Specialistområden

Tvistelösning

Moll wendén

Ingen vill hamna i tvist, men tvister uppstår förr eller senare i nästan all affärsverksamhet.

01

Processföring och säkerhetsåtgärder

Trenden går mot att rättsprocesser blir alltmer omfattande, komplexa och responstiden kortare.

02

Anlita oss som skiljeman

Vi företräder parter inför domstol, skiljenämnd och myndigheter.

Processföring och säkerhetsåtgärder

Trenden går mot att rättsprocesser blir alltmer omfattande, komplexa och responstiden kortare. Vår erfarenhet och spetskompetens inom processföring och säkerhetsåtgärder är därför mycket värdefull för våra kunder. Ofta arbetar våra skickliga processadvokater i team med specialister inom det område tvisten berör. Detta är en kraftfull kombination som tydligt påverkar kundens möjlighet att vinna framgång.

VÅRT SPECIALISTTEAM
HJÄLPER DIG

Anlita oss som skiljeman

Vi företräder parter inför domstol, skiljenämnd och myndigheter. I skiljeförfaranden anlitas vi även som skiljemän.

Våra specialister

Vi har specialister inom många olika områden. Nedan ser du våra specialister inom Tvistelösning.

Catharina Piper

Advokat/Partner
+46 73 377 50 99
catharina.piper@mollwenden.se

Stefan Wendén

Advokat / Partner - Managing Partner
+46 70 326 65 25
stefan.wenden@mollwenden.se
Vårt syfte är att förbättra våra kunders verksamhet och resultat med spetskompetens inom praktiserandet av affärsjuridik.
David Klose
Affärsinriktade råd baserad på djup kunskap – för trygghet genom hela processen.
Catharina Piper

Medarbetare inom tvistelösning

Anna Weise

Biträdande jurist (föräldraledig)
+46 76 133 66 86
anna.weise@mollwenden.se

Catharina Piper

Advokat/Partner
+46 73 377 50 99
catharina.piper@mollwenden.se

Christer Nylander

Biträdande jurist
+46 70 326 65 32
christer.nylander@mollwenden.se

Johannes Mortenlind

Biträdande jurist
+46 72 092 17 20
johannes.mortenlind@mollwenden.se

John Lundberg

Biträdande jurist
+46 73 474 71 61
john.lundberg@mollwenden.se

Karolina Toll

Biträdande jurist
+46 70 554 65 45
karolina.toll@mollwenden.se

Madelene Rask

Biträdande jurist
+46 73 868 34 92
madelene.rask@mollwenden.se

Simon Wilkens

Biträdande jurist
+46 76 698 23 67
simon.wilkens@mollwenden.se

Stefan Wendén

Advokat / Partner - Managing Partner
+46 70 326 65 25
stefan.wenden@mollwenden.se

Stephanie Stensson

Advokat
+46 73 073 65 34
stephanie.stensson@mollwenden.se