Seger i HD – PMÖDs dom i tvist om företagsnamn fastställs

avgörande i HD

Moll Wendén har företrätt ett bolag i en tvist som gällde hävning av företagsnamn. Högsta domstolen fastställde Patent- och marknadsöverdomstolens (PMÖD) dom vilket innebar att företagsnamnet inte skulle hävas. 

Får man registrera ett företagsnamn som innehåller någonting som uppfattas som någon annans efternamn? 

Enligt Lag om företagsnamn (2018:1653) ska företag inte kunna registrera företagsnamn som innehåller någonting som kan uppfattas som någon annans efternamn, under förutsättning att efternamnet är särskilt skyddat. Ett efternamn som bärs av färre än 2000 personer i Sverige anses vara särskilt skyddat. Om ett företagsnamn registrerats trots detta är det även möjligt att i efterhand häva registreringen.

Bakgrund

Innehavarna av ett efternamn hävdade att en registrering av ett företagsnamn skulle hävas då efternamnet innehar ett särskilt skydd. Familjen framförde även att företagsnamnet innebar en nackdel för innehavarna av efternamnet samt att det var vilseledande. Bolaget i fråga menade att företagsnamnets ursprung var en ort med samma namn, som bolaget och bolagets företrädare hade anknytning till. 

Högsta domstolens bedömning

HD fastställde Patent- och marknadsöverdomstolens dom, vilken innebar att registreringen av företagsnamnet inte skulle hävas. 

HD konstaterade att efternamnet var särskilt skyddat och att företagsnamnet innehöll någonting som kan uppfattas som annans efternamn men att företagsnamnet inte medförde någon nackdel i lagens mening samt att företagsnamnet inte kunde anses vara vilseledande. Bolaget får således ha kvar sitt företagsnamn.

Moll Wendén, genom advokat David Klose, företrädde bolaget i tvisten. 

Här kan du läsa avgörandet i sin helhet

Ansvarig för aktuellt specialistområde