Wihlborgs emitterar säkerställt obligationslån

Wihlborgs Fastigheter emitterar ett seniort garanterat obligationslån om initialt 300 miljoner kronor på den svenska marknaden. Löptiden för obligationslånet ligger på fem år. Obligationslånet är garanterat genom en proprieborgen från Region Skåne som i sin tur har säkerhet i en fastighet i Lund, vilken Region Skåne hyr av Wihlborgs enligt ett 20-årigt hyresavtal.

Region Skåne erhåller en löpande borgensavgift från Wihlborgs under obligationens löptid som ersättning för garantin. Wihlborgs kommer att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq OMX Stockholm.

Moll Wendén har företrätt Region Skåne i affären.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Ansvarig delägare för aktuellt specialistområde

Mikael Karlsson

Advokat / Partner

Henric Stråth

Advokat/Partner
Hanna Riberdahl intervjuas om marknadsföring och juridik
Artiklar

Förtroendet för reklam minskar

– en stark etisk kompass kan hjälpa till att öka förtroendet Reklamtröttheten ökar samtidigt som många företag förlitar sig på marknadsföring och försäljning i digitala

Läs mer »

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB