S:t Eriks AB har sålt industrifastigheter i Västra Götaland

Stack of precast reinforced concrete slabs in factory workshop

Moll Wendén har varit juridiska rådgivare åt S:t Eriks AB vid försäljningen av två industrifastigheter i Västra Götaland med en gemensam areal om ca 31 500 kvadratmeter. Fastigheterna har sålts via en bolagsaffär genom försäljning av samtliga aktier i ett helägt dotterbolag. Köparen tillträdde aktierna den 10 september 2021. Köpeskillingen är inte officiell.

Från Moll Wendén har advokat Mikael Karlsson och biträdande jurist Christer Nylander varit S:t Eriks AB:s rådgivare i transaktionen.

Ansvarig för aktuellt specialistområde