Video: sjukskrivningar och rehabilitering

sjukskrivning rehabilitering

När en arbetstagare får nedsatt förmåga att klara av sitt arbete har arbetsgivaren ett ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning. Målet är att arbetstagaren med hjälp av arbetsgivarens stöd ska återfå sin fulla arbetsförmåga. 

En rehabiliteringsplan kan vara ett användbart verktyg för att uppnå målet om friska medarbetare på en hälsosam arbetsplats. Tydliga rutiner och steg i rehabiliteringsarbetet underlättar också i rehabiliteringsprocessen. Friska medarbetare som snabbt kan återgå till sitt ordinarie arbete är en vinst för både arbetsgivare och den enskilda arbetstagaren. 

Under detta webinarium berättar Thomas Ogard och Johanna Borg, båda specialister inom arbetsrätt, mer om vilket ansvar arbetsgivaren har i olika faser av rehabiliteringskedjan samt hur man kan använda sig av rehabiliteringsplanen som ett verktyg. De delar dessutom med sig av sina erfarenheter och resonerar utifrån aktuell praxis. 

Du kommer få veta mer om:

  • Rehabiliteringsplanen – när måste man och när bör man ta man fram den och hur ska den se ut? 
  • Anpassning eller omplacering – när kan arbetsgivaren anses ha uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar och vilka krav kan ställas på arbetstagaren? 
  • Hur bör man som arbetsgivare hantera en situation där det finns inslag av både sjukdom och misskötsamhet? 
  • Innebär nya LAS att det blir lättare att säga upp en arbetstagare pga. sjukdom?  

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »