Wihlborgs emitterar säkerställt obligationslån

Wihlborgs Fastigheter emitterar ett seniort garanterat obligationslån om initialt 300 miljoner kronor på den svenska marknaden. Löptiden för obligationslånet ligger på fem år. Obligationslånet är garanterat genom en proprieborgen från Region Skåne som i sin tur har säkerhet i en fastighet i Lund, vilken Region Skåne hyr av Wihlborgs enligt ett 20-årigt hyresavtal.

Region Skåne erhåller en löpande borgensavgift från Wihlborgs under obligationens löptid som ersättning för garantin. Wihlborgs kommer att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq OMX Stockholm.

Moll Wendén har företrätt Region Skåne i affären.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Ordlista för företagsförvärv
Lediga jobb

Biträdande jurist

Är du nyexaminerad eller tar du examen snart? Vi söker löpande biträdande jurister och tar gärna emot din ansökan till tjänsten som biträdande jurist med

Läs mer »