Världsdagen för immateriella rättigheter

Begreppet immateriella rättigheter avser i huvudsak patent, varumärken, upphovsrätt, mönsterrätt och företagsnamn. Ofta har de inneburit en investering av tid, pengar och kunskap och rätt hanterat kan man både skydda och optimera värdet av dessa över tid. Hur ska man arbeta med sina immateriella rättigheter och vad är viktigt att tänka på? 

Första steget är att identifiera vilka egna immateriella rättigheter man har och eventuellt användande av andras (via licens exempelvis). Finns det behov av ytterligare eller utökade rättigheter? Vilket handlingsutrymme har man med sina egna immateriella rättigheter och har eventuella konkurrenter rättigheter som kan påverka ert handlingsutrymme? 

Att se över sina immateriella rättigheter löpande borde vara lika naturligt som att inventera sitt lager – det är en minst lika viktig del av företagets tillgångar

Stephanie Stensson, Advokat

Ett strukturerat arbete med sinna immateriella rättigheter innebär inte bara att man har översikt över vilka rättigheter man har i dagsläget och vilka man har behov av framöver.

En del i ett effektivt IPR-arbete innebär också att man kontinuerligt ser över sina rutiner: exempelvis den egna utvecklingen men även samarbetsavtal, forskningsavtal och eventuellt licensstrategi.

Stefan Wendén, Advokat/Partner

Att ha ordning på sina immateriella rättigheter i samband med investering är A och O. Man måste säkra att den entitet som man gör investeringen i – och som har någon form av bestämt värde – också innehåller det man tror och har baserat värderingen på. 

Det är viktigt att kontrollera både registrerbara immateriella rättigheter och icke registrerbara – sistnämnda görs främst genom kontroll av avtal med de medarbetare som bidragit med exempelvis mjukvarukod eller annan prestation som innebär ett värde för bolaget.

David Klose, Advokat/Partner

Det är lätt att få uppfattningen att frågor om upphovsrätt främst är relevant för konstnärer, uppfinnare och/eller annan verksamhet som på något sätt kan sägas ha en kreativ tyngdpunkt. Immateriella rättigheter innefattar dock mer.

Producerat och sammanställt arbetsmaterial kan exempelvis omfattas av det så kallade databas-/katalogskyddet, som i upphovsrättslagen inordnas under de till upphovsrätten närstående rättigheterna.  Detta innebär alltså att såväl kund- som produktlistor kan vara immaterialrättsligt skyddade och skyddsvärda. Kravet är framför allt att informationen utgör en sammanställning av "ett stort antal uppgifter" eller är ett resultat ”till följd av en väsentlig investering”.

Det finns alltså särskild anledning att dels säkra underlag som visar de investeringar som gjorts, dels se över interna rutiner och riktlinjer för hur den här typen av material hanteras. Inte minst i samarbets- och anställningsavtal.

 Simon Wilkens, biträdande jurist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Ansvarig för aktuellt specialistområde

David Klose

Advokat/Partner

Stefan Wendén

Advokat / Partner - Managing Partner

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB