digital sändning

Lärdomar efter kris och krig – 10 upphandlingsmåsten inför framtida osäkra tider

Dag och tid: onsdag 28 juni kl. 13:00 – 13:30
Plats: Strandvägen, H520, Offentliga Affärer

Ständigt avlösande kriser innebär olika krav på upphandlande myndigheter och leverantörer. Vilka lärdomar kring upphandling kan vi dra från erfarenheter av våra senaste kriser?

Ett av nyorden från 2022 var permakris. Frasen innebär en serie av kriser, ett tillstånd av permanent kris, som ett sätt att beskriva omvärldsläget just nu. Kriser av olika slag har kraften att påverka både offentlig och privat sektor, i vissa fall även konjunkturen. Kriser kan också påverka hur organisationer gör affärer samt vilka varor och tjänster som köps in. I en kris kan det även finnas särskilda faktorer i omvärldsläget som behöver vägas in i beslutet – eller det faktum att man faktiskt inte vet hur framtiden kommer att se ut.

De senaste årens på varandra följande kriser har gett erfarenheter och lärdomar inom upphandlingsområdet som upphandlande organisationer och leverantörer kan dra nytta av. Under detta seminarium får du bl a ta del av erfarenheter och goda exempel kring upphandling under och efter en kris. Erfarenheterna har samlats i listan ”10 måsten efter krisen”.

Medverkande
Catharina Piper, Advokat och delägare, Moll Wendén Advokatbyrå
Gustaf Strand, Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå

Länk till digital sändning

Maximera varje skattekrona med rätt offentlig upphandling

Dag och tid: onsdag 28 juni kl. 13:45 – 14:15
Plats: Strandvägen, H520, Offentliga Affärer

Offentlig upphandling omsätter ca 800 miljarder kronor årligen, ca 20% av BNP. Genom erforderlig och ändamålsenlig behovsanalys samt proportionerliga krav och villkor kan upphandlande myndigheter få ut mer effekt för varje enskild skattekrona.

Med exempel i verkliga upphandlingar diskuterar vi hur offentlig upphandling kan användas på ett mer kostnadseffektivt och mer ändamålsenligt sätt.

Medverkande
Catharina Piper, Advokat och delägare, Moll Wendén Advokatbyrå

Länk till digital sändning

Trendspaning inom offentlig upphandling – hur kan vi utveckla den offentliga affären?

Dag och tid: torsdag 29 juni kl. 10.00–10.45 
Plats: Warfsholms bageri, Södra Kyrkogatan 7 

Offentlig upphandling omsätter årligen 800 miljarder kronor. Det finns en stor köparmakt kring fördelningen av dessa kontrakt. Hur kan vi som medborgare och leverantörer få ut så mycket som möjligt för våra skattemedel? Kan den offentliga upphandlingen råda bot på de samhällsproblem vi ställs inför och hur kan vi uppnå den optimala balansen mellan samhällsnytta och konkurrens? 

Välkommen till ett samtal om betydelsen av offentlig upphandling och hur vi kan utveckla den offentliga affären. Hur kan vi öka attraktionskraften till offentliga affärer? Genomsnittet för antal inkomna anbud i offentlig upphandling är 5,4 och beställare och leverantörer har ett stort ansvar att bidra till ökad konkurrens. Vilka utmaningar kan uppstå vid integreringen av samhällsnyttiga kriterier och vilka potentiella lösningar kan vi gemensamt identifiera? Digitalisering och teknologi har förändrat och effektiviserat offentlig upphandling. Vilka trender kan vi utläsa och hur kan vi ta hjälp av digitalisering för att öka intresset och antal anbud i offentlig upphandling?  

Medverkande
Magnus Johansson, expert offentlig upphandling, Företagarna 
Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten 
Catharina Piper, advokat och delägare Moll Wendén Advokatbyrå

Vikten av offentliga kontrakt – hur kan du vinna fler upphandlingar?

Dag och tid: torsdag 29 juni kl. 14:00 – 14:30
Plats: Strandvägen, H520, Offentliga Affärer

Offentlig upphandling är ca 20% av BNP (800 mdr). Alla kriser ger olika krav på upphandlande myndigheter och leverantörer och när kriserna ökar blir offentliga kontrakt allt viktigare. Vilka lärdomar har vi från de senaste årens högkonjunktur och kriser som är viktiga inför framtida upphandlingar?

Medverkande
Catharina Piper, advokat och delägare
Gustaf Strand, Biträdande jurist

Länk till digital sändning

Industri- Teknik Bengt Fridh AB har förvärvats av INIVI AB, ett nyskapande industribolag med syftet att förvärva, utveckla och långsiktigt äga nischade produkt- och tjänstebolag med egna produkter och varumärken inom industri. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

Industri- Teknik Bengt Fridh AB har en lång erfarenhet och hög teknisk kompetens av att lösa många energi- och processtekniska problem på ett innovativt sätt. Bolaget är ett marknadsledande tillverkningsbolag som utvecklar, konstruerar och levererar system för bland annat projekt inom direkt och indirekt processvärme, förvärmning, olika typer av processgas- och vätskerening samt brännarsystem. Bolaget grundades 1969 och är baserat i Arlöv, Sverige. 

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare i processen med Tobias Lundin som projektledare. För ytterligare information om affären, se Weibulls hemsida här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare) och Mikaela Lenander. 

Moll Wendén har varit legal rådgivare till IMCD Sweden AB (”IMCD”) i samband med förvärv av ACM (Applied Chemicals and Minerals) AB (”ACM”). Genom förvärvet stärker IMCD sin verksamhet inom mineraler och kemikalier för beläggnings- och pappersindustrin.  

IMCD N.V., en ledande distributör av specialkemikalier och livsmedelsadditiver, har genom IMCD Sweden AB förvärvat samtliga aktier i ACM. ACM grundades 2007 och är framför allt verksamt inom beläggnings-, lim-, pappers-, plast-, gummi- och byggindustrin. Bolaget är baserat i Sverige och genom att serva en mängd olika industriföretag inom Norden hade ACM en omsättning om cirka 13 miljoner euro. 

För mer information, se IMCD:s pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson, Anna Johansson och Josefine Ljungberg Palm. 

Det norska bolaget Nordic Racking Group AS har förvärvats av Brännehylte Lagersystem AB. Moll Wendén var köparens juridiska rådgivare i transaktionen. 

Brännehylte Lagersystem utvecklar, tillverkar och säljer kompletta sortiment av lagerinredning och är en av marknadens ledande aktörer inom lagerinredning. Nordic Racking Group AS har varit verksamma i över trettio år och erbjuder rådgivning och försäljning av lagerinredning och lagersäkerhet i hela Norge. Genom förvärvet stärker Brännehylte Lagersystem sin position som en ledande leverantör av lagerinredning och tillhörande tjänster ytterligare.

Moll Wendéns team bestod av Stefan Wendén (ansvarig delägare), Christer Nylander, Andrea Gicic, Lowe Lossing och Johanna Borg. 

AMO Toys AB har förvärvat alla tillgångar från leksaksdistributören TecTeam. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

TecTeam Scandinavia AB är en distributör av leksaker i form av byggleksaker, drönare och erbjuder ett stort sortiment av högkvalitativa radiostyrda bilar, båtar samt helikoptrar från världskända märken. Med märken såsom NIKKO, Syma, RASTAR och NINCO har TecTeam en stark position på den nordiska leksaksmarknaden för radiostyrda leksaker. All verksamhet och alla anställda från TecTeam har integrerats i AMO Toys. Överlåtelsen kommer stärka AMO Toys portfölj genom TecTeams know-how och produktportfölj som kompletterar AMO Toys nuvarande produktsortiment. 

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare i processen med Tobias Lundin som projektledare. För ytterligare information om affären, se Weibulls hemsida här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare) och Mikaela Lenander. 

Moll Wendén har agerat legal rådgivare till Veidekke i samband med förvärv av JMF Fältgeoteknik AB. Genom förvärvet stärker Veidekke sin verksamhet inom geoteknik och geoinstallationer.

JMF Fältgeoteknik AB bildades 2018, men dess grundare har sedan 2005 bedrivit verksamhet inom fältgeoteknik, och har som mål att leverera geotekniska undersökningar och installationer av hög kvalité. Företaget har stor erfarenhet av alla typer av fältgeotekniska undersökningar och metoder. JMF Fältgeoteknik AB jobbar främst mot företag, konsultbolag och kommuner med både stora entreprenader och mindre uppdrag. Verksamheten fokuserar främst i västra Sverige med Göteborg som bas. 

För mer information, se Veidekkes pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson, Andrea Gicic och Anna Johansson.

Solstenen i Skåne AB har förvärvats av det nordiska omsorgsföretaget Humana Vuxna Holding AB. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

Solstenen i Skåne AB erbjuder läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende för patienter som uppfyller kriterierna för LARO-behandling. Företaget är en av Sveriges största privata LARO-aktörer och består av fem öppenvårdsmottagningar: Lund, Helsingborg, Landskrona, Ängelholm och Höör.

Solstenen besitter hög kompetens och är bland de aktörer i Skåne som har längst erfarenhet. De verkar inom vårdval Skåne och har genom sitt gedigna, kvalitativa arbete ökat antalet inskrivna patienter kontinuerligt från starten 2014. Under förra räkenskapsåret omsatte Solstenen 46 Mkr. Förvärvet förstärker Humanas erbjudande inom LARO-verksamhet. Genom förvärvet förstärker Humana sitt tjänsteutbud, till att hjälpa fler människor med vårdbehov och på så sätt utöka sitt samhällsbidrag.

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare i processen med Oskar Tasso som projektledare. För ytterligare information om affären, se här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare) och Mikaela Lenander.

Kristianstads Lyftdon AB har förvärvats av Granitor Systems AB, en av Norra Europas ledande leverantör av hårddriftskranar till industrin. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

Kristianstads Lyftdon AB är en välrenommerad leverantör inom kranbranschen. Bolaget grundades 1978 och är baserat i Kristianstad, Sverige. Genom förvärvet av Kristianstads Lyftdon AB förstärker Granitor Systems AB på ett betydande sätt sin leveransförmåga och marknadsposition för kranverksamheten.

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare i processen med Daniel Pålsson som projektledare. För ytterligare information om affären, se Weibulls hemsida här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare) och Mikaela Lenander.

MMAB Group AB har förvärvats av teknikkoncernen ICAPE Holding S.A.. Moll Wendén var säljarnas juridiska rådgivare i transaktionen. 

MMAB Group AB är Sveriges äldsta och största mönsterkortstillverkare. Företaget är baserat i Malmö i Sverige, med försäljning särskilt fokuserat på Skandinavien. Med förvärvet ökar ICAPE-koncernen sitt fotavtryck i Norra Europa som en mönsterkortsdistributör.

För ytterligare information om affären, se ICAPEs hemsida här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Mikael Karlsson, Mikaela Lenander och Alexandra Johansson. 

Moll Wendén har agerat legal rådgivare till Seably AB i samband med förvärv av det danska bolaget WellAtIt ApS (även känt som WellAtSea).

Seably AB, som är den globalt ledande onlineutbildningsplattform inom sjöfartsindustrin, har förvärvat det prisbelönta bolaget WellAtIt ApS. Förvärvet är en del av Seably AB:s strategiska plan för tillväxt och utökning av sitt SaaS-produktsortiment som även förstärker bolagets ställning inom sjöfartssektorn samt engagemanget för förbättrade villkor till sjöss. 

WellAtIt ApS, med huvudkontor i Danmark och operativ bas i Manila, sysselsätter 27 personer och har globala samarbeten med rederier med över 450 fartyg som hjälper mer än 17 000 sjömän. Bolagen behåller sina varumärken och oberoende verksamheter samtidigt som de drar nytta av varandras innovation och effektivitet. WellAtIt ApS:s kontor i Manila kommer att integreras i Seablynätverket och således kommer båda bolagen kunna erbjuda 24-timmars support. 

För mer information, se Seably AB:s pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson och Henric Stråth (ansvariga delägare) samt biträdande juristerna Alexandra Johansson och Hannah Horndahl-Vilör.

Occtoo AB tar in cirka 46 miljoner kronor från Newion, 42CAP och Stiftelsen Industrifonden i sin senaste investeringsrunda. Investeringen kommer att användas till produktutveckling, bolagets Experience Data Platform, investeringar och utveckling av det globala teamet och investeringar i bolagets partnernätverk. Moll Wendén var Occtoos legala rådgivare.

Occtoo bistår företag med att skapa enhetliga relevanta digitala upplevelser och applikationer för bolagets kunder som består av återförsäljare och varumärken som exempelvis Cartier, Fjällräven och Nordic Nest. Occtoos molnbaserade SaaS-plattform gör det enkelt att komma åt och förena företagsdata från backend-system som exempelvis CRM, ERP, PIM och kombinera det med beteende- och kontextuella data från digitala destinationer för att skapa relevanta digitala upplevelser som kan användas i alla kanaler genom skalbara realtids-API:er.

För mer information, se Occtoos pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av David Klose (ansvarig delägare), Henric Stråth, Alexandra Johansson och Hannah Wilör.

Moll Wendén biträder OptiCept Technologies AB vid emission av units om cirka 110 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Vid full teckning i erbjudandet tillförs Bolaget initialt cirka 110 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 58,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

OptiCept förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som ökar hållbarheten på olika typer av råvaror. OptiCepts arbete med biologiska processer ökar extraktion ur råvaran, minskar avfallet samt förbättrar kvaliteten genom att bibehålla råvarans smak, doft och färg samt näringsinnehåll. Den patenterade teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på miljön.

OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda. Produkterna säljs på global nivå och Bolaget har sitt huvudkontor i Lund. Aktierna är noterade på First North Growth Market och handlas under namnet OPTI. Moll Wendén har varit juridisk rådgivare och Pareto Securities AB har varit finansiell rådgivare till OptiCept i samband med Företrädesemissionen. 

För mer information, se OptiCepts pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Alexander Blom Vigsø, Alexandra Johansson, Mikaela Lenander och Hannah Horndahl Vilör.

Moll Wendén agerar legal rådgivare till Nederman vid förvärv av det schweiziska företaget MBE AG. Genom förvärvet stärker Nederman divisionen Monitoring & Control Technology (M&CT) och dess verksamhet Gasmets närvaro och försäljning i Schweiz och Europa.

MBE AG har i mer än 35 år sålt gasmätningsinstrument och tjänster för gasdetekteringsteknik och kontinuerlig övervakning av vätskeprocesser till den schweiziska marknaden. Deras sortiment omfattar gasmätningsteknik för en mängd olika tillämpningar, från gasprovtagning och specifik gasbehandling till lämpliga gasmätningsinstrument.

Schweiziska advokatbyrån Niederer Kraft Frey Ltd agerar lokal legal rådgivare i transaktionen. 

För mer information, se Nedermans pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare) och Alexandra Johansson.

Moll Wendén har biträtt MKB Fastighets AB vid ett förvärv från Jernhusen av ett fastighetsbolag som äger en stor markyta belägen i östra Malmö. Den 28 oktober 2022 överlät MKB fastighetsbolaget till ett av HSB, Hub Park och MKB gemensamt ägarbolag inför uppförandet av en helt ny stadsdel. 

Moll Wendén har varit legal rådgivare åt MKB vid ett nyligen genomfört förvärv från Jernhusen av ett fastighetsbolag som äger ett drygt 72 000 kvadratmeter stort byggfärdigt markområde vid Värnhemstorget och Östervärns station i Malmö.

Den 28 oktober 2022 samlades företrädare för MKB, HSB och Hub Park på Moll Wendéns kontor på Stortorget i Malmö för att genomföra MKB:s vidareöverlåtelse av fastighetsbolaget till parternas gemensamma ägarbolag. Ägarbolaget har som syfte att exploatera, utveckla och förvalta den framtida stadsdelen Nya Ellstorp. Stadsdelen kommer utgöra en centrumnära och mångfacetterad knutpunkt bestående av förskola, skola, affärer, torg, hyres- och bostadsrätter, parker, mobilitetshus och mycket annat. Runt 1 800 personer kommer att bo i området.

I nästan tre år har parterna samarbetat för att utveckla en ny detaljplan för området. Under detta arbete har Moll Wendén löpande biträtt MKB. 

I och med fredagens tillträde avslutas nästan tre år av förberedelser. Nu kan projektering och byggandet av den nya stadsdelen ta fart. 

Från Moll Wendén har Stefan Wendén (ansvarig delägare), Christer Nylander, Andrea Gicic och Lowe Lossing varit MKB:s legala rådgivare i projektet.

För mer information se MKB:s pressrelease här.

Moll Wendén har varit legal rådgivare åt Scanbygg Eslöv AB (”Scanbygg”) vid förvärv av del av fastigheten Eslöv Stenbocken 14 och upprättande av avtalshandlingar för att möjliggöra exploatering av fastigheterna Eslöv Stenbocken 14 och Eslöv Stenbocken 15. Genom exploatering av fastigheterna kan kommersiella lokalytor omvandlas till bostadskvarteret Eslövs Terrasser med 112 nya bostadsrätter i centrala Eslöv. 

För mer information om bostadsrättsprojektet, se här.

Scanbygg en del av Sydinvestkoncernen, är ett bostadsbolag från 1980 med förvaltning av hyresrätter i Ystad. Sedan 2011 har Sydinvestkoncernen skiftat fokus till nyproduktion av högkvalitativa bostadsrätter i Skåne. 

Moll Wendéns team har bestått av Stefan Wendén (ansvarig delägare), Elisabeth André, Christer Nylander, Sara Lindh och Andrea Gicic. 

Moll Wendén biträder Scandinavian ChemoTech AB vid emission av units om cirka 20,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Vid fullteckning i erbjudandet tillförs bolaget initialt cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 40,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

ChemoTech är ett medicinteknikföretag med säte i Lund som grundades 2015 av experter inom strålfysik, kirurgisk onkologi och klinisk utveckling. Bolaget har utvecklat ett nytt patenterat behandlingsalternativ för människor och djur med maligna tumörer (cancer). Metoden syftar till att signifikant förstärka upptagningen av cellgifter enbart i de områden som avses att behandlas och där cancerceller finns, och möjliggör därmed en cancerbehandling med mycket låga cellgiftsdoser i jämförelse med konventionella cancerterapier.   

ChemoTechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra kostnadseffektiva innovationer och lösningar för behandling av olika typer av cancer för både människor och djur genom att minska biverkningar och oönskad destruktion av frisk vävnad. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet CMOTEC B. Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt ChemoTech och Mangold Fondkommission AB har varit finansiell rådgivare och agerar emissionsinstitut till ChemoTech i företrädesemissionen. 

För mer information, se ChemoTechs pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Alexandra Johansson och Alexander Blom Vigsø

Moll Wendén biträder Calmark Sweden AB vid emission av units om cirka 26,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Vid fullteckning i erbjudandet tillförs bolaget initialt cirka 26,1 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 13,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin påbörjades under 2020.

I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad.

Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. 

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare till Calmark i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, se Calmarks pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Mikaela Lenander och Alexander Blom Vigsø. 

Moll Wendén har varit rådgivare till miljöteknikföretaget Nederman vid förvärv av amerikanska RoboVent för en köpeskilling om cirka 430 miljoner kronor.

RoboVent är en ledande aktör inom luftreningsteknik och lösningar för kontroll och filtrering av industriell rök, damm och oljedimma. Bolaget har över 100 anställda i Nordamerika.

RoboVent omsatte cirka 32 miljoner dollar 2021 och spår en högre omsättning för helåret 2022. I och med förvärvet stärker Nederman avsevärt sin ställning i Nordamerika genom att bli den främsta aktören i USA inom industriell luftfiltrering i svetssegmentet.

För mer information, se Nedermans pressmeddelande här. 

Mikael Karlsson har varit ansvarig för Moll Wendéns rådgivning.

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av Giroventilation AB. Med förvärvet stärker Lindab både försäljning och produktion av rektangulära ventilationskanaler.

Girovent är väletablerade tillverkare av rektangulära ventilationskanaler sedan 1980-talet.  Lindab har tillverkning av rektangulära ventilationskanaler i regionen genom Crenna, vilka Lindab förvärvade år 2020. Girovent kommer att kunna dra nytta av Crennas produktionsanläggningar för att skala upp sin verksamhet. Bolaget är baserat i Huddinge utanför Stockholm, omsätter cirka 55 MSEK årligen och har 31 medarbetare. 

För mer information, se Lindabs pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson (projektledare), John Lundberg, Ebba Walberg Snygg och Andrea Gicic.

AegirBio AB genomför en företrädesemission av units till befintliga aktieägare. AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel.

AegirBio AB genomför en företrädesemission av units till befintliga aktieägare. Vid fullteckning i erbjudandet tillförs bolaget initialt cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ges ut inom ramen för erbjudandet, kan bolaget komma att tillföras maximalt ytterligare cirka 50,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. AegirBios aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Moll Wendén har varit juridisk rådgivare, Eminova Partners AB har varit finansiell rådgivare och Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Aegirbio i företrädesemissionen. 

För mer information, se AegirBios pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Alexandra Johansson, John Lundberg och Alexander Blom Vigsø.

Twiik AB genomför en företrädesemission som vid fullteckning innebär att bolaget tillförs 12,1 MSEK före emissionskostnader. Twiik utvecklar digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att digitalisera sitt tjänsteerbjudande.

Twiik AB genomför en företrädesemission av units till befintliga aktieägare. Vid fullteckning i erbjudandet tillförs bolaget initialt cirka 12,1 MSEK före emissionskostnader. I det fall företrädesemissionen övertecknas har styrelsen möjlighet att tilldela ytterligare units, motsvarande upp till cirka 2,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ges ut inom ramen för erbjudandet och eventuell övertilldelning, kan bolaget komma att tillföras maximalt ytterligare cirka 24,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

Twiik utvecklar digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster och därmed digitalisera sitt tjänsteerbjudande och göra bra träning tillgänglig för en större målgrupp. Twiiks aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Moll Wendén har varit juridisk rådgivare och Mangold Fondkommission har varit finansiella rådgivare till Twiik i samband med Företrädesemissionen. 

För mer information, se Twiiks pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av David Klose, Henric Stråth, John Lundberg, Alexandra Johansson, Alexander Blom Vigsø. 

Medeon har startat Medeon Labs med fullt utrustade laboratorier och kontor för bl.a. läkemedelsutveckling och cellhantering. Diabetesläkemedelsbolaget Abarceo är första hyresgästen som flyttar in i juni. 

Moll Wendén har biträtt Medeon med framtagande av nyttjanderättsavtal för uthyrning av laboratorier och kontor. Avtalet bygger på en flexibel uthyrningsmodell som möjliggör för Medeon att tillhandahålla laboratoriekapacitet med varierande ytor och hyrestid. Särskilt bland uppstartsbolag med begränsade resurser finns det ett stort behov av den här typen av service. 

Medeon erbjuder en av öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande inom life science och hälsa och bidrar därigenom till tillväxt i näringslivet, nyföretagande och ökad sysselsättning. Medeon Labs ligger därför i linje med Medeons uppdrag.

Moll Wendéns team bestod av Stefan Wendén och Andrea Gicic. 

PMH International AB har förvärvats av teknik- och industrikoncernen Indutrade AB. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

PMH International AB är ett nischat teknikhandelsbolag med ett erbjudande inom två olika områden, lyft- och materialhantering samt industri- och lagerhallar. Bolaget som grundades 1974 har en årsomsättning om cirka 140 miljoner kronor, är baserat i Ystad och har 26 anställda.

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare i processen med Tobias Lundin som projektledare. För ytterligare information om affären, se Lars Weibull AB:s hemsida här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare) och Alexandra Johansson.

debricked AB har förvärvats av multinationella Micro Focus, ett av världens största mjukvarubolag. Moll Wendén var säljarnas juridiska rådgivare i transaktionen.

debricked AB utvecklar verktyg för att skydda mjukvara och framför allt program med öppen källkod. Genom transaktionen accelereras bolagets resa mot visionen om att göra det lättare för företag att använda öppen källkod på ett säkert sätt. Dessutom kommer debrickeds kunder kunna erbjudas en mer fullskalig säkerhetslösning. debricked AB sitter på inkubatorn Minc i Malmö.

För ytterligare information om affären, se debrickeds pressmeddelande här.  

Moll Wendéns team bestod främst av Mikael Karlsson, David Klose, Henric Stråth och Alexandra Johansson.

Sveriges två ledande leverantörer av gröna lösningar för stadsmiljöer Urban Green och Veg Tech har nu blivit ett bolag, Veg Tech AB. Syftet med fusionen är att skapa synergieffekter och fortsätta utveckla det gemensamma erbjudandet så att ännu fler får upp ögonen för hur man skapar grönskande städer med naturliga och hållbara växtsystem.

Veg Tech och Urban Green har tillsammans ett 65-tal medarbetare med en omsättning på 175 MSEK. Bolagen kompletterar varandra väl och genom fusionen skapas ett helhetserbjudande inom gröna lösningar för tak, fasader, mark- och vattenmiljöer.

För ytterligare information om fusionen, se bolagens pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare) och Alexandra Johansson.

Ökade kostnader, likviditetsproblem och arbetskraftsbrist är tänkbara effekter av kriget mellan Ryssland och Ukraina. Om du som part i pågående eller kommande entreprenad befarar att kriget kan komma att påverka ditt projekt negativt bör du lyfta frågan till diskussion med din beställare eller entreprenör i ett så tidigt skede som möjligt. Offentliga beställare bör överväga att föreskriva indexreglering av efterfrågade fasta priser i förfrågningsunderlaget.

Under morgonen den 24 februari 2022 gick Rysslands reguljära armé in i Ukraina var krig nu officiellt råder. Utvecklingen medför att det kan finnas behov för byggbranschen att se över hur pågående och planerade entreprenader påverkas. Krigets effekter på den svenska byggbranschen har ännu inte uppenbarats och det är svårt att idag överblicka hur den svenska byggsektorn kommer att påverkas. 

Tänkbara följder för den svenska byggbranschen

Det är dessvärre tänkbart att problem med resurser i form av arbetskraft, leverans av varor, material och råvaror riskerar att uppkomma. Detta på grund av förseningar, försvårad produktion och till följd av att utländsk arbetskraft kallas hem för krigsplacering i sina respektive hemländer. 

För den svenska byggsektorn förefaller de mest sannolika konsekvenserna av kriget i Ukraina vara försenade leveranser och personalbrist till följd av stoppade leveransflöden och hemkallad personal. Kriget i Ukraina medför även följande risker:

Identifiera risker och upprätta åtgärdsplan

Entreprenörer och beställare bör var för sig och tillsammans inventera och bedöma de risker för störningar i pågående projekt som kriget i Ukraina medför, samt upprätta åtgärdsplaner för att reducera de identifierade riskerna. De svenska standardavtalen AB 04 och ABT 06 ålägger beställaren och entreprenören en ömsesidig förpliktelse att kommunicera omständigheter av betydelse för entreprenaden till den andra avtalsparten. Entreprenören måste oftast skriftligen underrätta beställaren om kända omständigheter och förhållanden som påverkar kostnaderna och/eller tidplanen för att entreprenören ska ha rätt till tilläggsersättning och tidsförlängning till följd av uppkomna störningar i entreprenaden. 

Särskilt om prisökningen på drivmedel

Den senaste tidens kraftiga prishöjningar på drivmedel i allmänhet, och på dieselpriset i synnerhet, har inneburit stora kostnadsökningar för många entreprenader. Dessa hänger delvis samman med Rysslands invasion av Ukraina. 

Prisförändringen på diesel riskerar att i vissa fall helt äventyra ett projekts lönsamhet. Standardavtalet har en regleringsmekanism i AB 04 kap. 6 § 3 som medför att part har rätt att kräva ändring av det avtalade priset om kostnadsändringen beror på något av nedan:

Vid ökade dieselkostnader kan i teorin samtliga tre punkter ovan åberopas till stöd för en prishöjning. Det måste dock understrykas att den part som begär prisändring måste kunna bevisa att det finns ett orsakssamband mellan kostnadsändringen och den grund som görs gällande. 

Orsakssamband avgörande

En entreprenör som vill åberopa dieselprisets höjning, under AB 04 kap. 6 § 3, till följd av t.ex. kriget i Ukraina (punkten 2 ovan) måste därmed kunna visa på ett orsakssamband mellan kriget i Ukraina och den ökade materialkostnaden.

Vid åberopande av den tredje punkten, onormala prisförändringar avseende material, spelar dock orsaken till prisförändringen mindre roll. Det avgörande är i stället avvikelsen från det normala. 

När det är fråga om en allmän prisökning på marknaden av ett visst material torde det således vara mest fördelaktigt att åberopa den tredje punkten (onormala prisförändringar avseende material). Punkterna 1 (myndighets åtgärd) eller 2 (krig eller annat krisförhållande) kan tillämpas när det finns en tydlig orsak till prisökningen och särskilt när de tillkommande kostnaderna är av sådan art att de inte är en del av en allmän prisökning, utan kostnader som uppstår för den enskilda entreprenaden.

Bedömning av graden av oförutsebarhet och påverkan

En prisändring förutsätter även att kostnadsökningen varit oförutsebar och väsentligt har påverkat hela kostnaden för entreprenaden.

Det framgår inte direkt av bestämmelserna om prisändring i AB 04 och ABT 06 vad som är en ”väsentlig” påverkan på kostnaden eller när en kostnadsändring kan anses ”oförutsebar”. 

Det finns inte heller någon omfattande rättspraxis som anger när kriterierna är uppfyllda. Frågorna har dock behandlats i ett äldre rättsfall som angett en satt procentsats för prisförändringen om 4,8 procent av kontraktssumman för att kravet på väsentlighet ska vara uppfyllt. Rättsfallet är från 1978 och det är troligt att det, med ledning av hur mycket entreprenadmarknaden förändrats sedan sjuttiotalet, saknar relevans för dagens situationer.  

Väsentlighetsbedömningen utgår från hela entreprenadens kostnad. Utöver den procentsats om 4,8 % som angetts i äldre praxis saknas dock fortfarande vägledning avseende när en prisändring ska anses väsentlig. Det råder inom den juridiska diskursen olika meningar om väsentlighetsbedömningen ska ske utifrån branschens förutsättningar som helhet eller om det är det enskilda projektets ekonomi som är avgörande för vad som ska anses vara väsentligt. En gemensam uppfattning tycks dock vara att väsentlighetskravet inte ska sättas så högt att entreprenören går utan vinst på projektet. Rättsläget får mot denna bakgrund anses oklart. 

Att kostnadsändringen är oförutsebar innebär vidare att entreprenören vid avgivandet av anbudet inte har haft anledning att kalkylera med kostnaden. Kraftiga och onormala prisförändringar kan, enligt rättsfallet ovan, i sig medföra att en kostnadsändring anses oförutsebar. Några mer direkta anvisningar om hur en förutsebar prishöjning ska beräknas framgår dock inte av domen då Hovrätten slutligen – utifrån vad som kan anses skäligt – uppskattar vilken prisändring som entreprenören borde ha kunnat förutse. 

Viktigt att meddela motparten om förändringar

Bestämmelserna om prisförändring innehåller ingen underrättelseskyldighet. Av andra regler i standardavtalen framgår dock att parterna har en skyldighet att skyndsamt meddela motparten om betydelsefulla förändringar. I svensk rätt gäller även en allmän lojalitetsplikt för part i kontraktsförhållanden som föreskriver en omsorg om motparten, varför en underrättelseplikt torde föreligga även när man vill påkalla prisförändring.

I pågående entreprenader bör entreprenören därför alltid skyndsamt underrätta beställaren om eventuella prisförändringar för att säkerställa att en kostnadsökning kan göras gällande. I kommande projekt kan en reglering om rätt till prisförändring i avtalet skapa förutsebarhet för båda parter och minska risken för att tvist uppkommer. 

Prisförändringar kan hanteras med indexreglering

Vår erfarenhet är att det är vanligt förekommande med särskilda villkor om prisförändringar i ramavtal och enskilda entreprenadavtal med lång avtalstid – typiskt sett flera år.

Mot bakgrund av den senaste tidens omvärldshändelser utanför parternas kontroll såsom Covid-19-pandemin och nu kriget i Ukraina, med stora prisförändringar på kort tid som följd, blir det allt vanligare att parterna väljer att reglera prisförändringar särskilt även i avtal med kortare avtalstid. Det sker genom att beställaren föreskriver indexreglering av fasta priser i förfrågningsunderlaget, eller genom att entreprenören för in reservationer i sitt anbud om indexreglering av fasta priser. 

När man efter att ha bedömt omfattningen av de arbeten som ska utföras i entreprenaden tar fram en väl genomarbetad prisjusteringsmodell – med utgångspunkt i exempelvis viktning av lämpliga index (littera) enligt Entreprenadindex – så begränsas anbudsgivarens/entreprenörens utrymme för ensidiga riskbedömningar och riskpåslag för framtida okända prisförändringar vid offererande av fasta priser. Detta medför att förutsebarheten i projektet ökar.

Om du som part i pågående eller kommande entreprenad befarar att kriget i Ukraina kan komma att påverka ditt projekt negativt bör du lyfta frågan till diskussion med din beställare eller entreprenör på ett så tidigt skede som möjligt.  Offentliga beställare bör överväga att föreskriva indexreglering av efterfrågade fasta priser i förfrågningsunderlaget för att minimera risken för att anbudsgivarna gör olika riskbedömningar av prisutvecklingen samt öka möjligheterna att erhålla anbud som är jämförbara.

byNordic Acquisition Corporation noterades på amerikanska Nasdaq New York den 9 februari 2022 och stängde den 11 februari 2022 sin kapitalanskaffning om USD 150 000 000. 

Initiativtagarna bakom byNordic är ett svenskt team av affärsmän och entreprenörer med erfarenhet från olika branscher. Moll Wendén har biträtt byNordics team i samband med IPO:n. 

Vill du veta mer om kapitalanskaffningen kan du läsa pressmeddelandet här.

Moll Wendéns team bestod primärt av David Klose (ansvarig delägare) och Henric Stråth. 

Orbital Systems tar in 23 miljoner dollar i en ny investeringsrunda. Investeringen kommer att användas för att öka expansionstakten. Moll Wendén var Orbital Systems juridiska rådgivare.

I slutet av januari blev det klart att Orbital Systems tar in ytterligare 23 miljoner dollar i sin senaste investeringsrunda. Förutom tidigare investerare har nu ett antal bolag verksamma inom fastighetsbranschen investerat (som K2A, M2 Asset Management, Stena, Polar Growth och Vatio). Orbital Systems startades i Malmö 2012 och tillverkar ett energieffektivt duschsystem.

Investeringen kommer att användas för att öka expansionstakten samt för att utveckla produktutbudet. 

Moll Wendén har varit Orbital Systems juridiska rådgivare genom advokat David Klose.

Telesteps AB har förvärvats av Hultafors Group AB som är ett helägt dotterbolag till Investment AB Latour. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

Telesteps AB är en ledande tillverkare av teleskopiska stegar för professionella användare. Företaget är baserat i Tranås i Sverige, med försäljning på en global basis. Telesteps nettoförsäljning uppgår till cirka 87 miljoner SEK under 2021. Försäljningen har förmedlats av Lars Weibull AB som var säljarens rådgivare i processen.

För ytterligare information om affären, se Lars Weibull AB:s hemsida här.

Moll Wendéns team bestod av Henric Stråth (ansvarig delägare) och Alexandra Johansson.

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av Nord Trade AB. Genom förvärvet etablerar sig Lindab i Skellefteå.

Nord Trade AB är en återförsäljare av Lindabs byggprodukter och kommer framöver att bredda sortimentet till att även erbjuda Lindabs ventilationsprodukter. Lindab har idag ingen egen närvaro i Skellefteå och får genom förvärvet en väletablerad butik och distributionspunkt på en geografiskt viktig ort.

För mer information, se Lindabs pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod bland annat av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson (projektledare) och Ebba Walberg Snygg.

Moll Wendén Advokatbyrå har biträtt Top Marketing Group TMG AB i samband med förvärv av samtliga aktier i TeQflo AB. Köpeskillingen erlades genom nyemitterade aktier i Top Marketing Group TMG AB. 

TeQflo AB erbjuder tjänster inom IT och integrationer, kundanpassade mjukvarulösningar, digital marknadsföring/modern försäljning och digitalt ledarskap. 

Moll Wendéns team bestod av Henric Stråth (ansvarig delägare), Julia Ekerot och Alexandra Johansson.

Moll Wendén har varit legal rådgivare åt MKB Fastighets AB vid förvärv av tomträtten till fastigheten Taxeringsrevisorn 2 i Rosengård i Malmö. Detta ger MKB förutsättningar att göra fastigheten och området mer attraktivt för boende och jobba för långsiktig utveckling och stabilitet i Rosengård. 

Säljaren är Bostadsrättsföreningen Taxeringsrevisorn 2 och tomträtten till fastigheten har förvärvats för en köpeskilling om 80 miljoner kronor. Förvärvet innebär att föreningens 79 bostadsrätter ombildas till hyresrätter. Tillträdet skedde den 15 december 2021. 

För mer information, se MKB:s pressmeddelande här.

MKB, som ägs av Malmö Stad, är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med drygt 25 000 hyreslägenheter och 1 000 kommersiella lokaler i hela Malmö. Bolaget förvaltar och bygger ett brett och differentierat utbud av attraktiva lägenheter för Malmös befolkning. 

Från Moll Wendén har Stefan Wendén (ansvarig delägare), Christer Nylander och Andrea Gicic varit MKB:s legala rådgivare i transaktionen.

Ecophon Group och Lindab Group, globala ledare inom sina respektive fält, går samman för att lansera nya taksystem för akustisk-termisk komfort. Partnerskapet lägger grunden för hybrida helhetslösningar som effektivt bekämpar två hinder för en hälsosam inomhusmiljö: dålig akustik och oreglerade rumstemperaturer.

Taksystem med Ecophons akustikpaneler kombineras med Lindabs värme- och kylpaneler, vilket skapar stilrena, designervänliga tak som reglerar inomhusklimatet samtidigt som ljudmiljön förbättras. Systemen är optimala för projekt med höga krav på en god inomhusmiljö.

