Söderberg & Haak förvärvar Lundgrens Maskiner i Ystad

Söderberg &  Haak Maskin AB har genom Viby Rinkaby Maskiner AB förvärvat Lundgrens Maskiner i Ystad AB. Lundgrens Maskiner arbetar med försäljning och reparation av traktorer och lantbruksmaskiner.

Företaget omsätter ca 75 miljoner och har ett 15-tal anställda. Uppgörelsen innebär att de tidigare ägarna av företaget kommer att fortsätta arbeta kvar i verksamheten. Moll Wendén har biträtt säljarna i affären.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »