Tvist om företagshemligheter löst

Imtech VS-teknik och BST Brandskyddsteamet Mitt AB har löst en tvist i samförstånd. Tvisten gällde en läcka av företagshemligheter. Moll Wendén Advokatbyrå har biträtt Imtech VS-teknik i ärendet.

Lösningen innebär att Imtech kompenseras ekonomiskt och att parterna dessutom fortsätter det samarbete som pågått sedan nio månader på projektet Nya Karolinska i Solna (NKS).

Det var efter att en anställd på Örebrokontoret lämnat sin tjänst, som misstanke uppstod att personen i fråga tagit med sig diverse företagshemligheter, som senare använts för att vinna affärer till BST Mitt AB.

I ett pressmeddelande beklagar Peter Bühler, koncernchef på BST AB, djupt att denna konflikt uppstått och försäkrar om att rutiner förstärkts för att eliminera att liknande misstankar uppstår i framtiden.

Juan Vallejo, vd och koncernchef för Imtech VS-teknik & Imtech Nordic, poängterar vikten av att Imtechs interna material inte läcker ut och pekar på Imtechs egna regler gällande etik och moral. Han uttrycker vidare att man även i framtiden kommer agera kraftfullt mot alla liknande misstankar.

Läs Imtechs pressmeddelande i sin helhet

Bild: www.imtech.se

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Ordlista för företagsförvärv
Lediga jobb

Biträdande jurist

Är du nyexaminerad eller tar du examen snart? Vi söker löpande biträdande jurister och tar gärna emot din ansökan till tjänsten som biträdande jurist med

Läs mer »