MKB Fastighets AB har förvärvat Mansonite Invest AB och Skånska Strand AB

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt MKB Fastighets AB vid förvärvet av Mansonite Invest AB med dotterbolaget Skånska Strand AB.

I köpet ingick de tillhörande fastigheterna Malmö Spiran 1 och Malmö Spiran 2 som är belägna på Krossverksgatan 3 i Limhamn. Fastigheterna har förvärvats i en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 110 MSEK och tillträde skedde den 6 september 2019. Säljare var det cypriotiska bolaget Xenano Holdings Ltd. 

Genom förvärvet ges MKB Fastighets AB förutsättning att hålla en fortsatt hög nyproduktionstakt. Intentionen är att bygga ytterligare 90 nya lägenheter tillsammans med ett äldreboende om 50 platser på de förvärvade fastigheterna. Hyresrätterna beräknas kunna vara inflyttningsklara 2023. 

Från Moll Wendén har advokaterna Stefan Wendén (ansvarig delägare) och Henric Stråth samt biträdande jurist Christer Nylander varit MKB Fastighets ABs rådgivare i transaktionen.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Henric Stråth

Advokat/Partner

Stefan Wendén

Advokat / Partner - Managing Partner

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Mollwenden AB