Lina Andréasson

Advokat

Specialkompetens

Arbetsrätt

Kommersiella avtal

Jag började arbeta som jurist på Moll Wendén efter min juristexamen i januari 2016. Under mina år på Moll Wendén har jag framförallt specialiserat mig inom områdena arbetsrätt och kommersiella avtal. Jag assisterar även företag vid företagsöverlåtelser.

Inom arbetsrätten upprättar och granskar jag bland annat anställningsavtal, bistår företag vid uppsägningar, verksamhetsövergångar och omorganisationer, förhandlar med fackföreningar, m.m.

På området kommersiella avtal hjälper jag framförallt företag att förhandla fram villkoren för, upprätta och granska avtal med samarbetspartners, leverantörer, distributörer, konsulter etc.

Utbildning

Juristexamen, Lunds universitet, 2016

Karriär

2019 –                Advokat, Moll Wendén Advokatbyrå

2016 – 2019      Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund

Språk

Svenska & engelska

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Mollwenden AB