Det nya taksystemet för akustisk-termisk komfort kommer att lanseras under december 2021.

För mer information, se Lindabs pressmeddealnde här.

Från Moll Wendén har advokat Mikael Karlsson varit Lindabs rådgivare

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av Alig Ventilation AB. Tillträde förväntas ske under januari månad.

Alig Ventilation AB erbjuder rådgivning, kalkyler, ritningar och ventilationsprodukter till hustillverkare, byggentreprenörer och privatpersoner. Med förvärvet får Lindab tillgång till ökad kompetens kring ventilation i småhus och andra mindre fastigheter. Dessutom ger förvärvet inarbetade relationer med Sveriges småhustillverkare och en direkt försäljningskanal till konsument.

Lindab har tecknat avtal om att förvärva Alig Ventilation AB och tillträde förväntas ske i januari. Bolaget grundades i början av 70-talet och drivs idag av grundarens söner. Verksamheten, som omsätter cirka 65 MSEK årligen, utgår från Mariestad där bolaget har 15 anställda. 

För mer information, se Lindabs pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson (projektledare), Ebba Walberg Snygg och Christer Nylander.

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av Profilplåt i Sverige AB. Med förvärvet förstärker Lindab sin marknadsposition i norra Sverige.

Profilplåt i Sverige AB, som säljer plåttak och väggplåt, kompletterar Lindabs nuvarande produktion med högkvalitativa produkter inom samma område. Förvärvet medför dessutom kompetenstillgång och utökade kundkontakter i norra Sverige. Genom bolagets placering i Sundsvall ges Lindab även förbättrade transportmöjligheter till norra Sverige.

Profilplåt i Sverige AB är baserat i Sundsvall och sysselsätter 13 medarbetare. Bolaget grundades 1968 och omsätter cirka 70 MSEK årligen. Verksamheten kommer ingå i Lindabs affärsområde Profile Systems. 

För mer information, se Lindabs pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson (projektledare), Ebba Walberg Snygg och Christer Nylander.

Miljöteknikbolaget Nederman har den 16 november 2021 tecknat avtal och förvärvat 100% av aktierna i det engelska bolaget Energy Save Systems Ltd. Energy Save Systems utvecklar och säljer unik hård- och mjukvara för kontroll och styrning av filtersystem som bland annat sänker energiförbrukning, minskar miljöpåverkan och förbättrar filterprestanda.

Moll Wendén har företrätt Nederman i transaktionen med assistans av Clarke Willmott LLP i Bristol. Mikael Karlsson har varit ansvarig delägare för Moll Wendén. Simon Smith har varit ansvarig delägare för Clarke Willmott LLP.

För mer information om transaktionen se denna pressrelease.

OptiCept Technologies AB (”OptiCept”) har genomfört en riktad nyemission av aktier som tillförde bolaget cirka 83 MSEK före emissionskostnader. Moll Wendén har varit juridisk rådgivare och Erik Penser Bank AB har varit finansiell rådgivare till OptiCept i kapitalanskaffningen. 

Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande till 55,50 kronor per aktie. Detta motsvarar en rabatt om cirka sju (7) procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio handelsdagar till och med den 27 september 2021. I nyemissionen deltog ett antal institutionella och privata investerare. 

För mer information, se OptiCepts pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har bestått av Henric Stråth (delägare), Julia Ekerot (biträdande jurist), Andrea Gicic (biträdande jurist) och Alexander Blom Vigsø (biträdande jurist).

Debricked tar in 22 miljoner kronor i syfte att växla upp sin verksamhet. Brightly Ventures och Luminar Ventures är huvudinvesterare. 

Debricked tar in 22 miljoner kronor i sin senaste investeringsrunda, vilket innebär att de totalt tagit in 50 miljoner kronor sedan start. Brightly Ventures och Luminar Ventures är huvudinvesterare. 

Debricked arbetar med en funktion för att analysera öppen källkod och identifiera säkerhetsbrister. Öppen källkod är populärt eftersom det kan återanvändes och inte kräver någon licens, samtidigt som det på grund av sin tillgänglighet kan innebära en säkerhetsrisk då fler har tillgång till koden. 

Moll Wendéns team bestod av David Klose, Henric Stråth och Andrea Gicic.

Moll Wendén agerar legal rådgivare till AegirBio AB i samband med ingåendet av aktieöverlåtelseavtal om förvärv av Dynamic Code AB (publ). Under förutsättning att samtliga aktieägare genomför aktieförsäljningen och att samtliga teckningsoptioner förvärvas uppgår köpeskillingen sammanlagt till cirka 1,5 miljarder kronor. Köpeskillingen ska erläggas dels kontant, dels genom nyemitterade aktier i AegirBio. 

Transaktionen avses genomföras den 1 november 2021 varvid AegirBio kommer att emittera aktierna i apportemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Förvärvet är villkorat av genomförd due diligence samt att 95 procent av aktieägarna i Dynamic Code ansluter sig till aktieöverlåtelseavtalet.

I anslutning till förvärvet biträdde Moll Wendén AegirBio vid en riktad nyemission om 127,4 miljoner kronor. Kapitaltillskottet från nyemissionen samt en lånefinansiering om 75 miljoner kronor avses primärt användas till att finansiera förvärvet av Dynamic Code samt att möjliggöra ytterligare förvärv.

Dynamic Code utvecklar och säljer säkra självprovtagningslösningar för sjukdomar baserat på DNA-teknik, både till vården och direkt till konsument. Bolaget, som har sitt säte i Linköping, har cirka 60 anställda och en omsättning om 278 miljoner kronor. 

Genom förvärvet kommer AegirBio att vidga sitt erbjudande med en helhetslösning som erbjuder en komplett kedja från säkra hemtester till efterföljande diagnos och behandling. Bolaget stärker därmed sitt erbjudande på marknaden för patientnära tester med ytterligare ett bolag. 

För mer information, se AegirBios pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (delägare), Henric Stråth (delägare), Julia Ekerot (biträdande jurist), Alexandra Johansson (biträdande jurist), Andrea Gicic (biträdande jurist). 

Moll Wendén har varit juridiska rådgivare åt S:t Eriks AB vid försäljningen av två industrifastigheter i Västra Götaland med en gemensam areal om ca 31 500 kvadratmeter. Fastigheterna har sålts via en bolagsaffär genom försäljning av samtliga aktier i ett helägt dotterbolag. Köparen tillträdde aktierna den 10 september 2021. Köpeskillingen är inte officiell.

Från Moll Wendén har Mikael Karlsson och Christer Nylander varit S:t Eriks AB:s rådgivare i transaktionen.

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av KAMI AB som tillverkar och säljer premiumtak i plåt. Med förvärvet förstärker Lindab sin marknadsposition i norra Sverige och i Norge.

KAMI har utvecklat en egen pressteknik som ger plåttak en sandbelagd yta. KAMI:s tak, vilket marknadsförs under namnet Plegel, tål stora påfrestningar och är utvecklat för nordiskt klimat. Bolaget är etablerat i Kalix i norra Sverige och sysselsätter idag 22 medarbetare. Cirka 70 procent av försäljningen sker i Sverige och 30 procent sker i Norge. 

KAMI grundades 1976 och har sina rötter i Luleå Tekniska Universitet. Idag omsätter bolaget cirka 100 MSEK och har en rörelsemarginal som är högre än Lindabs rörelsemarginal, både globalt och jämfört med Lindabs affärsområde Profile Systems, i vilken verksamheten kommer att vara inkluderad.

För mer information, se Lindabs pressmeddelande här. 

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson (projektledare), Christer Nylander och Simon Wilkens.

Österlen Assistans AB har förvärvats av NOA Personlig Assistans AB. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

Österlen Assistans AB har växt i en stadig takt under de senaste 20 åren och har nu en omsättning på drygt 30 miljoner kronor och sysselsätter cirka 90 anställda. Försäljningen förmedlades av Lars Weibull AB som var säljarens rådgivare i processen.

Moll Wendéns team har bestått av advokat Henric Stråth och Andrea Gicic.

För ytterligare information om affären, se Lars Weibull AB:s hemsida här.

EnRival AB har förvärvats av Storskogen. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen.

EnRivals verksamhet består bland annat av tillhandahållande av arbetsmarknadstjänster, omställning och rekrytering samt Rusta och Matcha. Idag omsätter bolaget cirka 145 miljoner kronor och har cirka 190 anställda fördelade över 130 lokala kontor i Sverige. Försäljningen har förmedlats av Lars Weibull AB som var säljarens rådgivare i processen.

Moll Wendéns team har bestått av advokat Henric Stråth och Andrea Gicic.

För ytterligare information om affären, se Lars Weibull AB:s hemsida här.

Eldupphör AB har förvärvats av Safe Life AB. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen.

Eldupphör AB bedriver verksamhet inom försäljning och uthyrning av hjärtstartare, brandskyddsutrustning och SBA-verktyg samt konsult- och utbildningsverksamhet inom hälso- och sjukvård, arbetssäkerhet och arbetsmiljö. 

Moll Wendéns team bestod av advokat Henric Stråth och biträdande jurist Andrea Gicic.

Moll Wendén har varit legal rådgivare till OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) i den publika fusionen med ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”). 

OptiFreeze är listat på Nasdaq First North Growth Market och ArcAroma var fram till och med den 18 maj 2021 listat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Fusionen verkställdes genom att ArcAroma absorberades av OptiFreeze i samband med att Bolagsverket registrerade fusionen den 21 maj 2021. Samgåendet förutsatte bland annat att aktieägarna i OptiFreeze och ArcAroma godkände fusionen.

Genom fusionen skapas ett kraftfullare och mer kostnadseffektivt bolag med förutsättningar för att utveckla den globala marknaden för bolagens teknologi inom affärsområdena FoodTech och PlantTech.

Efter fusionen har nya OptiFreeze ändrat namn till OptiCept Technologies AB. För mer information om fusionen kan du läsa detta pressmeddelande.

Moll Wendéns team bestod av advokaterna Henric Stråth (ansvarig delägare) och Mikael Karlsson samt biträdande juristerna Alexandra Johansson, Andrea Gicic och Alexander Blom Vigsø.

Moll Wendén har varit legal rådgivare till SYSCO vid förvärvet av SQL Service Nordic AB, Nordens främsta Microsoft SQL-serverspecialist och Managed Service-bolag. 

SQL Service Nordic AB är experter inom Microsoft SQL Server och Azure Data Platform samt erbjuder specialiserad övervakning, support och 24/7 drift av SQL Server till kunder i både den privata och offentliga sektorn. SQL Service Nordic AB, som har sitt huvudkontor i Stockholm, har 22 anställda och startades 2009.

Genom förvärvet utvidgar SYSCO sin portfölj på den nordiska marknaden ytterligare och stärker bredden i sin spetskompetens inom Microsoft-området, särskilt inom business intelligence. Med SQL Service Nordic AB kan SYSCO ge kunder i hela Norden ett komplett datadrivet erbjudande, både med säker 24/7 drift av affärskritiska databaser och spetskompetens kring hur man förvandlar data till insikt.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson (projektledare), David Klose och Christer Nylander. 

Nu tar teknikbolaget Corsmed in 26,4 mnkr i kapital. Corsmeds plattform effektiviserar medicinska undersökningar med magnetkameror och har bland annat beskrivits som ”en flygsimulator för MRI”. Tekniken bygger på många års forskning vid Lunds universitet av medgrundarna Christos Xanthis och Anthony Aletras.

Bland de nya investerarna finns Spotifys tidigare teknikchef Andreas Ehn och Göran Nordlunds investeringsbolag Fore C. Kapitalet ska bland annat användas för att skala upp säljorganisationen i USA och i Europa.

David Klose hos Moll Wendén har biträtt Corsmed i samband med investeringen.

Här kan du läsa mer om Corsmed

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt MKB Fastighets AB vid förvärvet av Skjutsstallslyckan Fastighets AB.

MKB har förvärvat fastigheten Malmö Skjutskontoret 4, belägen på Lundavägen 48 i Kirsebergsstaden där Hedbergs Bil en gång bedrev sin verksamhet i den välkända bilhallen. Förvärvet ger MKB förutsättningar att enligt en nyligen antagen detaljplan bygga 230 nya lägenheter och fortsätta utvecklingen av sitt fastighetsbestånd i östra Malmö.

Säljare är Ikano Bostad och transaktionen har genomförts som en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om 62 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske under fjärde kvartalet 2021 och förväntad byggstart är sommaren 2022. 

MKB, som ägs av Malmö Stad, är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med 25 300 hyreslägenheter och 1 100 lokaler i hela Malmö. Bolaget förvaltar och bygger ett brett och differentierat utbud av attraktiva lägenheter för Malmös befolkning. Just nu har bolaget ca 1 000 hyreslägenheter i produktion och lika många i projektering. För nyproduktion av hyreslägenheter är tillgången på detaljplanelagd, byggbar mark en avgörande framgångsfaktor.

Från Moll Wendén har advokat Stefan Wendén och Christer Nylander varit MKBs rådgivare i transaktionen.

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt en dansk köpare vid förvärvet av skogsfastigheterna Horvhult och Gassgöljhult, belägna i Kronobergs län.

Fastigheterna har en gemensam areal på 133 hektar, med drygt 120 hektar produktiv skogsmark. Förvärvet har skett genom en kombinerad fastighetsöverlåtelse och köpeskillingen uppgår till 21 mnkr. Säljare är tio religiösa organisationer och köparen har tillträtt fastigheterna i mars 2021. 

I köpet ingick även två mindre gårdscentra med tillhörande åker och betesmark. Fastigheterna bedöms ha ett stort virkesförråd med hög bonitet och goda möjligheter till framtida skogsavverkning.

Från Moll Wendén har advokat Stefan Wendén och biträdande jurist Christer Nylander varit köparens svenska rådgivare i transaktionen.

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Nordic Waterproofing vid förvärvet av Urban Green AB som är en ledande leverantör av gröna miljöer för taklandskap. 

Urban Green, som har sitt huvudkontor i Stockholm och produktionsanläggningar i Vislanda, tillhandahåller framför allt stora komplexa takentreprenader där syftet är att både skapa en lösning av dagvattenproblematiken och skapa ett socialt rum för möten och samvaro.

Bolaget har 27 anställda och en årlig omsättning om cirka 50 miljoner kronor. Urban Green kompletterar Nordic Waterproofings befintliga verksamhet inom Veg Tech.

Med båda dessa verksamheter stärks det erbjudande av tjänster och produkter som Nordic Waterproofing kan erbjuda sina kunder inom gröna lösningar för stadsmiljöer.

För mer information, se Nordic Waterproofings pressmeddelande här. 

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Alexandra Johansson (projektledare), Henric Stråth, Stephanie Stensson och Christer Nylander. 

Under hösten 2020 har Moll Wendén biträtt MKB Fastighets AB vid upprättande av exploateringsavtal med Malmö stad för stadsdelen Holma i Malmö. 

MKB och Malmö stad har genom ingångna exploateringsavtal kommit överens om att gemensamt exploatera och utveckla södra och mellersta Holma i Malmö. Som ett led i detta samarbete ska MKB och Malmö Stad gemensamt verka för att ett antal detaljplaner genomförs. 

Genom samarbetet ska parterna utveckla stadsdelen Holma genom anläggande av ca 1 500 nya bostäder, lokaler för centrumverksamhet, nya grönytor anpassade för barn och unga samt promenadstråk inom området. Samtidigt ska Pildammsvägen göras om till en stadsgata med busstrafik. 

MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med drygt 24 500 hyreslägenheter och 1 000 lokaler i hela Malmö. Bolaget förvaltar och bygger ett brett och differentierat utbud av attraktiva lägenheter för Malmös innevånare. Genom samarbetet kring stadsdelen Holma ges MKB förutsättningar att hålla en fortsatt hög produktionstakt av nya bostäder för Malmös växande befolkning.

Från Moll Wendéns sida har advokaten Stefan Wendén och biträdande juristen Christer Nylander varit MKB:s rådgivare.

Fotograf/Källa: Jaenecke Arkitekter

Den 1 januari 2021 gick Henric Stråth in som ny delägare i Moll Wendén Advokatbyrå. Henric har arbetat på Moll Wendén sedan 2014 och är en av specialisterna inom byråns verksamhetsområde Förvärv & Investeringar. Där fokuserar han på företagsöverlåtelser, kapitalanskaffningar och investeringar samt bolags- och aktiemarknadsrätt. 

”Vi är glada att välkomna Henric Stråth som delägare med start den 1 januari 2021. Henric har kompetens och erfarenhet som är uppskattad av både klienter och medarbetare. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete”

Stefan Wendén, Managing Partner på Moll Wendén

Orbital Systems in 200 miljoner kronor i nytt kapital. Moll Wendén har varit Orbital Systems juridiska rådgivare. 

Orbital Systems tar in 200 miljoner kronor i nytt kapital för att finansiera en expansion. Investerarna är bland annat investmentbolaget Öresund, Formica Ventures och NREP.

Orbital Systems har utvecklat en energi- och vattensnål dusch. Tidigare har man riktat sig mot fastighetsbolag, hotell och villaägare, men under 2020 började Orbital Systems även sälja duschen till konsumenter via sin egna e-handel. 

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare till Orbital Systems genom advokaterna David Klose och Henric Stråth. 

Bild: Orbital Systems AB

Trans El Matic har förvärvats av Ernströmgruppen. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen. 

Trans El Matic AB är en svensk systemleverantör inom elkraft och automationsteknik med lösningar för fastighetsautomation, elcentraler för styrning av belysning och värme, samt ställverk för små och stora industriapplikationer. Bolaget har en stark position på marknaden och bygger innovativa och effektiva lösningar från sina lokaler i Jönköping. Tillsammans med dotterbolaget Nässjö Elkonstruktion AB omsätter bolaget cirka 65 miljoner kronor och har cirka 35 anställda. Genom förvärvet blir Trans El Matic AB Ernströmgruppens fjärde tillskott inom området elektroteknik. Försäljningen har förmedlats av Lars Weibull AB.

Moll Wendén har biträtt säljaren genom advokat Henric Stråth.

För ytterligare information om affären, se Lars Weibull AB:s hemsida här.

I mars 2020 biträdde Moll Wendén MKB Fastighets AB vid förvärv en större fastighet i stadsdelen Ellstorp i Malmö. Moll Wendén har nu biträtt MKB vid ingående av samarbete med HSB och Hub Park för gemensam exploatering av området Nya Ellstorp.

MKB, HSB och Hub Park ska genom ett gemensamt ägt bolag utveckla området och arbeta för en detaljplan baserad på det samrådsförslag som sedan tidigare tagits fram. 

Genom samarbetet och exploateringen av fastigheten, med totalt 72 540 kvadratmeter byggfärdig mark, ska ett nytt bostadsområde uppföras med 750 bostäder till runt 1 800 personer, förskola, mobilitetshus, äldreboende, kommersiella lokaler, torg och park. Av bostäderna kommer cirka 450 att bli hyresrätter och 300 bostadsrätter. 

Innovativt och klimatsmart område 

De framväxande kvarteren kommer att genomsyras av innovativa miljö-och klimatsmarta byggnader och effektiva mobilitetslösningar. Fastigheten kommer att bebyggas etappvis och den första inflyttning är planerad till slutet av 2023.

MKB, som ägs av Malmö Stad, är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med drygt 24 500 hyreslägenheter och 1 000 lokaler i hela Malmö. Bolaget förvaltar och bygger ett brett och differentierat utbud av attraktiva lägenheter för Malmös befolkning. Genom det ingångna samarbetet ges MKB förutsättningar att hålla en fortsatt hög produktionstakt av nya bostäder för Malmös växande befolkning.

Från Moll Wendéns sida har advokaten Stefan Wendén och biträdande juristen Christer Nylander varit MKBs rådgivare.

För mer information se MKB:s pressrelease här

Bild: MKB Fastighets AB (2020)

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av EKOVENT Aktiebolag, en ledande svensk tillverkare av ventilations- och brandskyddsprodukter.

EKOVENT, som sysselsätter 64 medarbetare, är ett marknadsledande ventilationsbolag inom brandskydd med huvudkontor och två produktionsanläggningar i Vellinge utanför Malmö samt försäljningskontor i Stockholm och Göteborg. År 2019 omsatte Bolaget cirka 123 miljoner kronor med en rörelsemarginal i linje med Lindabs lönsamhet. EKOVENT tillverkar främst produkter för brand- och rökskydd, men erbjuder även andra ventilationsprodukter såsom takhuvar, galler, spjäll och fläktar. Förvärvet kompletterar Lindab på många plan och stärker Lindabs position inom brandskydd i Sverige.

För mer information, se Lindabs pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av advokat Mikael Karlsson samt biträdande juristerna Christer Nylander och Alexandra Johansson.

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt Region Skåne vid uppförande och uthyrning av Spårvagnsdepån i Lund.

Som en del av Region Skånes och Lunds kommuns gemensamma projekt avseende utbyggnad av en spårvagnslinje mellan centrala Lund och Brunnshög har Region Skåne genom sina förvaltningar Skånetrafiken och Regionfastigheter uppfört en modern spårvagnsdepå i närheten av ESS, som en sista anhalt i spårvagnslinjen. Under sommaren anlände de första spårvagnarna och trafikstart är beslutad till den 13 december 2020.

Depån omfattar drygt 4 000 m² byggnader som innehåller utrymmen för dagligt underhåll och rengöring, verkstad för större underhållsarbeten, kontor för bl.a. trafikledning samt uppställningsplats för de sju spårvagnarna. Anläggningen har en produktionskostnad på runt 200 mkr.

På uppdrag av Region Skåne har Skanska varit generalentreprenör för projektet och NCC uppfört depåbyggnaden i egenskap av underentreprenör. Hyreskontrakt har ingåtts med den spanska spårvagnsleverantören CAF (Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles) och dess dotterbolag EuroMaint Rail, som under de kommande tio åren ska underhålla spårvagnarna, samt med Vy Buss AB, som ska bemanna spårvagnarna och sköta trafikledningen under de inledande tre åren.

Moll Wendéns team har bestått av advokaterna Stefan Wendén (fastighets- och hyresrätt) och Johan Håkansson (entreprenadrätt).

Foto: Klas Andersson/NCC

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Lindab vid förvärvet av Crenna Plåt Aktiebolag, en ledande tillverkare av rektangulära ventilationskanaler på den svenska marknaden.

Crenna, som sysselsätter cirka 85 medarbetare, har produktionsenheter i Enköping, Stockholm och Göteborg och omsatte räkenskapsåret 2019/20 cirka 120 MSEK. Bolaget är en marknadsledande tillverkade av högkvalitativa rektangulära ventilationskanaler av den högsta täthetsklassen och erbjuder därutöver även ett brett utbud av ljuddämpare. Genom förvärvet får Lindab ett komplett sortiment av ventilationskanaler i Sverige.

För mer information, se Lindabs pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av advokaterna Mikael Karlsson (M&A) och Ebba Walberg Snygg (arbetsrätt).

Moll Wendén har varit juridiska rådgivare åt en dansk köpare vid förvärvet av Astensmåla skog och Hjortabråne skog, två skogsfastigheter med en gemensam areal på 139,5 hektar, med 126,1 hektar produktiv skogsmark, belägna i västra Blekinge. Fastigheterna har förvärvats genom en kombinerad fastighetsöverlåtelse och köparen tillträdde fastigheterna den 17 juni 2020. Köpeskillingen är inte officiell.

I köpet ingick även två 1,5-plans bostäder, tre ekonomibyggnader samt en modern maskinhall. Fastigheterna bedöms ha ett mycket högt virkesförråd med hög bonitet och goda möjligheter till framtida skogsavverkning.

Från Moll Wendén har advokat Stefan Wendén och biträdande jurist Christer Nylander varit köparens svenska rådgivare i transaktionen.

Tojos Plast Aktiebolag har förvärvats av Prototal Industries AB. Moll Wendén var säljarens juridiska rådgivare i transaktionen.

Tojos Plast är en framgångsrik tillverkare av formsprutade plastdetaljer som grundades på 1950-talet. Med en modern och högautomatiserad maskinpark servar företaget kunder inom en rad olika branscher. Tojos Plast Aktiebolag omsätter runt 40 mkr.

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare i transaktionen. För ytterligare information om affären läs mer här

Moll Wendéns team bestod av advokat Henric Stråth samt biträdande jurist Dimen Hoshiar.

TrollDentals produktportfölj har förvärvats av Directa. Moll Wendén var säljarsidans juridiska rådgivare i transaktionen.

TrollDental, en tillverkare av tandprodukter, etablerades 1972 i Trollhättan. Produktportföljen består framförallt av röntgenhållare och skydd för sensorer och bildplattor. Produkterna omsätter ca 25 mkr och säljs över hela världen.

För mer information om transaktionen läs här.

Moll Wendéns team bestod av advokat Henric Stråth.

Moll Wendén har varit juridiska rådgivare åt en dansk köpare vid förvärvet av Kalerum Skogar, en skogsfastighet på 1 938 hektar, med 1 638 hektar produktiv skogsmark belägen strax öster om Valdemarsvik.

Fastigheten har förvärvats i en bolagsaffär genom köp av samtliga aktier i Kalerum Gård AB. Köparen tillträdde aktierna den 15 april 2020. Köpeskillingen är inte officiell.

I köpet ingick även en jaktcamp, jakttorn, åtelstationer, bastu, båthus, viltslakteri och ett par mindre torp. På skogsfastigheten finns därutöver ett välplanerat och underhållet vägnätverk. Fastighetens skogsbestånd bedöms som mycket välskött och trots att det är i sin bästa tillväxtfas finns redan nu möjligheter till skogsavverkning.

Från Moll Wendén har advokat Stefan Wendén och biträdande jurist Christer Nylander varit köparens svenska rådgivare i transaktionen.

Bild: Kalerum Skogar (2020)

Moll Wendén har varit legal rådgivare åt MKB Fastighets AB vid förvärv av en fastighet i Ellstorp vid Värnhemstorget och Östervärns station i Malmö. Detta ger MKB förutsättningar att bygga 600 nya lägenheter och utveckla stadsområdet runt Östervärn.

Säljare är Jernhusen och fastighetstransaktionen genomförs som en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om 166 miljoner kronor. Avtalet förutsätter att MKB ska fortsätta utveckla bebyggelsen med blandade upplåtelseformer och omfattar ca 600 lägenheter samt förskola och parkeringshus, totalt åtta kvarter. MKB kommer att genomföra områdesutvecklingen tillsammans med andra aktörer. Tillträde beräknas ske under 2021 när detaljplanen för området fastställts.

MKB, som ägs av Malmö Stad, är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med drygt 24 500 hyreslägenheter och 1 100 lokaler i hela Malmö. Bolaget förvaltar och bygger ett brett och differentierat utbud av attraktiva lägenheter för Malmös befolkning. Just nu har bolaget ca 900 hyreslägenheter i produktion. För nyproduktion av hyreslägenheter är tillgången på detaljplanelagd, byggbar mark en avgörande framgångsfaktor.

Från Moll Wendén har Stefan Wendén (ansvarig delägare), Christer Nylander, Henric Stråth och Lina Andréasson varit MKBs rådgivare i transaktionen.

Bild: MKB Fastighets AB (2020)

Moll Wendén Advokatbyrå har företrätt miljöteknikbolaget Enjay AB som genom nyemission har tagit in närmare 19 000 000 kronor. Syftet med kapitalanskaffningen har varit att skapa möjligheter för att accelerera bolagets fokus på internationella marknader. 

Moll Wendéns team har bestått av advokaterna David Klose (ansvarig delägare) och Henric Stråth samt biträdande jurist Noah Köllerstedt.

Valetta, Malta, 5 december 2019, meddelade Moll Wendén att vi är en av de 16 första advokatbyråerna som kommer att ansluta oss till One Sky Solutions (“OSS”) som medlemsbyrå. OSS-nätverk av advokatbyråer är specialiserat på anspråk från passagerare under EU261 och Montrealkonventionen. OSS startade formellt sin verksamhet vid CAPA World Aviation Outlook på Malta.

OSS antar en innovativ strategi för att hjälpa flygbolag att hantera deras växande volymer av anspråk under EU261 och Montrealkonventionen. OSS tillhandahåller en molnbaserad plattform som länkar flygbolag till juridiska experter (såsom Moll Wendén) på alla större europeiska marknader. På så sätt får flygbolagen snabbt hjälp med att avgöra om de behöver betala ersättning eller försvara mål vid domstol. OSS tillhandahåller också ett callcenter som kontaktar passagerare för flygbolagets räkning och ordnar en uppgörelse av deras fordran.

Moll Wendén är en affärsjuridisk advokatbyrå som specialiserar sig på, bland flera rättsområden, luftfartsrätt, inklusive bistånd till flygbolag inom området EU261 och Montreal-relaterade passageraranspråk. Att vara medlem i OSS kommer att göra det möjligt för oss att hantera dessa anspråk mer effektivt genom utnyttjande av de synergier och andra fördelar som OSS-plattformen tillhandahåller. Vi ser fram emot att hjälpa flygbolag på detta svåra och kostsamma område. 

Läs mer om OSS här

Moll Wendén har varit ansvarig legal rådgivare åt Nederman vid förvärv av Gasmet Technologies Oy, ett världsledande bolag inom området FTIR gasanalys och utsläppsövervakning med över 100 anställda globalt.

Gasmet, som grundades 1990, är den ledande leverantören av system för FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) gasanalys och utsläppsövervakning med mer än 30 års erfarenhet inom FTIR. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta lösningar för övervakning av utsläpp från industrier samt portabla instrument för att studera klimatförändringar och säkerställa människors hälsa och säkerhet.

Gasmet är baserat i Helsingfors men verkar globalt genom helägda dotterbolag i Tyskland, Storbritannien, Hongkong, Kanada och Österrike. Verksamhetsåret 2018 omsatte Gasmet-koncernen drygt 21 miljoner euro och för 2019 förväntas omsättningen att stiga markant.

Förvärvspriset uppgår till ett rörelsevärde om cirka 56 miljoner euro beräknat på en kontant- och skuldfri basis.

För mer information se Nedermans pressrelease.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Henric Stråth och Eric Lindgren. Moll Wendén har assisterats av lokala ombud i Finland, Tyskland, Storbritannien, Hongkong och Kanada.

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare till Sysco AS som genom nyteckning av aktier förvärvat en majoritetspost i Upsala Systemkonsult, UPSYS AB, ett högteknologiskt IT-konsultföretag med fokus på bland annat att bygga högpresterande systemlösningar samt Big Data och Internet of Things. 

Upsala Systemkonsult, UPSYS AB finns i Stockholm och Uppsala och sysselsätter över 20 IT-konsulter som hjälper bolagets kunder med allt från systemutveckling och projektledning av större projekt, till utbildning och utveckling av specifika produkter. Affären är av stor betydelse för Sysco AS eftersom den ytterligare stärker bolagets position på den svenska marknaden och utgör en bra grund för ytterligare expansion i Norden. Sysco AS har genomfört förvärvet genom sitt svenska dotterbolag, Syscose AB.

Moll Wendéns team bestod av advokaterna Mikael Karlsson (ansvarig delägare) och Lina Andréasson samt biträdande jurist Noah Köllerstedt.

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare till ägarna av Speximo AB i samband med det amerikanska bolaget IFF Lucas Meyer Cosmetics (IFF-LMC) förvärv av Speximo AB. IFF Lucas Meyer Cosmetics är en ledande aktör inom kosmetikaindustrin.

Speximo AB är ett lundensiskt bolag som fokuserar på att utveckla nästa generationens stabiliserings- och inkapslingsprodukter. Speximo utvecklar och formulerar hållbara produkter inom kosmetikaindustrin. Teknologin har utvecklats från quinoa och är därför både naturlig och hållbar. Den patenterade teknologin utvecklades från forskning som bedrevs vid Lunds universitet. 

Speximos verksamhet bedrivs fortsättningsvis i Lund, men kommer att integreras i det amerikanska bolagets verksamhet.

För mer information se Speximos pressrelease.

Moll Wendéns team bestod av advokaterna Mikael Karlsson (ansvarig delägare) och Henric Stråth samt biträdande jurist Noah Köllerstedt.

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt MKB Fastighets AB vid förvärvet av Mansonite Invest AB med dotterbolaget Skånska Strand AB.

I köpet ingick de tillhörande fastigheterna Malmö Spiran 1 och Malmö Spiran 2 som är belägna på Krossverksgatan 3 i Limhamn. Fastigheterna har förvärvats i en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 110 MSEK och tillträde skedde den 6 september 2019. Säljare var det cypriotiska bolaget Xenano Holdings Ltd. 

Genom förvärvet ges MKB Fastighets AB förutsättning att hålla en fortsatt hög nyproduktionstakt. Intentionen är att bygga ytterligare 90 nya lägenheter tillsammans med ett äldreboende om 50 platser på de förvärvade fastigheterna. Hyresrätterna beräknas kunna vara inflyttningsklara 2023. 

Från Moll Wendén har advokaterna Stefan Wendén (ansvarig delägare) och Henric Stråth samt biträdande jurist Christer Nylander varit MKB Fastighets ABs rådgivare i transaktionen.

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har ingått avtal om att förvärva Encitech Connectors AB. Moll Wendén och Lars Weibull AB har varit säljarnas rådgivare i transaktionen.

Encitech Connectors AB är en svensk tillverkare och distributör av elektronikkomponenter till industrin och omsätter cirka 50 mkr och exporteras till ett tjugotal olika länder.

Beijer Tech AB är en nordisk industrihandelsgrupp och är en av tre divisioner av börsnoterade Beijer Alma AB, som förvärvar företag med ett långsiktigt ägarperspektiv.

”Jag är glad över att vi förvärvat detta lönsamma och välskötta företag med goda tillväxtmöjligheter. Vi ser fram emot att utveckla bolaget ytterligare tillsammans med de tidigare ägarna.” säger Beijer Techs vd Staffan Andersson i en kommentar.

Bildkälla: encitech.com

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt Region Skåne vid upprättande av avtal med Öresundståg AB avseende Kärråkra tågdepå.

I Kärråkra strax norr om Hässleholm bygger Region Skåne Sveriges modernaste tågdepå. Depån, som beräknas vara driftklar 2020, ska underhålla samtliga 111 Öresundståg och tåg tillhörande Skånetrafiken. Öresundstågens underhåll har tidigare hanterats i Danmark, men kommer nu att flyttas till den nya depån i Kärråkra. 

Anläggningen som ger runt 150 nya jobb i Skåne har en produktionskostnad på 1,5 miljarder kronor. Tågdepån omfattar drygt 20 000 m² byggnader fördelade på verkstadshall med kontor och lager, kombihall med tvätt, sanering och avisning, hjulsvarvshall, städbyggnad och flera städplattformar. Totalt ska det finnas plats att ställa upp 35 tågset. 

Mellan Region Skåne och Öresundståg AB har ingåtts avtal om upplåtelse av underhållsdepån under 25 års tid med möjlighet till förlängning. Hyreskostnaden beräknas uppgå till drygt 95 miljoner kronor per år. Öresundståg AB kommer i sin tur att hyra ut hela anläggningen till en extern operatör som ska ansvara för driften av underhållet.

Från Moll Wendén har advokaterna Stefan Wendén och Ulrica Dahlberg varit Region Skånes rådgivare i projektet.

Bildkälla: Uulas arkitekter 

Veidekke har inlett samarbete med BayWa r.e som ska bygga sex nya vindkraftsverk i Slageryd utanför Vetlanda. 

Projektet, som är en totalentreprenad, påbörjades i december 2018 och omfattar byggnation av fundament, väg till verken, kranplatser samt återställningsarbete. Projektet beräknas vara klart våren 2020 och har en ordersumma på 27 MSEK.

Från Moll Wendén har advokat Johan Håkansson varit Veidekkes rådgivare i legala frågor. 

Moll Wendén har biträtt Veidekke i nytt avtal gällande fundament för vindkraftverk

Veidekke och Eolus Vind AB har ingått avtal om byggnation av fundament och vägar för 31 nya vindkraftverk i Bäckhammar i Kristinehamns och Degerfors kommuner. 

Projektet påbörjades i januari och vindkraftverken beräknas stå klara i mitten av februari 2020. Anläggningsprojektet är en totalentreprenad med en ordersumma om 182 MSEK.

Från Moll Wendén har advokat Johan Håkansson varit Veidekkes rådgivare i legala frågor. 

MST Syd AB har förvärvats av Räng Holding AB. Moll Wendén och Lars Weibull AB har varit säljarnas rådgivare i transaktionen. 

MST Syd AB är ett företag som arbetar med miljöteknik, konsult- och entreprenadverksamhet med inriktning mot förorenad mark. Bolaget har specialiserat sig på bland annat marksanering, grundvattenrening och sanering av sjöar efter oljeutsläpp.

Säljarna Hans Persson och Tony Olin kommer att arbeta kvar i bolaget tillsammans med Leif Olsson som ny VD och ägare.

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt det holländska bolaget ICT Group N.V. vid förvärv av Additude AB med dotterbolag, en av södra Sveriges ledande IT-konsultfirmor med över 160 konsulter. 

ICT Group är noterat på Euronext Amsterdam börsen och arbetar globalt med tekniska lösningar och tjänster. Bolaget har bedrivit sin verksamhet i nästan 40 år och sysselsätter idag fler än 1 400 specialister.

”I linje med vårt strategiska mål att expandera vår verksamhet till nya geografiska områden förutser vi att Additude blir plattformen inom ICT för den nordeuropeiska marknaden som erbjuder högkvalitativa industriteknologiska konsulttjänster. Vi är imponerade av Additudes meritlista, inkluderat den lönsamma omsättningsökningen under de senaste åren. Från en kulturell synvinkel ser vi en bra match som vi tror är essentiell för att kunna samarbeta och vi ser fram emot att välkomna Additude till ICT familjen,” – Jos Blejie, CEO ICT (översatt av Moll Wendén).

Additude, som är baserat i Malmö och har en årlig omsättning på ca 16 miljoner euro, erbjuder marknadsledande tjänster inom processer för industriell innovation, projektbaserade uppdrag och konsultuppdrag. Bolagets kunder inkluderar flera av Sveriges största och mest teknikintensiva bolag. 

Additude tillhandahåller mjukvara och tekniska konsulttjänster som stöd till kunder i deras produktutveckling, tillväxtstrategi och innovationsprocesser. Bolagets totala utbud av tjänster är huvudsakligen riktade mot IT- och teknikmarknader. Bolaget har blivit utsett till Gasell av Dagens industri tre år i rad, 2016, 2017 och 2018.

För mer information, se ICT:s pressrelease.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Henric Stråth, Eric Lindgren och Lina Andréasson.

”Vi är mycket glada över att kunna välkomna Johan Håkansson som ny delägare med tillträde den 1 januari, 2019” säger Stefan Wendén, Managing Partner på Moll Wendén.

Johan har arbetat på Moll Wendén sedan 2014 och ingår i specialistgruppen Entreprenad. Han har mångårig erfarenhet av att företräda och ge juridisk rådgivning till såväl mindre lokala byggfirmor som större entreprenad- och konsultbolag samt offentliga beställare. Dessutom har han gedigen erfarenhet av affärstvister inom entreprenad- och konsulträtt. Johan föreläser också frekvent inom sitt kompetensområde.

Varför har du valt att specialisera dig inom just entreprenad?

– Jag började tidigt att arbeta med kollegor som var specialiserade inom entreprenad. Man kan säga att entreprenad valde mig lika mycket som jag valde entreprenad. Det är ett fantastiskt roligt och spännande rättsområde att fördjupa sig inom, inte minst med tanke på att entreprenadrätten på senare år utvecklats genom ett antal vägledande avgöranden av Högsta domstolen. Det som är roligast med att vara specialiserad inom entreprenad är dock mötet med drivna beställare och entreprenörer – våra samhällsbyggare – och alla tekniker inom deras organisationer, när vi gemensamt utifrån juridiken och tekniken finner lösningar för projektens bästa.

Vad är det bästa med Moll Wendéns entreprenadgrupp?

– Elisabeth André, Zara Hellmark, Sara Lindh, Caroline Knutsson Lesinski och jag är skarpa affärsjurister som brinner för vårt specialistområde. Det märks att vi har kul på jobbet och vi är väldigt trevliga att samarbeta med. Jag ser fram emot att både utvecklas och bidra ytterligare till Moll Wendéns verksamhet.

Johans kompetens och genuina sätt är särskilt uppskattad både hos våra klienter och våra medarbetare. Alla på Moll Wendén vill gratulera Johan och vi ser framemot vårt fortsatta samarbete.

Den skånska startupen Orbital Systems, som utvecklat en innovativ duschteknologi, ingår låneavtal med Europeiska investeringsbanken. Genom avtalet kan Orbital Systems låna upp till 15 miljoner euro under förutsättning att åtminstone motsvarande summa också tas in i ägarkapital.

Pengarna kommer att användas till utbyggnad av produktion inom ramen för bolagets fortsatta expansion. Utvecklingslånet ingår i den så kallade Junckerplanen är en del av EU:s initiativ som erbjuds till företag som är verksamma inom klimatomställning. EIB har ca 600 miljoner euro per år att låna ut till bolag som jobbar med klimatfrågor.

David Klose och Henric Stråth på Moll Wendén har företrätt Orbital Systems i samband med låneavtalets ingående.

Instalco har förvärvat Rörman i Svedala AB. Moll Wendén och Lars Weibull AB företrädde säljarna.  

Rörman i Svedala AB har sedan 1979 varit specialister inom rörläggning och VVS, samt installationer av värme-, luft- och vattenvärmepumpar. Med kunder som bl.a. Svedala kommun, Sandvik, Malmö stad och HSB-föreningar omsatte det Svedala-baserade företaget 30 miljoner kronor under verksamhetsåret 2017/18. Idag är Rörman en del av Instalco, ett installationsbolag som växer i Skåne.

”Med Rörman stärker vi upp verksamheten i affärsområde Instalco Syd. Rörman är ett bra komplement till våra bolag i regionen där vi också nu kan öka kapaciteten inom service. Bolaget har visat en stabil och stark lönsamhet under många år” säger Patrik Persson, affärsområdesansvarig för Instalco Syd.

Moll Wendén har varit huvudrådgivare åt Nederman vid förvärv av Luwa Air Engineering AG, en global marknadsledare inom luftfiltrering för fiber och textilier med ungefär 350 anställda.

Luwa grundades 1935 och är en global marknadsledare inom luftfiltrering för fiber- och textilier med ledande kvalitet och med ett globalt varumärke inom fiberindustrin. Luwa koncernens verksamhet inkluderar design och ingenjörsvetenskap av enskilda produkter och kompletta system såväl som tillverkning, montering, installation och eftermarknadsförsäljning. Produktions- och distributionsanläggningar är belägna i Indien och Kina och koncernen har en stor global installerad bas som är grunden till Luwa´s djupa tekniska kunskap såväl som goda förståelse för lokala kunders krav.

Förvärvspriset uppgår till 28,5 m CHF under en så kallad ”locked box” mekanism, baserat på koncernens egna kapital per 31 december 2017.

”Luwa är ett utmärkt komplement till Nedermankoncernen. Kombinationen av Luwa´s starka marknadsnärvaro, framförallt i Asien, och deras påvisade världsledande tekniska förmågor och starka varumärke samt installerade bas inom den strategiskt viktiga fiber- och textilmarknaden, tillsammans med Nedermans globala organisation och närvaro, kommer Nedermankoncernen bli en mer komplett partner för våra kunder”, säger VD och koncernchef Sven Kristensson.

För mer information se Nedermans pressrelease.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Henric Stråth och Eric Lindgren. Moll Wendén har assisterats av lokala ombud i Tyskland, Schweiz, Turkiet, Indien, Kina, Singapore och USA.

Moll Wendén har företrätt Nordic Waterproofing Group AB (”Nordic Waterproofing”) vid förvärv av 83 procent av aktierna i Veg Tech AB (”Veg Tech”). Veg Tech är ett bolag vars verksamhet omfattar framodlande, utveckling och tillhandahållande av multifunktionella vegetationssystem för exempelvis gröna tak, fasadgrönska, grönskande innergårdar och vattenrening.

Veg Techs vegetationsteknologi bidrar till naturlig vattenrening av regnvatten, förbättra vattenkvaliteten och gynnar och förbättra den biologiska mångfalden. Bolaget är en ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor och förser kunder med sina produkter i hela Skandinavien.

”Vi är mycket nöjda med att fått möjlighet att genomföra förvärvet. Veg Techs starka position inom vegetationsteknik och gröna tak är ett perfekt komplement till vår befintliga produktportfölj av högkvalitativa vattentätningslösningar” säger Martin Ellis, VD och CEO på Nordic Waterproofing. ”Genom förvärvet av Veg Tech tydliggör och förstärker Nordic Waterproofing sitt engagemang för hållbara och miljöeffektiva lösningar för byggbranschen”.

Veg Tech, som har sitt säte i Vislanda, grundades 1987 och har sedan dess levererat tak- och vägglösningar med växtlighet för att skapa gröna, levande och hållbara stadsmiljöer på tak, takterrasser och innergårdar. Bolaget finns representerat med säljkontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Köpenhamn och Oslo och har fyra stycken produktionsplatser av växer, nämligen två i Vislanda, en i Ljungby och en i Lagan.

Moll Wendéns team bestod huvudsakligen av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Henric Stråth, Lina Andréasson och Emil Andersson.

Moll Wendén har företrätt Geia Food A/S vid förvärv av samtliga aktier i Tilab International AB. Tilab International AB är ett bolag vars verksamhet omfattar såväl import och återförsäljning av mejeriprodukter till de svenska detaljhandelskedjorna som livsmedelsservice och viss industriproduktion.

Tilab International AB har sitt säte i Karlstad och sysselsätter totalt elva anställda, varav fem är lagerpersonal. Företaget säljer framförallt private label-produkter och är också distributör av diverse ”packer-brands”. Under de senaste fem åren har bolaget haft en imponerande tillväxtresa och prognosen för bolagets omsättning 2018 är cirka 250 miljoner kronor. Affären är av stor strategisk betydelse för Geia Food eftersom det cementerar Geia Foods position på den svenska marknaden och utökar omsättningen på den svenska marknaden till cirka 400 miljoner kronor för 2018. Förvärvet utgör därför en bra grund för framtida expansioner inom Skandinavien, där Sverige spelar en nyckelroll.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Henric Stråth, Christer Nylander.

Moll Wendén har företrätt XANO industri AB (publ) vid förvärv av Polyketting Holding AB med dotterbolag. Företaget som ligger i Nederländska Zelhem kommer att bli en del av Xanos affärsenhet Industrial Solutions.

Polyketting Holding AB arbetar med utveckling, tillverkning och försäljning av automationsutrutsning inom främst transportörsystem samt ackumuleringsenheter för förpackningsindustrin. Tack vare förvärvet förstärks XANOs affärsområde med ny kompetens samtidigt som man får tillgång till nya marknadssegment. På Polyketting arbetar förnärvarande 60 personer som kommer kunna bidra till att förse befintlig marknad med mer kompletta lösningar och utökar kapaciteten för att kunna genomföra större automationsuppdrag.

Moll Wendén har varit köparens legala rådgivare i transaktionen. Lokalt ombud i Nederländerna var advokatbyrån DeBreij.

Bild: Xano.se

Moll Wendén och Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare när Teqnion förvärvade samtliga aktier i Grimstorps Byggkomponenter AB (GBK).

Grimstorps Byggkomponenter AB (GBK) har sedan 1997 etablerat sig som en viktig leverantör av högkvalitativa byggkomponenter och husstommar till flera av Sveriges ledande byggföretag. Dessutom tillverkar och säljer man även egna stommar och huskomponenter under det egna varumärket ”Nässjöhus”. GBK har gjort sig kända som en flexibel och kostnadseffektiv leverantör med snabba ledtider och tillförlitliga leveranser. Teqnion tar även över de båda säljarna Håkan Wahlberg och Magnus Franzén som kommer fortsätta i sina nuvarande roller.

Teqnion är en svensk industrihandelskoncern som verkar inom smala tekniknischer för industrin i Norden. Dess 8 dotterbolag verkar inom branscher som laboratorieutrustning, el, design och verkstad. Förvärvet ingår i Teqnions strategi att optimera dotterbolagens verksamhet och öka tillväxten genom förvärv av andra bolag. Teqnion grundades 2006och har nu en omsättning på ca 200 MSEK och 15 MSEK i rörelsevinst.

Moll Wendén har varit säljarnas legala rådgivare i transaktionen. Affären förmedlades av Lars Weibull AB.

Bild: Nässjöhus.se

Moll Wendén och Lars Weibull AB agerade rådgivare till säljarna när Sigma Connectivity förvärvade Lundinova, ett Lundabaserat produktutvecklingsföretag inom elektronik, mjukvara och systemdesign. 

Lundinova AB, som får det nya namnet Sigma Lundinova AB är baserat i Lund och har idag ca 30 anställda. De har erfarenhet av att arbeta i mindre projekt med högkvalificerade och flexibla ingenjörer och kommer därför att stödja den växande efterfrågan på kostnadseffektiva, mindre projekt på främst den svenska marknaden för Sigma Connectivity.

”Lundinova är ett konsultföretag med gott rykte, kompetent personal och goda kundrelationer. Vi fortsätter att driva Lundinova som ett självständigt dotterbolag till Sigma Connectivity under namnet Sigma Lundinova AB” säger Björn Lundqvist, VD för Sigma Connectivity.

Moll Wendén har varit säljarnas legala rådgivare i transaktionen. Affären förmedlades av Lars Weibull AB.

Moll Wendén och Lars Weibull var säljarnas rådgivare när tre golvgrossister förvärvades av Storskogen för att bilda en ny ledande distributör inom golv och kakel till den professionella marknaden i Sverige.

Storskogen har under april förvärvat tre grossistföretag inom golv och kakel. De tre företagen är SVEGAB i Växjö AB (”SVEGAB”) med dotterbolaget SVEGAB i Malmö AB, Fredriksson & Berglund – Golvgrossisten i Skövde AB (”Fredbergs”) samt Golv- & Byggterminalen i Norrköping AB (”Golv & Bygg”). Alla tre företag har en stark position inom sin respektive geografi och en kundkrets som sträcker sig från södra Skåne upp till Mälardalen.

Verksamheterna kommer att omorganiseras efter förvärvet för att bilda en enhet. Bolagen har idag ca 40 anställda och en omsättning om ca 270 Mkr (R12) och ett EBITDA-resultat om ca 25 Mkr.
”Vi är mycket glada över att ha förvärvat SVEGAB, Fredbergs och Golv & Bygg samtidigt. Bolagen är verksamma på tre olika geografier och kompletterar varandra väl. Vi ser fram emot att utveckla dessa välskötta och lönsamma bolag tillsammans med management.”, säger Daniel Kaplan på Storskogen.

Moll Wendén har varit säljarnas legala rådgivare i transaktionen. Affären förmedlades av Lars Weibull AB.

Moll Wendén har assisterat Nederman i sitt förvärv av Auburn FilterSense LLC. Anskaffningspriset på kontant- och skuldfri basis uppgår till cirka 5,75 miljoner USD med en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare 2,5 miljoner USD baserat på lönsamhet för 2018 och 2019.

Auburn FilterSense LLC har flera decennier av erfarenhet och applikationskunskap från mer än 75 000 sålda enheter och installationer, vilket ger teknik och kompetens för att hjälpa kunder världen över minska utsläppen och förbättra verksamheten. Auburn FilterSense LLC, med cirka 30 anställda, omsatte 2017 6,2 miljoner USD och kommer att ingå i Nedermans Insight organisation.

För mer information, se Nedermans pressmeddelande.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare) och Henric Stråth.

Eon Sverige har efter upphandling tecknat avtal med Castellum om att uppföra sitt nya nordiska huvudkontor för cirka 1 500 medarbetare i Nyhamnen nära centrum och centralstationen i Malmö. 

Den planerade nybyggnationen omfattar cirka 24 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Arbetet med ny detaljplan och bygglov ska inledas omgående. Byggtiden är beräknad till cirka 24 månader och preliminär inflyttning för Eon blir under sommaren 2021.

Det tolvåriga hyresavtalet mellan Castellum och Eon börjar löpa vid inflyttning och fullt uthyrd bedöms investeringen generera en årlig hyresintäkt om 68,5 miljoner kronor. Det nya jättekontoret har ritats av Kanozi arkitekter och ska präglas av extraordinärt hållbarhets- och miljötänkande. Investeringen beräknas uppgå till ca 1,1 miljarder kronor. Castellum har biträtts av Moll Wendén.

Bild: Kanozi arkitekter/Brickland

Moll Wendén satsar på artificiell intelligens och har valt Luminance som leverantör för att förbättra sina processer för genomgång av dokument vid förvärv av bolag.

Luminance blev installerat och medarbetarna kunde börja dra nytta av teknologin omedelbart. Det är speciellt användbart för att organisera datarum och gå igenom dokument i hög hastighet vilket minskar antalet timmar av manuellt arbete som man normalt behöver lägga vid en M&A transaktion.

Läs den fullständiga pressreleasen på Luminance hemsida.

Orbital Systems grundades 2012 av industridesignern Mehrdad Mahdjoubi i Lund, och har utvecklat ett revolutionerande koncept för vatten- och energibesparande duschsystem.

Nu har bolaget tagit in ytterligare 30 miljoner kronor från Sandberg Development för att stärka Orbital Systems i dess kommersialiseringsfas. Martin Jonsson, vd och koncernchef för Sandberg Development tar även plats i Orbital Systems styrelse.

David Klose, advokat och delägare på Moll Wendén, har tillsammans med Orrick, Herrington & Sutcliffe företrätt Orbital Systems i samband med investeringen.

XANO har den 2:e januari 2018 förvärvat samtliga aktier i Blowtech Group AB. Moll Wendén har biträtt XANO med juridisk rådgivning. Blowtech är en ledande nordisk aktör inom teknisk formblåsning av plast. 

Blowtech producerar komplexa komponenter till fordon och anläggningsmaskiner samt för utrustning inom infrastruktur. Företaget har genom mångårig erfarenhet av formblåsning skapat sig en mycket stark position på framför allt den nordiska marknaden. Blowtech Group har produktionsanläggningar i Gnosjö och Kongsvinger med totalt ca 120 anställda.

Förvärvet omfattar även LTBP Sweden AB, i vars fastighet den svenska verksamheten bedrivs. Omsättningen uppgår till 250 MSEK med en rörelsemarginal om ca 12 procent och den sammanlagda balansomslutningen är ca 200 MSEK. De förvärvade verksamheterna väntas bidra med 1:25 SEK i resultat per aktie på årsbasis.

XANO-koncernen utgörs av nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA.
Verksamheten är uppdelad i affärsenheterna Industrial Solutions, Precision Technology och Rotational Moulding. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Nasdaq Stockholm.

Förvärvet av Blowtech ger XANO-koncernen tillgång till ytterligare teknikkompetens inom plast­bearbetning och därtill nya marknadssegment. Härutöver skapas förutsättningar för samordnings­vinster genom utbyte mellan systerföretagen, där de enskilda enheterna stärks samtidigt som det gemen­samma marknadserbjudandet breddas.

I samband med förvärvet ombildas XANOs affärsenhet Rotational Moulding och byter vid årsskiftet namn till Industrial Products. Blowtech blir en del av denna tillsammans med Cipax och Ackurat.

Köpeskillingen, som betalas dels kontant och dels genom överlåtelse av egna aktier, uppgår till ca 238 MSEK på skuldfri basis.  För mer info klicka här.

Moll Wendéns team bestod bl a av Henric Stråth.

Den 12 december 2017 signerade Harju Elekter ett avtal om att förvärva samtliga aktier i SEBAB AB med dotterbolaget Grytek AB. Lars Weibull AB och Moll Wendén var säljarnas rådgivare i transaktionen.

SEBAB är ett marknads- och ingenjörsföretag som tillhandahåller ett produktprogram inom elkraft och eldistribution. Företaget är en större aktör i Skandinavien inom elkraft och infrastrukturlösningar och har lång erfarenhet av att leverera nyckelfärdiga lösningar inom hög-, mellan- och lågspänningsegmentet. Huvudkontoret ligger i Malmö med försäljning, produktion, lager samt serviceenhet. Koncernen omsatte cirka 120 mkr år 2016.

Harju Elekter Group är en av de största tillverkarna av utrustning inom elkraft och eldistribution i Östersjöområdet. Gruppen har idag över 500 anställda och koncernens intäkter på nio månader 2017 uppgick till 74 miljoner euro. Harju Elekter är noterade på Nasdaq Tallinn och har huvudkontor i Keila, Estland.

Koncernen har varit verksam på den svenska marknaden sedan 2010 och har levererat substationer och automationslösningar till svensk industri. Med förvärvet av SEBAB och Grytek har gruppen nu totalt nio helägda dotterbolag och verksamhet i Estland, Finland, Litauen och Sverige.

Transaktionspriset uppgick till 36 mkr varav 30,1 mkr kommer betalas på tillträdesdagen den 8:e januari 2018. Bolagen kommer initialt att behålla sina varumärken och vara verksamma som helägda dotterbolag inom Harju Elekter Group. Andres Allikmäe, Tiit Atso (CFO) och Thomas Andersson har utsetts till ledamöter i styrelsen för SEBAB och Grytek. Thomas Andersson kommer att fortsätta som VD i båda bolagen. Läs mer här.

Det blev full seger i Högsta domstolen för den estländska trähustillverkaren Matek, biträdd av Moll Wendén, i ett uppmärksammat mål mot Länsförsäkringar där Länsförsäkringar hävdade att Mateks figurmärke gjorde intrång i Länsförsäkringars registrerade gemenskapsvarumärke (dom meddelad den 22 november 2017 i mål T 3403-14). Moll Wendén har företrätt Matek i Svea hovrätt, EU-domstolen och nu Högsta domstolen i målet som innehåller en rad intressanta varumärkesrättsliga frågeställningar.

Trots den relativt sett höga märkeslikheten går Högsta domstolen på Mateks linje, och konstaterar att det inte föreligger någon risk att en genomsnittskonsument i varumärkesrättslig mening förväxlar varumärkena eller får uppfattning att det finns ett ekonomiskt band mellan bolagen.

Två viktiga anledningar till denna slutsats är att den relevanta omsättningskretsen huvudsakligen består av professionella aktörer och att varumärkena förknippas med produkter som sällan eller aldrig är föremål för ”spontanköp”. Matek anses inte heller ha gjort intrång i det utökade skydd (”anseendeskydd”) som Länsförsäkringars varumärke besitter.

Moll Wendéns team har bl a bestått av Stefan Wendén med biträde av Lars Thyresson, Hansson Thyresson Patentbyrå.

Moll Wendén Advokatbyrå i Malmö har biträtt Acconeer vid bolagets notering på Nasdaq First North. Första handelsdag var idag, måndagen den 11 december 2017, och den officiella noteringen skedde i Malmö. Bolaget blev därmed det första bolaget någonsin som officiellt noteras utanför Nasdaqs huvudkontor i Stockholm.

Erbjudandet i bolaget inför noteringen bestod i ett offentlig erbjudande till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Erbjudandet omfattade totalt 7 200 aktier motsvarade 180 MSEK och blev kraftigt övertecknat då det inkom anmälningar omfattande motsvarande ca 700 MSEK. Priset per aktie i erbjudandet var 25 kronor vilket ger ett marknadsvärde (efter erbjudandet) om cirka 475 MSEK.

Acconeer grundades 2011 av forskare vid Lunds universitet. Med utgångspunkt i deras forskning har Acconeer utvecklat en radarsensor som kombinerar fördelarna med olika typer av befintlig radarteknik. Acconeer är ett halvledarbolag som säljer hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Redeye har agerat bolagets certified advisor.

Moll Wendén har biträtt FrontPac AB vid förvärv av Gefle Kartong och Display AB samt dotterbolaget Gefle Kartong och Produktion i Karlstad AB.

Biträtt av Moll Wendén förvärvade FrontPac AB den 1 december 2017 det svenska företaget Gefle Kartong och Display AB samt dess dotterbolag Gefle Kartong och Produktion i Karlstad AB. I Skandinavien är FrontPac AB ett ledande företag inom offsettryckta förpackningar.

Bolaget, som är baserat i Arlöv utanför Malmö, har cirka 100 anställda, levererar förpackningar till över 22 länder och omsatte år 2016 mer än 170 miljoner svenska kronor. För mer information klicka här.

Moll Wendéns team bestod huvudsakligen av Mikael Karlsson (ansvarig delägare).

Lars Weibull AB och Moll Wendén Advokatbyrå var säljarnas rådgivare när Bengtssons Mekaniska i Forserum förvärvade Proton Caretec, en av Nordens ledande tillverkare av sjukhussängar, patientvagnar och sängbord.

Proton Caretec, som sedan 1990 varit en del av småländska Proton Group, utvecklar kvalitativa och innovativa lösningar med sängen i fokus för olika typer av vårdmiljöer och är en av de äldsta och mest välrenommerade aktörerna på den nordiska marknaden. Utveckling, produktion och huvudkontor finns i Skillingaryd i Småland. Totalt omsätter Proton Caretec ca 35 mkr och har 20 medarbetare. Proton Group är en privatägd industrikoncern med företag i fem affärsområden.

Bengtssons Mekaniska är ett privatägt verkstadsföretag som bland annat tillverkar produkter för vård- och omsorgsmiljö. I och med förvärvet av Proton Caretec förstärker Bengtssons Mekaniska sin inriktning mot vård och omsorg och stärker sin position på den skandinaviska marknaden. Totalt omsätter Bengtssons Mekaniska ca 28 mkr och har 20 medarbetare.

– Proton Caretec är ett starkt varumärke med en lång tradition på framför allt den svenska marknaden. Bengtssons Mekaniska har stor erfarenhet av produkter för vårdsektorn och jag är förvissad om att de kommer att förvalta varumärket och bolaget väl. Vi är nöjda med inriktningen som Bengtssons Mekaniska har och vi ser att Proton Caretec har möjlighet till en positiv utveckling i och med det nya ägarskapet, säger David Gustafsson, VD och koncernchef Proton Group.

– Vi är väldigt nöjda med förvärvet av Proton Caretec, deras verksamhet passar bra med vår nuvarande och med våra gemensamma erfarenheter och kompetenser inom segmentet vårdprodukter ser vi att det kan innebära en enormt positiv utveckling för alla i framtiden, säger Niclas Bengtsson, VD och ägare till Bengtssons Mekaniska AB.

Moll Wendéns team bestod av bl a Henric Stråth.

Moll Wendén har biträtt Nederman i förvärvet av det norska bolaget NEO Monitors AS. Köpeskillingen uppgår till cirka NOK 402 miljoner. 

NEO Monitors är en ledande leverantör av innovativa laserbaserade gas- och damm-analysatorer för industriellt bruk. Bolaget är baserat i Oslo, Norge och har cirka 40 anställda och hade 2016 en omsättning på NOK 108 miljoner.

För mer information, se länk.

Moll Wendéns team bestod huvudsakligen av Mikael Karlsson (ansvarig delägare) och Henric Stråth.