MST Syd AB har förvärvats av Räng Holding AB

Underskrift förvärv

MST Syd AB har förvärvats av Räng Holding AB. Moll Wendén och Lars Weibull AB har varit säljarnas rådgivare i transaktionen. 

MST Syd AB är ett företag som arbetar med miljöteknik, konsult- och entreprenadverksamhet med inriktning mot förorenad mark. Bolaget har specialiserat sig på bland annat marksanering, grundvattenrening och sanering av sjöar efter oljeutsläpp.

Säljarna Hans Persson och Tony Olin kommer att arbeta kvar i bolaget tillsammans med Leif Olsson som ny VD och ägare.

Advokat Martin Morén Jönsson ansvarade för rådgivningen från Moll Wendéns sida. 

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Mikael Karlsson

Advokat / Partner

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Mollwenden AB