Virtuell egendom, verkliga värden

Virtuell egendom, verkliga värden

Alexander Blom Vigsø undersöker förutsättningarna för att använda virtuell egendom som kreditsäkerhetsobjekt i svensk rätt.

Som en följd av den tekniska och samhälleliga utvecklingen kan videospelsrelaterad transaktioner uppgå till otänkbart höga värden. Ett exempel på detta är att en virtuell nattklubb för något år sedan såldes för cirka sex miljoner kronor – något man knappt kunnat tänka sig för tio år sedan.

Eftersom det finns ett samhällsintresse av att kunna använda alla typer av förmögenhetsvärden som kreditsäkerhetsobjekt, undersöker Alexander Blom Vigsø huruvida det finns förutsättningar för att använda virtuell egendom som ett sådant objekt idag.

Läs Virtuell egendom, verkliga värden – finns det förutsättningar för att använda virtuell egendom som kreditsäkerhetsobjekt i svensk rätt? på Juridisk Publikations hemsida.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »