Stefan Wendén

Advokat / Partner - Managing Partner

Specialkompetens

Tvistelösning
Immaterialrätter, Marknadsföring & IT
Bygg & Fastigheter

Jag har över 25 års erfarenhet av juridisk rådgivning till svenska och internationella företag, främst inom bolags- och avtalsrätt, fastighetsrätt, företagsöverlåtelser (M&A), immaterialrätt, marknadsrätt och IT-rätt. Jag har medverkat i betydande transaktioner inom fastighets-, IT-, livsmedels-, bioteknik- och läkemedelsindustrin. Med omfattande erfarenhet av rådgivning i kommersiella tvister i domstols- och skiljeförfaranden inom områdena entreprenad- och fastighetsrätt, bolagsrätt, immaterial- och marknadsrätt samt IT-rätt företräder jag kunder inom alla stora industrisektorer. Jag är även anlitad som skiljeman i svenska och internationella förfaranden och är ledamot av Svensk Travsports Överdomstol.

Utbildning

Jur kand, Lunds universitet, 1984
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, 1990

Karriär

2003 –             Delägare, Moll Wendén Advokatbyrå
2001 – 2003   Delägare, Linklaters Advokatbyrå, Ansvarig för det svenska immaterialrättsteamet
1995 – 2001    Delägare, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå
1990 – 1995    Biträdande jurist, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå
1987 – 1990    Biträdande jurist, Advokatfirman Lagerlöf
1985 – 1987    Notarie, Eslövs tingsrätt

Referenser
Med mångårig erfarenhet av kommersiella tvister och tvistlösning är jag ansvarig för Moll Wendéns tvistlösningsteam. Mitt arbete fokuserar på komplexa domstols- och skiljeförfaranden för såväl internationella som inhemska kunder. Några exempel på företag jag har företrätt i stora offentliga tvister är Brenntag, Castellum, Hässleholmsbyggen, Home Depot, John Deere, Johnson & Johnson, Midroc/Alucrom, MKB, Mars, Norwegian, OneNordic, Polferries, Region Skåne, Rörvik Timber, Samhall, Saturnus, Skanska, Södra Skogsägarna och Trivselhus. Jag företräder även kunder inför skiljenämnder och jag har erfarenhet av skiljedomsförfaranden under bl.a. SCC, ICC och ad hoc-förfaranden.

Styrelseposter mm
Styrelseledamot i Mars Sverige AB och Svenska John Deere AB
Ledamot i Svensk Travsports Överdomstol
Ansvarig för Moll Wendéns samarbete med Medeon och Minc

Yrkeserfarenhet
Fastighet och bygg
Livsmedel och djurmat
Konsumentprodukter
Life Science
Läkemedel
Skogsbruk
Teknik och verkstadsindustri

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund
International Bar Association (IBA)
International Trademark Association (INTA)
Konkurrens- och marknadsrättsliga föreningen
Svenska föreningen för immaterialrätt (SFIR)
Föreningen immaterialrättsligt forum (FIF)
Svensk idrottsjuridisk förening
Skiljedomsföreningen i Södra Sverige
Svenska Föreningen mot Piratkopiering (SACG)

Språk

Svenska & engelska

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Mollwenden AB