Sysco AS förvärvar majoritetspost i Upsala Systemkonsult, UPSYS AB

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare till Sysco AS som genom nyteckning av aktier förvärvat en majoritetspost i Upsala Systemkonsult, UPSYS AB, ett högteknologiskt IT-konsultföretag med fokus på bland annat att bygga högpresterande systemlösningar samt Big Data och Internet of Things. 

Upsala Systemkonsult, UPSYS AB finns i Stockholm och Uppsala och sysselsätter över 20 IT-konsulter som hjälper bolagets kunder med allt från systemutveckling och projektledning av större projekt, till utbildning och utveckling av specifika produkter. Affären är av stor betydelse för Sysco AS eftersom den ytterligare stärker bolagets position på den svenska marknaden och utgör en bra grund för ytterligare expansion i Norden. Sysco AS har genomfört förvärvet genom sitt svenska dotterbolag, Syscose AB.

Moll Wendéns team bestod av advokaterna Mikael Karlsson (ansvarig delägare) och Lina Andréasson samt biträdande jurist Noah Köllerstedt.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Mikael Karlsson

Advokat / Partner

Henric Stråth

Advokat/Partner
Anställdas personuppgifter GDPR
Artiklar

GDPR-säkra ert nästa hållbarhetsprojekt

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder nu en tillsyn av ett bussbolag efter klagomål från fackförbundet. Bussbolaget har övervakat busschaufförernas körbeteende i syfte att uppnå ett mer miljömedvetet

Läs mer »
miljöcertifiering av byggnader
Artikel - Bygg och Fastighet

Miljöcertifiering av entreprenader

Hållbarhetsarbete i byggbranschen  De senaste årens ökade fokus på hållbar utveckling har satt sin prägel även på byggbranschen. Numera är krav på miljöcertifiering av byggprojekt

Läs mer »

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB