John Lundberg

Biträdande jurist

Specialkompetens

Arbetsrätt

Tvistelösning

Jag började på Moll Wendén Advokatbyrå i mars 2020. På Moll Wendén arbetar jag i arbetsrättsgruppen. Arbetsrätten är ett intressant rättsområde eftersom den i Sverige präglas av arbetsmarknadens parter, samtidigt som europeiseringen och den ökade rörligheten mellan länder starkt påverkat dess utveckling.

Utbildning

Juristprogrammet, Lunds universitet

Juridikstudier vid Leidens universitet, Nederländerna

Statsvetenskap, Lunds universitet

Karriär

2019 Synch Advokat

2018 – 2019 Advokatfirman Southlaw

Språk

Svenska, engelska och danska

Relaterat innehåll

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Mollwenden AB